ODBOROVÝ SVAZ SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU
BeFunky-collagessxxww-2.jpg
htgtr.jpg
cfc15a6fbd4496889f3f0d055b9f8d18.jpg

Chcete se stát členem odborů? klikněte ZDE, stáhněte si přihlášku za člena OS, nebo za člena OS mimo ZO, vyplňte ji a pošlete nám ji!

Všichni členové OS mají PRÁVNÍ POMOC ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

Byl podepsán dodatek KSVS na léta 2019-2020, který je účinný od 1.1.2020! Dodatek naleznete ZDE.

Povolání soustružník
 
CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ
Seřizování a obsluha konvenčních a číslicově řízených soustružnických strojů, vodorovných vyvrtávaček a obráběcích center při strojním obrábění součástí soustružením, vrtáním, vyvrtáváním, vystružováním, frézováním a broušením (s přídavným zařízením). Řezání všech druhů závitů, obrábění vnějších povrchů a děr včetně kuželových, kulových a jiných tvarů. 93,10 Kč/ hod
Charakteristika prací
Rutinní práce při obrábění v dílenských tolerancích v přesnosti IT 12 a nižší na univerzálních, revolverových a jednoúčelových soustruzích v jedné poloze bez dalších závislostí.

Příklady prací
1. Zarovnávání čel a navrtávání důlků.
2. Soustružení jedné čelní nebo válcové plochy bez přepínání obrobků.
3. Vrtání děr v ose obrobků, popř. se zarovnáváním čel.
4. Srážení hran nebo zaoblování hran tvarovým nožem.
5. Zhotovování jedné tvarové plochy tvarovým nožem. 102,70 Kč/ hod
Charakteristika prací
Základní odborné práce při obrábění na konvenčních soustruzích, svislých revolverových, jednovřetenových poloautomatických nebo automatických soustruzích a soustruzích s číslicovým řízením a vodorovných vyvrtávačkách.
Běžné odborné práce při obrábění na konvenčních soustruzích, svislých, revolverových, jedno a vícevřetenových poloautomatických nebo automatických soustruzích, vodorovných vyvrtávačkách, číslicově řízených soustruzích a svislých a vodorovných vyvrtávačkách a obráběcích centrech.

Příklady prací
1. Obrábění na konvenčních soustruzích a svislých a vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 12 - 9.
2. Obrábění na konvenčních jednovřetenových automatických nebo poloautomatických soustruzích v přesnosti IT 12 a nižší.
3. Obrábění na konvenčních revolverových soustruzích v přesnosti IT 12 - 10.
4. Vystružování děr v přesnosti 1T 8 a nižší.
5. Obrábění kulových ploch bez požadavků na dodržování přesnosti.
6. Obrábění přídavným brousicím zařízením v přesnosti IT 12 - 9.
7. Strojní řezání závitů závitníkem nebo závitnicí.
8. Obrábění na číslicově řízených soustruzích ve volných mírách nebo s jedním rozměrem v přes-nosti IT 12 - 11. 
9. Obrábění na konvenčních soustruzích a svislých a vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 -7.
10. Soustružení šesti a více průměrů nebo soustružení kuželů na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 12 - 9, navazují-li na další soustružený průměr.
11. Soustružení vnitřních kulových ploch na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 12-9.
12. Obrábění na konvenčních soustruzích a svislých a vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 12 -9, pokud délka obrobků přesahuje 3 000 mm, nebo obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
13. Obrábění na vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 12 - 9 při vrtání děr, je-li D : 1 v poměru 1 : 25 a vyšším.
14. Obrábění skříňových svařenců a tenkostěnných odlitků na vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 12 - 9, je-li tloušťka stěny k rozměru vnějšího profilu v poměru 1 : 50 a vyšším.
15. Obrábění na vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 12 - 9 s používáním vodicích pouzder nebo přídavných zařízení.
16. Obrábění na vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 12 - 9, pokud délka obrobků přesahuje 3 000 mm, nebo obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
17. Obrábění na konvenčních jednovřetenových automatických nebo poloautomatických soustruzích v přesnosti IT 11 - 10.
18. Obrábění na konvenčních vícevřetenových automatických nebo poloautomatických soustruzích v přesnosti IT 12 a nižší.
19. Obrábění na konvenčních revolverových soustruzích v přesnosti IT 9 - 7.
20. Soustružení šesti a více průměrů nebo soustružení kuželů na konvenčních revolverových soustruzích v přesnosti IT 12 - 10, navazují-li na další soustružený průměr, nebo soustružení tvarových ploch (mimo kulových).
21. Soustružení vnitřních kulových ploch na konvenčních revolverových soustruzích v přesnosti IT 12-10.
22. Obrábění kulových ploch v přesnosti 1T 12 - 10.
23. Vystružování děr v přesnosti IT 7 a vyšší.
24. Řezání M, W nebo G závitů nožem v přesnosti 6 h nebo 6 H a nižší.
25. Obrábění součástí se dvěma nebo více tolerovanými rozměry v přesnosti IT 12 - 9 na soustruzích s číslicovým řízením (mimo soustruhů svislých).
26. Vystružování děr na soustruzích s číslicovým řízením (mimo soustruhů svislých).
27. Obrábění na svislých soustruzích s číslicovým řízením v přesnosti IT 12 a nižší.
28. Obrábění jednoduchých součástí (třmenů, přírub, pák, vík apod.) na vodorovných vyvrtávačkách s číslicovým řízením nebo obráběcích centrech v přesnosti IT 12 - 8.
29. Obrábění složitých součástí vrtáním, zahlubováním, vystružováním a řezáním závitů závitníkem na vodorovných vyvrtávačkách s číslicovým řízením nebo obráběcích centrech v přesnosti do IT 8.


113,50 Kč/ hod
Charakteristika prací
Složité odborné práce při obrábění na konvenčních soustruzích, svislých, revolverových, jedno a vícevřetenových automatických nebo poloautomatických soustruzích, vodorovných vyvrtávačkách, číslicově řízených soustruzích a svislých a vodorovných vyvrtávačkách a obráběcích centrech.

Příklady prací
1. Obrábění na konvenčních soustruzích a svislých, revolverových a vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 6.
2. Soustružení šesti a více průměrů nebo soustružení kuželů na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 8 - 7, navazují-li na další soustružený průměr.
3. Soustružení s vnitřním nebo čelním zápichem, drážek nebo vybráni na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 8 - 7. 
4. Soustružení na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 8 - 7 s přepínáním obrobků a výkresovým požadavkem dodržování odchylek tvarů, poloh nebo úhlových přesností.
5. Soustružení na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 8 - 7 s používáním lunety.
6. Soustružení na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 8 - 7, pokud délka obrobků přesahuje 3 000 mm, nebo obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
7. Obrábění na vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 - 7 šesti a více průměrů na jedné ose nebo obrábění ve více různých osách nebo polohách nebo frézování čtyř a více různorodých ploch.
8. Obrábění (vrtání děr) na vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 - 7, je-li D : 1 v poměru 1 : 25 a vyšším.
9. Obrábění na vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 - 7 s přepínáním obrobků a výkresovým požadavkem dodržování odchylek tvarů a poloh nebo dodržování roztečí rovnoběžných os v přesnosti IT 7 a vyšší.
10. Obrábění skříňových svařenců a tenkostěnných odlitků na vodorovných vyvrtávačkách v přes-nosti IT 8 - 7, je-li tloušťka stěny k rozměru vnějšího profilu v poměru 1 : 50 a vyšším.
11. Obrábění na vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 - 7 s používáním vodicích pouzder nebo přídavných zařízení.
12. Obrábění na konvenčních soustruzích a svislých a vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 - 7, pokud délka obrobků přesahuje 3 000 mm, nebo obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
13. Soustružení šesti a více průměrů nebo soustružení kuželů na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 12 - 9, navazují-li na další soustružený průměr.
14. Soustružení šesti a více průměrů, vnitřních nebo čelních zápichů, drážek nebo vybrání na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 9.
15. Soustružení na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 12 - 9 šesti a více průměrů a tenkostěnných obrobků, jejichž tloušťka stěny k vnějšímu průměru je v poměru 1 : 50 a vyšším nebo u nichž je poměr D : 1 větší než 1 : 20.
16. Soustružení šesti a více průměrů na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 12 - 9 s používáním lunety nebo obrábění přídavným zařízením.
17. Soustružení šesti a více průměrů na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti 1T 12 - 9, pokud délka obrobků přesahuje 3 000 mm, nebo obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
18. Obrábění šesti a více průměrů na jedné ose, vnitřních nebo čelních zápichů, drážek nebo vybrání nebo vnitřních čel na vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 12 - 9.
19. Obrábění na vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 12 - 9 šesti a více průměrů na jedné ose při obrábění skříňových svařenců a tenkostěnných odlitků, je-li tloušťka stěny k rozměru vnějšího profilu v poměru 1 : 50 a vyšším.
20. Soustružení na konvenčních jednovřetenových automatických nebo poloautomatických soustruzích v přesnosti IT 9 a vyšší.
21. Soustružení na konvenčních vícevřetenových automatických nebo poloautomatických soustru-zích v přesnosti IT 11 - 10.
22. Soustružení děr na konvenčních revolverových soustruzích v přesnosti 1T 9 - 7 o průměru do 50 mm nožem, je-li D : 1 v poměru 1 : 5 a větším, nebo děr o průměru nad 50 mm nožem, je-li D : 1 v po-měru větším než 1 : 10.
23. Soustružení na konvenčních revolverových soustruzích v přesnosti IT 9 - 7 s přepínáním obrobků a výkresovým požadavkem dodržování odchylek tvarů a poloh nebo úhlových přesností.
24. Soustružení na konvenčních revolverových soustruzích v přesnosti IT 12 - 10 šesti a více průměrů a soustružení děr o průměru do 50 mm nožem, je-li D : 1 v poměru 1 : 5 a větším, nebo děr o průměru nad 50 mm nožem, je-li D : 1 v poměru větším než 1 : 10, nebo vrtání děr v ose obrobků vrtákem, je-li D : 1 v poměru 1 : 25 a vyšším.
25. Soustružení na konvenčních revolverových soustruzích v přesnosti IT 12 - 10 šesti a více průměrů a tenkostěnných obrobků, jejichž tloušťka stěny k vnějšímu průměru je v poměru 1 : 50 a vyšším nebo u nichž je poměr D : 1 větší než 1 : 20. 26. Obrábění kulových ploch v přesnosti IT 9 a vyšší.
27. Obrábění přídavným brousicím zařízením v přesnosti IT 6.
28. Řezání M, W nebo G závitů nožem v přesnosti 5 h nebo 5 H a vyšší. 

29. Řezání M, W nebo G závitů nožem v přesnosti 6 h nebo 6 H s používáním lunety.
30. Obrábění na soustruzích s číslicovým řízením (mimo svislých) v přesnosti IT 8 a vyšší.
31. Obrábění složitých součástí na vodorovných vyvrtávačkách s číslicovým řízením a na obráběcích centrech v přesnosti IT 8.
32. Obrábění na vodorovných vyvrtávačkách s číslicovým řízením nebo obráběcích centrech v přesnosti IT 6 a vyšší. 
125,20 Kč/ hod
Charakteristika prací
Vysoce odborné práce při obrábění na konvenčních soustruzích, svislých, revolverových, vícevřetenových automatických nebo poloautomatických soustruzích, vodorovných vyvrtávačkách a číslicově řízených vodorovných vyvrtávačkách nebo obráběcích centrech.
Specializované práce při obrábění na konvenčních soustruzích, svislých a revolverových soustruzích a vodorovných vyvrtávačkách.

Příklady prací
1. Obrábění na konvenčních soustruzích včetně svislých, revolverových a vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 5.
2. Soustružení šesti a více průměrů nebo soustružení kuželů na konvenčních soustruzích včetně svislých a revolverových v přesnosti IT 6, navazují-li na další soustružený průměr.
3. Soustružení děr na konvenčních soustruzích včetně svislých a revolverových v přesnosti IT 6 o průměru do 50 mm nožem, je-li D : 1 v poměru 1 : 5 a vyšším, nebo děr o průměru nad 50 mm nožem, je-li D : 1 v poměru vyšším než 1 : 10, nebo vrtání děr v ose obrobků vrtákem, je-li D :1 v poměru 1 : 25 a vyšším.
4. Soustružení na konvenčních soustruzích včetně svislých a revolverových v přesnosti IT 6 s přepínáním obrobků, při soustružení tenkostěnných obrobků, jejichž tloušťka stěny k vnějšímu průměru je v poměru 1 : 50 a vyšším nebo u nichž je poměr D : 1 nad 1 : 20, nebo soustružení s požadavkem lícování.
5. Soustružení na konvenčních vícevřetenových automatických nebo poloautomatických soustruzích v přesnosti IT 9 a vyšší.
6. Soustružení šesti a více průměrů, vnitřních nebo čelních zápichů na konvenčních revolverových soustruzích v přesnosti IT 9 - 7.
7. Soustružení šesti a více průměrů na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 8 -7, pokud délka obrobků přesahuje 3 000 mm, nebo obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
8. Soustružení na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 12 - 9 šesti a více průměrů, vnitřních nebo čelních zápichů, drážek nebo vybrání v přesnosti IT 9 a vyšší nebo klínových drážek, pokud délka obrobků přesahuje 3 000 nim, nebo obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
9. Obrábění šesti a více průměrů na jedné ose na konvenčních vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 6.
10. Obrábění skříňových svařenců a tenkostěnných odlitků na konvenčních vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 6, je-li tloušťka stěny k rozměru vnějšího profilu v poměru 1 : 50 a vyšším.
11. Obrábění šesti a více průměrů na jedné ose na konvenčních vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 - 7 s přepínáním obrobků a výkresovým požadavkem dodržování odchylek tvarů a poloh nebo dodržování roztečí rovnoběžných os v přesnosti IT 7 a vyšší.
12. Obrábění skříňových svařenců a tenkostěnných odlitků na konvečních vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 - 7, je-li tloušťka stěny k rozměru vnějšího profilu v poměru 1 : 50 a vyšším, při délce obrobků přesahující 3 000 mm nebo obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
13. Obrábění vnitřních kulových ploch v přesnosti IT 9.
14. Řezání M, W nebo G závitů nožem v přesnosti 5 h nebo 5 H a vyšší při délce obrobků přesa-hující 3 000 mm nebo obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 15. Řezání vnějších jednoduchých tvarových závitů o délce nad 500 mni.
16. Řezání vnějších vícechodých tvarových závitů o délce do 500 mm.
17. Obrábění složitých součástí na vodorovných vyvrtávačkách s číslicovým řízením nebo obráběcích centrech v přesnosti IT 6 a vyšší.
18. Obrábění složitých součástí na vodorovných vyvrtávačkách s číslicovým řízením nebo obráběcích centrech v přesnosti IT 7 v pěti a více polohách. 19. Obrábění součástí na svislých soustruzích s číslicovým řízením v přesnosti IT 6 a vyšší. 
19. Soustružení šesti a více průměrů na konvenčních soustruzích včetně svislých a revolverových v přesnosti 1T 5.
20. Soustružení šesti a více průměrů na konvenčních soustruzích včetně svislých a revolverových v přesnosti IT 6 s přepínáním obrobků a výkresovým požadavkem dodržování odchylek tvarů nebo poloh.
21. Obrábění na konvenčních vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 5 s přepínáním obrobků a výkresovým požadavkem dodržování odchylek tvarů a poloh nebo dodržování roztečí rovnoběžných os.
22. Obrábění skříňových svařenců a tenkostěnných odlitků na konvenčních vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 5, je-li tloušťka stěny k rozměru vnějšího profilu v poměru 1 : 50 a vyšším.
23. Obrábění na konvenčních vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 5, pokud délka obrobků přesahuje 3 000 mm, nebo obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
24. Obrábění šesti a více průměrů na jedné ose a ve čtyřech a více různých osách nebo polohách na konvenčních vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 6.
25. Obrábění šesti a více průměrů na jedné ose na konvenčních vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 6 s přepínáním obrobků a výkresovým požadavkem dodržování roztečí rovnoběžných os v přesnosti IT 7.
26. Obrábění šesti a více průměrů na jedné ose a ve čtyřech a více různých osách nebo polohách. na konvenčních vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 - 7 s přepínáním obrobků a výkresovým požadavkem dodržování odchylek tvarů a poloh.
27. Řezání vnějších vícechodých tvarových závitů o délce nad 500 mm.
28. Řezání vnitřních vícechodých tvarových závitů. 
 
E-mail
Heslo
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one