ODBOROVÝ SVAZ SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU
BeFunky-collagessxxww-2.jpg
htgtr.jpg
cfc15a6fbd4496889f3f0d055b9f8d18.jpg

Chcete se stát členem odborů? klikněte ZDE, stáhněte si přihlášku za člena OS, nebo za člena OS mimo ZO, vyplňte ji a pošlete nám ji!

Všichni členové OS mají PRÁVNÍ POMOC ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

Byl podepsán dodatek KSVS na léta 2019-2020, který je účinný od 1.1.2020! Dodatek naleznete ZDE.

Školení funkcionářů základních organnizací patří mezi stěžejní aktivity odborového svazu, neboť bez potřebných odborných znalostí nemůže být odborový funkcionář zdatným oponentem a partnerem vedení společnosti a tedy ani kvalitním zástupcem zaměstnanců. Odborový svaz pořádá každoročně vlastními silami školení, jehož se pravidelně účastní funkcionáři z přibližně poloviny odborových organizací.Školení jsou logicky zaměřena k aktuální problematice, zejména pak v oblasti kolektivního vyjednávání, pracovního práva ale často i ke zkušenostem z odborové činnosti našich kolegů z tzv. starých zemí Evropské unie.

Školení se uskutečňuje podle plánu, který je Koordinačním výborem schvalován na příslušný kalendářní rok.

2015_05-12_008_Staré Splavy-školení ZO.jpg
2015_05-12_011_Staré Splavy-školení ZO.jpg
2015_05-12_013_Staré Splavy-školení ZO.jpg
2015_05-13_004_Staré Splavy-školení ZO.jpg
2015_05-13_007_Staré Splavy-školení ZO.jpg
2015_05-13_009_Staré Splavy-školení ZO.jpg
2015_05-13_018_Staré Splavy-školení ZO.jpg
2013_05-15_019_Zlenice-školení.jpg
2013_05-15_018_Zlenice-školení.jpg
2013_05-15_017_Zlenice-školení.jpg
2013_05-15_016_Zlenice-školení.jpg
2013_05-15_011_Zlenice-školení.jpg
2013_05-15_010_Zlenice-školení.jpg
2013_05-15_009_Zlenice-školení.jpg
2013_05-15_008_Zlenice-školení.jpg
2013_05-15_007_Zlenice-školení.jpg
2013_05-15_005_Zlenice-školení.jpg
2013_05-15_004_Zlenice-školení.jpg
2013_05-15_003_Zlenice-školení.jpg
2013_05-15_002_Zlenice-školení.jpg
2013_05-15_001_Zlenice-školení.jpg

Školení - Staré Splavy - květen 2019


 
Ve dnech 22. - 23. 5. 2019 se uskutečnil v hotelu Bezděz ve Starých Splavech Seminář „Společnost a odbory“.
Seminář byl určen pro funkcionáře ZO OS a byl zaměřen především na problematiku vývoje mezd a práci s ekonomickými a mzdovými údaji získávanými od zaměstnavatelů.  Při tom byly vyloženy pojmy používané v kolektivních smlouvách v oblasti ekonomické a mzdové. 
V oblasti vnitroodborové byli účastníci seznámeni se změnami základních dokumentů OS přijatými VI. Sjezdem OS. Seminář byl dále zaměřen na práci se statistickými informacemi předkládanými formou tzv. „Hlášením základních statistických informací o ZO OS“ - část A a část B, hovořilo se o zápisech do spolkového rejstříku a o vyplňování údajů vkládaných do tohoto rejstříku prostřednictvím formuláře „Přehled závazků a majetku“. V neposlední řadě byly školeny otázky BOZP, hlavně ve vztahu k nedostatkům zjištěným kontrolou BOZP prováděnou OS v roce 2018. Semináře se zúčastnilo celkem 86 posluchačů z 26 ZO OS.

2019_05-22_010_St Splavy-h Bezděz-školení.jpg
2019_05-22_012_St Splavy-h Bezděz-školení.jpg
2019_05-22_014_St Splavy-h Bezděz-školení.jpg
2019_05-22_016_St Splavy-h Bezděz-školení.jpg
2019_05-22_017_St Splavy-h Bezděz-školení.jpg
2019_05-22_019_St Splavy-h Bezděz-školení.jpg
E-mail
Heslo
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one