ODBOROVÝ SVAZ SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU
BeFunky-collagessxxww-2.jpg
htgtr.jpg
cfc15a6fbd4496889f3f0d055b9f8d18.jpg

Chcete se stát členem odborů? klikněte ZDE, stáhněte si přihlášku za člena OS, nebo za člena OS mimo ZO, vyplňte ji a pošlete nám ji!

Všichni členové OS mají PRÁVNÍ POMOC ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

Byl podepsán dodatek KSVS na léta 2019-2020, který je účinný od 1.1.2020! Dodatek naleznete ZDE.

Povolání seřizovač
 
CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ
Seřizování univerzálních, jednoúčelových, poloautomatických a automatizovaných výrobních strojů, zařízení nebo linek, např. obráběcích strojů, lisů, linek, kalicích zařízení, metalurgických strojů a zařízení, lakovacích a pokovovacích zařízení, třídicích strojů, kovacích strojů, textilních strojů, dřevoobráběcích strojů, sklářských strojů a zařízení, strojů ve výrobě stavebních hmot, zdravotnické a farmaceutické výrobě. Seřizování automatických výrobních strojů a linek s pružným programem, linek s elektronickým, mechanickým, hydraulickým a vzduchovým ovládáním, číslicově řízených strojů a zařízení, např. vícevřetenových automatů, stavebnicových strojů, montážních a balicích strojů s manipulátory, bezkřivkových automatů, manipulátorů s adaptivním systémem, odlévacích linek řízených počítačem, lakovacích a pokovovacích linek, balicích linek, automatických montážních linek, robotizovaných linek, bezobslužných výrobních systémů, plnicích a adjustačních linek ve zdravotnické výrobě, složitých textilních strojů a zařízení nebo linek řízených počítačem. 

102,70 Kč/ hod   
Charakteristika prací 
Základní odborné práce při seřizování jednoduchých výrobních strojů.

Příklady prací
1. Seřizování stolových vrtaček pro vrtání děr s přesností IT 12.
2. Seřizování ručních ohýbaček pro ohýbání kulatin.
3. Seřizování pákových nůžek pro stříhání plechů.
4. Seřizování strojních pil pro dělení materiálů.
5. Seřizování výstředníkových lisů s jednoduchým beranem pro výrobu textilních hrotů.102,70 Kč/ hod   
Charakteristika prací 
Běžné odborné práce při seřizování výrobních strojů včetně číslicově řízených strojů, zařízení a linek. 

Příklady prací
    Strojní obrábění kovů
1. Seřizování univerzálních soustruhů pro výrobu jednoduchých součástek do čtyř obráběných ploch.
2. Seřizování jednovřetenových soustruhů pro obrábění kroužků s přesností IT 10.
3. Seřizování revolverových soustruhů pro soustružení držáků nástavných měrek.
4. Seřizování jednovřetenových automatických strojů na výrobu matic.
5. Seřizování soustružnických automatů na výrobu pouzder mechanizmů.
6. Seřizování bezhrotých brusek pro broušení čel ložiskových kroužků a tělísek s přesností IT 7 včetně nastavování jednoúčelových měřidel.
7. Seřizování účelových brusek pro broušení děr ložiskových kroužků s přesností IT 6 včetně nastavování jednoúčelových měřidel.
8. Seřizování jednoúčelových brusek pro broušení konců válečků na strojní šicí jehly.
9. Seřizování univerzálních brusek na vnější a vnitřní průměry.
10. Seřizování superfinišovacích strojů na superfinišování kroužků a tělísek včetně jednoúčelových měřidel.
11. Seřizování jednoúčelových lapovacích strojů, např. pro lapování trysek, válců a jehel, a vstřikovacích elementů.
12. Seřizování frézek na frézování a zahlubování sedel klecí ložisek s přesností IT 10.
13. Seřizování jednoúčelových frézovacích automatů pro frézování plnicích otvorů pro kuličky s přesností IT 8.
14. Seřizování frézek na přímé a šikmé ozubení.
15. Seřizování jednoúčelových poloautomatických vrtaček pro vrtání a zahlubování mazacích otvorů kluzných ložisek s přesností IT 10.
16. Seřizování vícevřetenových vrtaček pro vrtání a soustružení děr.
17. Seřizování číslicově řízených (NC) vrtaček včetně seřizování nástrojů pro vrtání středně složitých součástek s přesností IT 9.
18. Seřizování číslicově řízených soustruhů (NC a CNC) pro obrábění hřídelů a čepů s přesností IT 9.
     Tváření
19. Seřizování výstředníkových lisů pro zavírání a uvolňování klecí axiálních kuličkových ložisek.
20. Seřizování lisů pro lisování lamel.
21. Seřizování převodových lisů na lisování složitých keramických výrobků, např. vícenásobných forem pro lisování izolátorů apod.
22. Seřizování výstředníkových lisů pro lisování součástek s dvěma postupovými nástroji.
23. Seřizování válcovacích hlav pro válcování závitů.
24. Seřizování ohýbaček a řezaček měděných trubiček.
25. Seřízování tabulových nůžek, dorazů pro stříhání dílců na korby nákladních automobilů. Rýsování tvarů podle výkresů a stříhání nultých kusů.
26. Seřizování poloautomatických strojů pro navíjení tvarových olovnatocínových pájek na cívky a automatů na sekání tyček. 27. Seřizování poloautomatických linek na výrobu automobilových ráfků.
28. Seřizování linek na stříhání polotovarů šroubů a strojních součástek.
29. Seřizování strojů na výrobu skořepinových forem pro běžné výrobky střední složitosti, např. hydraulických mechanizmů a dávkovacích zařízení.
30. Seřizování svářecích lisů, nastavování a upínání svářecích přípravků.
31. Seřizování jednoúčelových linek bez dopravníku na odporové sváření radiátorových článků a bloků.
   Kalení
32. Seřizování indukčních kalicích strojů různých typů včetně zkoušení generátorů.
   Povrchová úprava
33. Seřizování lakovacích linek, příprava barev včetně elektrostatických pistolí s automatickou regulací napětí. 113,50 Kč/ hod   
Charakteristika prací 
Složité odborné práce při seřizování výrobních strojů včetně automatizovaných strojů, číslicově řízených strojů, zařízení a linek a linek s pružným programem.

Příklady prací
    Strojní obrábění kovů
1. Seřizování jednovřetenových soustruhů na výrobu složitých součástek s pěti obráběnými plochami.
2. Seřizování strojů na výrobu ložiskových kroužků z tyčí nebo trubek.
3. Seřizování poloautomatických jednovřetenových soustruhů na výrobu ložiskových kroužků.
4. Seřizování strojů pro soustružení pastorků univerzálních sklíčidel.
5. Seřizování strojů včetně rovnacích zařízení na výrobu tvarových přístrojových osiček a provádč, ní korekcí teoretických rozměrů vaček.
6. Seřizování revolverových soustruhů na výrobu složitých výrobků s pěti obráběnými plochami.
7. Seřizování šestivřetenových soustružnických automatů včetně nastavování nástrojů mimo s na optických seřizovacích přístrojích.
8. Seřizování strojů na výrobu pastorků.
9. Seřizování brusek pro broušení povrchů ložiskových kroužků a tělísek s přesností IT 6 včetně jednoúčelových měřidel.
10. Seřizování strojů na broušení ložiskových kroužků s přesností IT 5 včetně nastavování jednáčelových měřidel.
11. Seřizování brousicích strojů na broušení kuchyňských nožů.
12. Seřizování speciálních strojů na broušení šikmého ozubení.
13. Seřizování jednoúčelových automatických karuselových strojů na opracovávání hliníkový krytů koleček o průměru 50 mm se čtyřmi dvojvřetenovými a třemi horizontálními a vertikál jednotkami.
14. Seřizování strojů na superfinišování oběžných drah ložiskových kroužků.
15. Seřizování strojů na lapování trysek a dílců vstřikovacích čerpadel.
16. Seřizování strojů na frézování přímého a šikmého ozubení s přesností 6 - 4.
17. Seřizování frézek na vodorovné a svislé frézování se sadou fréz.
18. Seřizování speciálních kopírovacích frézek na frézování, např. lopatek turbín apod.
19. Seřizování obrážeček kuželových kol na obrážení kuželového kola 36 zubů.
20. Seřizování vyvrtávacích hydraulických strojů s přesností ± 0,01 mm.
21. Seřizování vyjiskřovacích strojů na vyjiskřování děr o průměru od 0,25 mm do 0,30 mm, u těles, trysek apod.
22. Seřizování číslicově řízených (CNC) soustružnických automatů pro obrábění hřídelů s přesností IT 8.
23. Seřizování stavebnicových obráběcích strojů, např. na výrobu křížových čepů diferenciálů apod.
24. Seřizování číslicově řízených (CNC) strojů na obrábění čepů s přesností IT 8.
25. Seřizování číslicově řízených (NC) revolverových strojů na výrobu složitých součástek s přesností IT 7.
26. Seřizování soustružnických automatů na obrábění hřídelů s přesností IT 8 s osmi nástroji.
27. Seřizování číslicově řízených (NC) horizontek včetně seřizování nástrojů pro vyvrtávání, v a frézování součástek s přesností IT 7.
28. Seřizování nástrojů pro obrábění s přesností IT 7 na strojích SPR 63 NC pod optickým přístrojem.
29. Seřizování speciálních navíjecích strojů na navíjení pružin zatepla.
30. Seřizování číslicově řízených (NC) vysekávacích lisů na výrobu panelů.
31. Seřizování jednoúčelových automatických strojů do linky na výrobu kompletních kotlíko hadic a tvarových řetízků z barevných a drahých kovů.
32. Seřizování tvářecích linek na výrobu pluhových ostří sestavených z klikových lisů, vřetenový lisů, vrtaček, brusek a zařízení na tepelné zpracovávání.
33. Seřizování linek na výrobu transformátorových plechů podle střihových plánů. 

        Zpracovávání plastických hmot
34. Seřizování hydraulických lisů do pracovní síly 5 MN na lisování výrobků z termosetů v jedno i vícenásobných záliskových formách a vstřikovacích lisech na termoplasty o hmotnosti výrobku do 2000 g včetně zkoušení formy.
35. Seřizování hydraulických lisů a nástrojů na lisování složitých a členitých výlisků z termosetů a termoplastů, např. telefonních svorkovnic (7 závitových kolíků, 40 zálisků s bočními závitovými vložkami) apod.
       Slévárenství
36. Seřizování strojů na výrobu skořepinových forem velkých rozměrů a složitých tvarů, např. hlav válců apod.
37. Seřizování odlévacích strojů na lití pod tlakem, např. CLO 400 na odlévání těles karburátorů apod.
      Svařování
38. Seřizování poloautomatických pálicích strojů s tříhořákovou otočnou hlavou a s numerickým řízením na pálení kovových materiálů a hrubých plechů.
39. Seřizování jednoúčelových linek na svazkování a svařování statorových svazků včetně nastavování proudových hodnot.
40. Seřizování linek na výrobu závor sestavených z odvíjejícího zařízení, hnacích jednotek, výstředníkových lisů a podávacího zařízení včetně nastavování proudových hodnot se zřetelem k rychlosti chodu linky.
41. Seřizování výrobních linek na výrobu automobilových ráfků sestavených z lisů, svařovacích strojů a speciálních skružovacích strojů.
      Kalení
42. Seřizování automatických kalicích zařízení na kalení automobilových ventilů v ochranné atmosféře. 
43. Seřizování automatů na kalení žiletek a obuvnických a stavových jehel.
     Povrchová úprava 
44. Seřizování smaltovacích linek na velkoplošné oboustranné smaltování dílců s maximálními rozměry 2900 x 1400 x 6 mm včetně kontroly kvality smaltování.
45. Seřizování galvanických linek na výrobu plošných spojů s pokovenými otvory.
125,20 Kč/ hod   
Charakteristika prací 
Vysoce odborné práce při seřizování složitých výrobních strojů a zařízení, linek s pružným programem a číslicově řízených strojů a zařízení.
Specializované práce při seřizování nejsložitějších výrobních strojů a linek. Řízení skupiny pracovníků.

Příklady prací
     Strojní obrábění kovů
1. Seřizování vícevřetenových poloautomatických soustruhů na výrobu složitých součástek s pěti běnými plochami na výrobu, např. vnitřních kroužků kuželíkového ložiska apod.
2. Seřizování jednoúčelových složitých speciálních strojů na opracovávání těles vodovodních a parních armatur, diskových matek a těles termoregulačních ventilů s vícepolohovým sledem ovládadaných elektro-hydraulickým zařízením.
3. Seřizování bezhrotých brusek na broušení povrchu ložiskových kroužků s přesností IT 4 včetně vování jednoúčelového měřidla.
4. Seřizování strojů se speciálními pohonnými a upínacími nástavbami na bezhroté broušení v magnetické lunetě na výrobu tvarového mikronářadí o průměru od 0,1 průběžným a zapichovacím způsobem.
5. Seřizování speciálních brusek na broušení děr ložiskových kroužků s přesností IT 4 včetně zařízenína automatické podávání a odebírání ložiskových kroužků a seřizování jednoúčelových měřidel.
6. Seřizování speciálních brousicích strojů na broušení globoidního a šnekového ozubení.
7. Seřizování jednoúčelových lapovacích strojů na lapování povrchu kuliček s přesností IT 1.
8. Seřizování brusek na broušení koulí a zvláštních tvarů s přesností IT 6, např. návěsů oběžných ínových lopatek apod.
9. Seřizování stavebnicových obráběcích strojů s vícepolohovým sledem a s pracovními stanicemi ládanými elektrohydraulickým blokovacím zařízením. 
10. Seřizování výrobních linek na výrobu ojnic automobilových motorů s vyvrtávacími a frézova-cími jednotkami.
11. Seřizování jednotlivých stanic pro kompletní opracovávání koster elektromotorů. Linka 28 jednotek, na kterých se provádí dvojnásobné frézování patek a plochy svorkovnice, soustruže vnitřních průměrů a vrtání děr v různých polohách včetně řezání závitů.
     Tváření
12. Seřizování poloautomatických karosářských linek na lisování dveří nebo podlah automobilů.
13. Seřizování linek na kování dvou a více kusů současně v složitých zápustkách s pracovní silou kovacích lisů nad 10 MN.
      Zpracovávání plastických hmot
14. Seřizování hydraulických lisů na technicky velmi náročné členité výrobky z termoplastů s vysokými požadavky na přesnost ve velmi složitých čelisťových formách v závislosti na postranním otvírání čelistí včetně zkoušení formy a kontroly rozměrů, např. programové vačky sedmého stupně skládající se ze čtyř až čtrnácti lamel s průměrným počtem šest až dvacet úhlově přesně rozložených a rozměrově přesných výstupků a drážek po celém obvodu apod.
15. Seřizování skupinově nasazených číslicově řízených (CNC) obráběcích center na výrobu slo tých výrobků s přesností IT 8.


Další příklady prací
1. Seřizování poloautomatických a speciálních brousicích strojů, např. BAC 25, BUA 31, BDA 400 se speciálními nástavbami na broušení listů lopatek (nebo jinými nástavbami) s přesností IT 6 a vyšší včetně sledovacích měřidel MARPOSS.
2. Seřizování automatických linek na výrobu převodovkových skříní, meziskříní a klikových skříní.
3. Seřizování center s CNC systémem pro nejsložitější součásti (za předpokladu, že je prvním kusem vytvářen přímo program). 
 
E-mail
Heslo
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one