ODBOROVÝ SVAZ SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU
BeFunky-collagessxxww-2.jpg
htgtr.jpg
cfc15a6fbd4496889f3f0d055b9f8d18.jpg
Byl uzavřená nová KSVS, kterou naleznete ZDE.

Chcete se stát členem odborů? klikněte ZDE, stáhněte si přihlášku za člena OS, nebo za člena OS mimo ZO, vyplňte ji a pošlete nám ji!

Všichni členové OS mají PRÁVNÍ POMOC ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

 

 

DRUHÉ SETKÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI AGC AUTOMOTIVE SE USKUTEČNÍ 29. KVĚTNA VÍCE ZDE.
Povolání soustružník
 
CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ
Seřizování a obsluha konvenčních a číslicově řízených soustružnických strojů, vodorovných vyvrtávaček a obráběcích center při strojním obrábění součástí soustružením, vrtáním, vyvrtáváním, vystružováním, frézováním a broušením (s přídavným zařízením). Řezání všech druhů závitů, obrábění vnějších povrchů a děr včetně kuželových, kulových a jiných tvarů. 85,10 Kč/ hod
Charakteristika prací
Rutinní práce při obrábění v dílenských tolerancích v přesnosti IT 12 a nižší na univerzálních, revolverových a jednoúčelových soustruzích v jedné poloze bez dalších závislostí.

Příklady prací
1. Zarovnávání čel a navrtávání důlků.
2. Soustružení jedné čelní nebo válcové plochy bez přepínání obrobků.
3. Vrtání děr v ose obrobků, popř. se zarovnáváním čel.
4. Srážení hran nebo zaoblování hran tvarovým nožem.
5. Zhotovování jedné tvarové plochy tvarovým nožem. 94,00 Kč/ hod
Charakteristika prací
Základní odborné práce při obrábění na konvenčních soustruzích, svislých revolverových, jednovřetenových poloautomatických nebo automatických soustruzích a soustruzích s číslicovým řízením a vodorovných vyvrtávačkách.
Běžné odborné práce při obrábění na konvenčních soustruzích, svislých, revolverových, jedno a vícevřetenových poloautomatických nebo automatických soustruzích, vodorovných vyvrtávačkách, číslicově řízených soustruzích a svislých a vodorovných vyvrtávačkách a obráběcích centrech.

Příklady prací
1. Obrábění na konvenčních soustruzích a svislých a vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 12 - 9.
2. Obrábění na konvenčních jednovřetenových automatických nebo poloautomatických soustruzích v přesnosti IT 12 a nižší.
3. Obrábění na konvenčních revolverových soustruzích v přesnosti IT 12 - 10.
4. Vystružování děr v přesnosti 1T 8 a nižší.
5. Obrábění kulových ploch bez požadavků na dodržování přesnosti.
6. Obrábění přídavným brousicím zařízením v přesnosti IT 12 - 9.
7. Strojní řezání závitů závitníkem nebo závitnicí.
8. Obrábění na číslicově řízených soustruzích ve volných mírách nebo s jedním rozměrem v přes-nosti IT 12 - 11. 
9. Obrábění na konvenčních soustruzích a svislých a vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 -7.
10. Soustružení šesti a více průměrů nebo soustružení kuželů na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 12 - 9, navazují-li na další soustružený průměr.
11. Soustružení vnitřních kulových ploch na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 12-9.
12. Obrábění na konvenčních soustruzích a svislých a vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 12 -9, pokud délka obrobků přesahuje 3 000 mm, nebo obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
13. Obrábění na vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 12 - 9 při vrtání děr, je-li D : 1 v poměru 1 : 25 a vyšším.
14. Obrábění skříňových svařenců a tenkostěnných odlitků na vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 12 - 9, je-li tloušťka stěny k rozměru vnějšího profilu v poměru 1 : 50 a vyšším.
15. Obrábění na vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 12 - 9 s používáním vodicích pouzder nebo přídavných zařízení.
16. Obrábění na vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 12 - 9, pokud délka obrobků přesahuje 3 000 mm, nebo obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
17. Obrábění na konvenčních jednovřetenových automatických nebo poloautomatických soustruzích v přesnosti IT 11 - 10.
18. Obrábění na konvenčních vícevřetenových automatických nebo poloautomatických soustruzích v přesnosti IT 12 a nižší.
19. Obrábění na konvenčních revolverových soustruzích v přesnosti IT 9 - 7.
20. Soustružení šesti a více průměrů nebo soustružení kuželů na konvenčních revolverových soustruzích v přesnosti IT 12 - 10, navazují-li na další soustružený průměr, nebo soustružení tvarových ploch (mimo kulových).
21. Soustružení vnitřních kulových ploch na konvenčních revolverových soustruzích v přesnosti IT 12-10.
22. Obrábění kulových ploch v přesnosti 1T 12 - 10.
23. Vystružování děr v přesnosti IT 7 a vyšší.
24. Řezání M, W nebo G závitů nožem v přesnosti 6 h nebo 6 H a nižší.
25. Obrábění součástí se dvěma nebo více tolerovanými rozměry v přesnosti IT 12 - 9 na soustruzích s číslicovým řízením (mimo soustruhů svislých).
26. Vystružování děr na soustruzích s číslicovým řízením (mimo soustruhů svislých).
27. Obrábění na svislých soustruzích s číslicovým řízením v přesnosti IT 12 a nižší.
28. Obrábění jednoduchých součástí (třmenů, přírub, pák, vík apod.) na vodorovných vyvrtávačkách s číslicovým řízením nebo obráběcích centrech v přesnosti IT 12 - 8.
29. Obrábění složitých součástí vrtáním, zahlubováním, vystružováním a řezáním závitů závitníkem na vodorovných vyvrtávačkách s číslicovým řízením nebo obráběcích centrech v přesnosti do IT 8.


103,80 Kč/ hod
Charakteristika prací
Složité odborné práce při obrábění na konvenčních soustruzích, svislých, revolverových, jedno a vícevřetenových automatických nebo poloautomatických soustruzích, vodorovných vyvrtávačkách, číslicově řízených soustruzích a svislých a vodorovných vyvrtávačkách a obráběcích centrech.

Příklady prací
1. Obrábění na konvenčních soustruzích a svislých, revolverových a vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 6.
2. Soustružení šesti a více průměrů nebo soustružení kuželů na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 8 - 7, navazují-li na další soustružený průměr.
3. Soustružení s vnitřním nebo čelním zápichem, drážek nebo vybráni na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 8 - 7. 
4. Soustružení na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 8 - 7 s přepínáním obrobků a výkresovým požadavkem dodržování odchylek tvarů, poloh nebo úhlových přesností.
5. Soustružení na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 8 - 7 s používáním lunety.
6. Soustružení na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 8 - 7, pokud délka obrobků přesahuje 3 000 mm, nebo obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
7. Obrábění na vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 - 7 šesti a více průměrů na jedné ose nebo obrábění ve více různých osách nebo polohách nebo frézování čtyř a více různorodých ploch.
8. Obrábění (vrtání děr) na vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 - 7, je-li D : 1 v poměru 1 : 25 a vyšším.
9. Obrábění na vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 - 7 s přepínáním obrobků a výkresovým požadavkem dodržování odchylek tvarů a poloh nebo dodržování roztečí rovnoběžných os v přesnosti IT 7 a vyšší.
10. Obrábění skříňových svařenců a tenkostěnných odlitků na vodorovných vyvrtávačkách v přes-nosti IT 8 - 7, je-li tloušťka stěny k rozměru vnějšího profilu v poměru 1 : 50 a vyšším.
11. Obrábění na vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 - 7 s používáním vodicích pouzder nebo přídavných zařízení.
12. Obrábění na konvenčních soustruzích a svislých a vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 - 7, pokud délka obrobků přesahuje 3 000 mm, nebo obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
13. Soustružení šesti a více průměrů nebo soustružení kuželů na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 12 - 9, navazují-li na další soustružený průměr.
14. Soustružení šesti a více průměrů, vnitřních nebo čelních zápichů, drážek nebo vybrání na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 9.
15. Soustružení na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 12 - 9 šesti a více průměrů a tenkostěnných obrobků, jejichž tloušťka stěny k vnějšímu průměru je v poměru 1 : 50 a vyšším nebo u nichž je poměr D : 1 větší než 1 : 20.
16. Soustružení šesti a více průměrů na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 12 - 9 s používáním lunety nebo obrábění přídavným zařízením.
17. Soustružení šesti a více průměrů na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti 1T 12 - 9, pokud délka obrobků přesahuje 3 000 mm, nebo obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
18. Obrábění šesti a více průměrů na jedné ose, vnitřních nebo čelních zápichů, drážek nebo vybrání nebo vnitřních čel na vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 12 - 9.
19. Obrábění na vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 12 - 9 šesti a více průměrů na jedné ose při obrábění skříňových svařenců a tenkostěnných odlitků, je-li tloušťka stěny k rozměru vnějšího profilu v poměru 1 : 50 a vyšším.
20. Soustružení na konvenčních jednovřetenových automatických nebo poloautomatických soustruzích v přesnosti IT 9 a vyšší.
21. Soustružení na konvenčních vícevřetenových automatických nebo poloautomatických soustru-zích v přesnosti IT 11 - 10.
22. Soustružení děr na konvenčních revolverových soustruzích v přesnosti 1T 9 - 7 o průměru do 50 mm nožem, je-li D : 1 v poměru 1 : 5 a větším, nebo děr o průměru nad 50 mm nožem, je-li D : 1 v po-měru větším než 1 : 10.
23. Soustružení na konvenčních revolverových soustruzích v přesnosti IT 9 - 7 s přepínáním obrobků a výkresovým požadavkem dodržování odchylek tvarů a poloh nebo úhlových přesností.
24. Soustružení na konvenčních revolverových soustruzích v přesnosti IT 12 - 10 šesti a více průměrů a soustružení děr o průměru do 50 mm nožem, je-li D : 1 v poměru 1 : 5 a větším, nebo děr o průměru nad 50 mm nožem, je-li D : 1 v poměru větším než 1 : 10, nebo vrtání děr v ose obrobků vrtákem, je-li D : 1 v poměru 1 : 25 a vyšším.
25. Soustružení na konvenčních revolverových soustruzích v přesnosti IT 12 - 10 šesti a více průměrů a tenkostěnných obrobků, jejichž tloušťka stěny k vnějšímu průměru je v poměru 1 : 50 a vyšším nebo u nichž je poměr D : 1 větší než 1 : 20. 26. Obrábění kulových ploch v přesnosti IT 9 a vyšší.
27. Obrábění přídavným brousicím zařízením v přesnosti IT 6.
28. Řezání M, W nebo G závitů nožem v přesnosti 5 h nebo 5 H a vyšší. 

29. Řezání M, W nebo G závitů nožem v přesnosti 6 h nebo 6 H s používáním lunety.
30. Obrábění na soustruzích s číslicovým řízením (mimo svislých) v přesnosti IT 8 a vyšší.
31. Obrábění složitých součástí na vodorovných vyvrtávačkách s číslicovým řízením a na obráběcích centrech v přesnosti IT 8.
32. Obrábění na vodorovných vyvrtávačkách s číslicovým řízením nebo obráběcích centrech v přesnosti IT 6 a vyšší. 
114,60 Kč/ hod
Charakteristika prací
Vysoce odborné práce při obrábění na konvenčních soustruzích, svislých, revolverových, vícevřetenových automatických nebo poloautomatických soustruzích, vodorovných vyvrtávačkách a číslicově řízených vodorovných vyvrtávačkách nebo obráběcích centrech.
Specializované práce při obrábění na konvenčních soustruzích, svislých a revolverových soustruzích a vodorovných vyvrtávačkách.

Příklady prací
1. Obrábění na konvenčních soustruzích včetně svislých, revolverových a vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 5.
2. Soustružení šesti a více průměrů nebo soustružení kuželů na konvenčních soustruzích včetně svislých a revolverových v přesnosti IT 6, navazují-li na další soustružený průměr.
3. Soustružení děr na konvenčních soustruzích včetně svislých a revolverových v přesnosti IT 6 o průměru do 50 mm nožem, je-li D : 1 v poměru 1 : 5 a vyšším, nebo děr o průměru nad 50 mm nožem, je-li D : 1 v poměru vyšším než 1 : 10, nebo vrtání děr v ose obrobků vrtákem, je-li D :1 v poměru 1 : 25 a vyšším.
4. Soustružení na konvenčních soustruzích včetně svislých a revolverových v přesnosti IT 6 s přepínáním obrobků, při soustružení tenkostěnných obrobků, jejichž tloušťka stěny k vnějšímu průměru je v poměru 1 : 50 a vyšším nebo u nichž je poměr D : 1 nad 1 : 20, nebo soustružení s požadavkem lícování.
5. Soustružení na konvenčních vícevřetenových automatických nebo poloautomatických soustruzích v přesnosti IT 9 a vyšší.
6. Soustružení šesti a více průměrů, vnitřních nebo čelních zápichů na konvenčních revolverových soustruzích v přesnosti IT 9 - 7.
7. Soustružení šesti a více průměrů na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 8 -7, pokud délka obrobků přesahuje 3 000 mm, nebo obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
8. Soustružení na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 12 - 9 šesti a více průměrů, vnitřních nebo čelních zápichů, drážek nebo vybrání v přesnosti IT 9 a vyšší nebo klínových drážek, pokud délka obrobků přesahuje 3 000 nim, nebo obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
9. Obrábění šesti a více průměrů na jedné ose na konvenčních vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 6.
10. Obrábění skříňových svařenců a tenkostěnných odlitků na konvenčních vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 6, je-li tloušťka stěny k rozměru vnějšího profilu v poměru 1 : 50 a vyšším.
11. Obrábění šesti a více průměrů na jedné ose na konvenčních vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 - 7 s přepínáním obrobků a výkresovým požadavkem dodržování odchylek tvarů a poloh nebo dodržování roztečí rovnoběžných os v přesnosti IT 7 a vyšší.
12. Obrábění skříňových svařenců a tenkostěnných odlitků na konvečních vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 - 7, je-li tloušťka stěny k rozměru vnějšího profilu v poměru 1 : 50 a vyšším, při délce obrobků přesahující 3 000 mm nebo obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
13. Obrábění vnitřních kulových ploch v přesnosti IT 9.
14. Řezání M, W nebo G závitů nožem v přesnosti 5 h nebo 5 H a vyšší při délce obrobků přesa-hující 3 000 mm nebo obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 15. Řezání vnějších jednoduchých tvarových závitů o délce nad 500 mni.
16. Řezání vnějších vícechodých tvarových závitů o délce do 500 mm.
17. Obrábění složitých součástí na vodorovných vyvrtávačkách s číslicovým řízením nebo obráběcích centrech v přesnosti IT 6 a vyšší.
18. Obrábění složitých součástí na vodorovných vyvrtávačkách s číslicovým řízením nebo obráběcích centrech v přesnosti IT 7 v pěti a více polohách. 19. Obrábění součástí na svislých soustruzích s číslicovým řízením v přesnosti IT 6 a vyšší. 
19. Soustružení šesti a více průměrů na konvenčních soustruzích včetně svislých a revolverových v přesnosti 1T 5.
20. Soustružení šesti a více průměrů na konvenčních soustruzích včetně svislých a revolverových v přesnosti IT 6 s přepínáním obrobků a výkresovým požadavkem dodržování odchylek tvarů nebo poloh.
21. Obrábění na konvenčních vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 5 s přepínáním obrobků a výkresovým požadavkem dodržování odchylek tvarů a poloh nebo dodržování roztečí rovnoběžných os.
22. Obrábění skříňových svařenců a tenkostěnných odlitků na konvenčních vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 5, je-li tloušťka stěny k rozměru vnějšího profilu v poměru 1 : 50 a vyšším.
23. Obrábění na konvenčních vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 5, pokud délka obrobků přesahuje 3 000 mm, nebo obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
24. Obrábění šesti a více průměrů na jedné ose a ve čtyřech a více různých osách nebo polohách na konvenčních vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 6.
25. Obrábění šesti a více průměrů na jedné ose na konvenčních vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 6 s přepínáním obrobků a výkresovým požadavkem dodržování roztečí rovnoběžných os v přesnosti IT 7.
26. Obrábění šesti a více průměrů na jedné ose a ve čtyřech a více různých osách nebo polohách. na konvenčních vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 - 7 s přepínáním obrobků a výkresovým požadavkem dodržování odchylek tvarů a poloh.
27. Řezání vnějších vícechodých tvarových závitů o délce nad 500 mm.
28. Řezání vnitřních vícechodých tvarových závitů. 
 
E-mail
Heslo
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one