ODBOROVÝ SVAZ SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU
BeFunky-collagessxxww-2.jpg
htgtr.jpg
cfc15a6fbd4496889f3f0d055b9f8d18.jpg

Chcete se stát členem odborů? klikněte ZDE, stáhněte si přihlášku za člena OS, nebo za člena OS mimo ZO, vyplňte ji a pošlete nám ji!

Všichni členové OS mají PRÁVNÍ POMOC ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

 

 

Povolání provozní zámečník

CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ
Samostatné odborné práce, popř. práce pod dohledem při zjišťování a odstraňování závad, zhotovování součástí strojů a strojních zařízení, preventivních, běžných a středních opravách součástí, podskupin a skupin výrobních a dopravních strojů a zařízení v průmyslových a zemědělských opravnách, obchodu, službách, památkových objektech, zdravotnických a kulturních zařízeních. Ustavování strojů v předepsaných tolerancích. Revize a kontroly výrobních a dopravních strojů a zařízení. Odborné práce a řízení prací při opravách výrobních, energetických a dopravních strojů a zařízení, mechanických a hydraulických částí strojů a automatických výrobních zařízení v provozech. Provádění oprav nejvyšší složitosti s podstatnými zásahy do hydraulických a mechanických systémů strojů a zařízení spojených zpravidla s rekonstrukcí. Provádění a řízení revizí, funkčních zkoušek a uvádění do provozu opravených strojů a zařízení včetně vystavování příslušných protokolů. 

85,10 Kč/hod
Charakteristika prací
Rutinní práce při opravách částí strojů a zařízení.

Příklady prací
1. Opravy příchytek krytů obráběcích strojů.
2. Vyrovnávání lopatek okenních ventilátorů včetně zkoušení.
3. Zhotovování ucpávek a těsnění čerpade1 chladicí kapaliny.


94,00 Kč/hod
Charakteristika prací
Základní odborné práce při opravách jednoduchých mechanizmů strojů a zařízení.
Odborné práce při běžných, středních a generálních opravách strojů a zařízení a provádění revizí.

Příklady prací
1. Běžné opravy čerpacích stanic, úpraven vody, kanalizačních zařízení a malých jezů, např. česel, mechanických sít, ocelových konstrukcí a pohybových mechanizmů.
2. Běžné opravy pásových dopravníků a vozů dálkové technologické dopravy, např. výměna válečků pásových dopravníků, oprava stěračů a odstraňování poruch čerpacích agregátů a spojek.
3. Běžné opravy mechanických částí pancéřových dopravníků, např. výměna a oprava řetězů, plechů a žlabů.
4. Běžné opravy eskalátorů, např. stíracích hřebenů stupňů schodových pásem, řetězů, pojezdových kladek, balustrád, hliníkových lišt do dopravní výšky 10 m včetně seřizování.
5. Běžné opravy filtrů na kapaliny a uzavřených pískových filtrů.
6. Běžné opravy kolejnic a točnic u odstruskovávání.
7. Běžné opravy ručních pákových lisů.
8. Běžné opravy stavebních míchaček do 250 1, např. výměna ložisek včetně kontroly pouzder apod. 

9. Běžné opravy montážních pásů a dopravníků včetně pomocného nářadí, např. pracovních zvedáků, otočných zařízení apod.
10. Běžné opravy ručních pákových a křivkových nůžek.
11. Běžné opravy mostových překladů kolejí o hmotnosti 60 t a výkonu nad 130 kg, např. seřizování brzd, výměna obložení, kontrola chodu ložisek motorů, skříní, sběračů proudu, kulových čepů, zvedacích nebo přítlačných kladek apod.
12. Běžné opravy přírubových spojů trub a armatur potrubí do Jt 40 (4 MPa).
13. Běžné opravy vzduchových sbíječek a vrtaček, řetězových zvedáků a rohatek pneumatických vzpěr.
14. Běžné opravy důlních nebo pecních vozíků všech typů o obsahu do 25001, např. výměna ložisek, kol, soukolí, háků a vyrovnávání čel a bočnic plamenem.
15. Běžné opravy všech druhů zámků a zavíracích zařízení včetně zhotovování klíčů.
16. Ustavování jednoduchých strojů, např. stojanových brusek, vrtaček, lanovnic apod.
17. Výměna obložení brzd a spojek. 18. Výměna ručních kolových řezaček včetně seřizování.
19. Zhotovování nosných konstrukcí dopravníků časopisů.
20. Zhotovování ochranných krytů a vyplétání drátovým pletivem.
21. Zhotovování sekacích a zahýbacích nožů kartonážních drátošiček včetně kalení. 

22. Běžné opravy strojů a zařízení, např. drtičů uhlí a rud, filtračních zařízení, pracích van, hydraulických výklopníku a hydrocyklonů, stabilních dopravníkových zařízení typu TH a TP vybavených automatikou MSM, důlních vozíků o obsahu nad 2500 1, hřeblových a pásových dopravníků a žlabových pohonů.
23. Běžné opravy eskalátorů, např. stupňů pohyblivých schodů, pojezdových kladek, madel, vyrovnávání nástupních desek a havarijních brzd pojezdových drah včetně seřizování.
24. Běžné opravy výstředníkových  a klikových lisů s podavači do pracovní síly 1 MN a třecích lisů do pracovní síly 0,25 MN, např. výměna ložisek a oprava klikových hřídelů.
25. Běžné opravy olověných obložení velkých měřicích van.
26. Běžné opravy poloautomatických navíjecích strojů, např. ADAST a MOGOLF IL.
27. Běžné opravy kovoobráběcích strojů, např. brusek, frézek, soustruhů, jednovřetenových vrtaček a revolverových soustruhů (výměna ložisek a vymezování vůli suportů).
28. Běžné opravy pístových strojů, např. hlav válců, ojnic, ojničních ložisek, vstřikovacích čerpadel, trysek a zabrušování ventilů. 8. Běžné opravy přírubových spojů a armatur potrubí nad 4 MPa.
29. Běžné opravy středně složitých přehrad a jezů a technologických zařízení čerpacích stanic, vodojemů a úpraven vody.
30. Běžné opravy jednoúčelových poloautomatických tvářecích strojů, např. strojů pro výrobu skořepin, kovacích agregátů, rovnacích, tažných, napínacích a hrotovacích strojů hutní výroby.
31. Běžné opravy pneumatických upínačů výrobních strojů.
32. Běžné opravy vzduchotechnických zařízení, např. ohřívačů vzduchu, regulačních klapek, chladičů, komorových podavačů, dávkovačů, ventilátorů, dmychadel, mechanických a elektrostatických filtrů a klimatizačních jednotek.
33. Běžné opravy zakružovacích strojů, např. DFA a KLINGHAMER, na uzavírání obalů včetně seřizování.
34. Běžné opravy tlakových systémů kotlů, ohřívačů vzduchu a tlakových nádrží.
35. Běžné opravy tlakových brzd elektrických lokomotiv a velkoprostorových vozů.
36. Běžné opravy elektrických nůžek na plech o tloušťce vyšší než 16 mn.
37. Střední opravy automatických balicích strojů s objemovým dávkováním, např. automatických strojů řady BA 21, BA 22, PLOMPACX, ICA, CVS 30, P 10 (výměna svařovacích čelistí, převodek, dávkovacích odběrek, míchadel a ozubených soukolí) včetně zjišťování závad a seřizování. 
38. Střední opravy čelisťových drtičů, kolových mlýnů s kuželovým soukolím, bubnových mlýnů, granulátorů, bubnových podavačů, elevátorů, míchačů a hydraulických kalolisů.
39. Střední opravy strojních nůžek na plech o tloušťce vyšší než 10 mm.
40. Střední opravy nářezových strojů na uzeniny včetně seřizování.
41. Střední opravy nízkozdvižných vozíků s hydraulickými posilovači.
42. Střední opravy elektrických vozíků vnitropodnikové dopravy.
43. Generální opravy jednoduchých sklářských strojů a zařízení, např. brousicích hladinářských a pukacích strojů.
44. Generální opravy jednoduchých strojů na zpracovávání keramických hmot.
45. Generální opravy jednoduchých dopravních a manipulačních strojů.
46. Generální opravy strojů prvorafinačních procesů.
47. Generální opravy jednoduchých textilních strojů, např. čechracích a soukacích strojů, neautomatických hladkých excentrových stavů, opalovacích a sušicích strojů na přízi, sušicích strojů tunelových a komorových, strojů navíjecích, měřicích, zdvojovacích a skládacích.
48. Revize a opravy výdejových čerpadel pohonných hmot.
49. Revize a opravy strojních zařízení vodních elektráren o výkonu do 12 MW.
50. Výměna kolejnic mostových jeřábových drah.
51. Výměna lanových bubnů výtahů a jeřábů.
52. Výměna vstřikovacích čerpadel elektrocentrál 32 kVA.
53. Natahování kožených obložení na kotouče třecích lisů.
54. Zaškrabávání kluzných ložisek do průměru 150 mm. 
103,80 Kč/hod
Charakteristika prací
Složité odborné práce při středních a generálních opravách strojů a zařízení a řízení prací.

Příklady prací
1. Střední opravy vzduchových bucharů a hydraulických kovacích lisů o provozní síle do 5 MN (výměna ložisek a těsnění, seřizování pneumatických nebo hydraulických systémů).
2. Střední opravy funkčních agregátů strojního dojení a krmných dávkovačů.
3. Střední opravy velkokapacitních důlních zařízení pro úpravu a zpracovávání rudných a nerudných surovin, např. hnacích agregátů, třídicích a pracích systémů, strojních částí šachtových a rotačních pecí pro pálení lupků, rud a magnezitu a ovládacích a dávkovacích zařízení.
4. Střední opravy sekcí posuvných důlních výztuží, víceetážových těžních klecí a navážecích systémů.
5. Střední opravy karuselů na navařování krků televizních baněk včetně seřizování.
6. Střední opravy kalandrů a třecích válců s třemi až pěti válci.
7. Střední opravy mostových jeřábů o únosnosti do 32 t včetně komplexních zkoušek pro předání technické kontrole.
8. Střední opravy kopírovacích soustruhů a frézek.
9. Střední opravy licích strojů pod tlakem s automatickými cykly typu POLAK, BUHLER H 1000 a WOTAN 1100.
10. Střední opravy výstředníkových klikových lisů s podavači, třecích lisů a postupových lisů o provozní síle 1 MN (výměna ložisek a seřizování převodů).
11. Střední opravy pásmových lisů šnekových, vakuových vertikálních i horizontálních s automatickými ořezáváky.
12. Opravy etážových lisů o pracovní síle do 1 MN (100 t) a hydraulických lisů o pracovní síle nad 1 MN.
13. Střední opravy hutních a válcovacích stolic, skříní, stojanů, otáčecích a podávacích systémů.
14. Střední opravy mechanických částí obloukových a karbidových pecí včetně seřizování zdvihů pecních elektrod.
15. Střední opravy pálicích automatických strojů včetně seřizování.
16. Střední opravy vertikálních a horizontálních odstředivek s bubnem o průměru nad D 500 mm s automatickým vyprazdňováním.
17. Střední opravy rypadel CC 120 a GCK, např. kontrola vnitřních těsnění hydraulických pístů a seřizování jednotlivých agregátů do vzájemné součinnosti včetně zkoušení.
18. Střední opravy hydromotorů důlních kombajnů, např. KSV 60, KŠ - I - KG, 2K52 včetně zkoušení.
19. Střední opravy buldozerů a tankobuldozerů. 
20. Střední opravy těžních strojů a hlavních důlních větráků.
21. Střední opravy zvlákňovacích strojů pro viskózovou střiž.
22. Střední opravy vysokotlakových čerpadel o tlaku 5 MPa (50 atm) sacího a výtlačného řádu, např. napájecích a mazacích systémů a kontrolních a regulačních přístrojů.
23. Střední opravy portálových frézek a hrotových brusek s poloautomatickým ovládáním včetně zaškrabávání ložisek.
24. Střední opravy parních kotlů do 125 t/h včetně příslušenství, vodního hospodářství, samostatných úseků a chemických a technologických zařízení.
25. Střední opravy výměníkových, redukčních, přečerpávacích a akumulačních stanic včetně uvádění do provozu.
26. Střední opravy nebo seřizování pneumatickohydraulických strojů s otáčivými pákovými mechanizmy.
27. Střední opravy mechanických částí plynových nebo elektrických pecí nad obsah 3m3.
28. Generální opravy složitých dřevoobráběcích strojů, např. automatických měřicích linek včetně vysoušecích zařízení, víceetážových a taktových hydraulických lisů včetně doplňkových zařízení, automatických pásových brusek a kotoučových pil, rychloběžných rámových pil bez mechanizace, loupacích strojů a pinicích strojů zápalkové výroby.
29. Generální opravy jednoduchých kovoobráběcích strojů, např. soustruhů typu SV a SN, frézek typu F A 4 AV, FA 4 AH, FA 4 AU, vrtaček typu VŠ 20, VS 30 a pil typu PR 20, PR 30.
30. Generální opravy složitých sklářských strojů výroby plochého skla systémů FOURCOULT, BTV a PITTSBORG.
31. Generální opravy středně složitých textilních strojů, např. soukacích strojů automatických útkových, hladkých automatických stavů excentrových i s listovnami, vinařských stavů žakárových, ty-lových strojů bobinových, pletacích strojů ARACHNÉ a MALIMO a barvicích foulardů.
32. Generální opravy pístových kompresorů do 1000 kW.
33. Generální opravy tuzemských i zahraničních vrtných souprav I. a II. kategorie.
34. Revize a opravy strojních příslušenství vodních elektráren o výkonech nad 12 MW.
35. Revize a opravy složitých programově řízených vzduchotechnických zařízení stabilních i mobilních v nevýbušném prostředí včetně dmychadel a velkoobjemových čerpadel v kolektorech bez zásahů do programového řízení.
36. Revize, opravy a seřizování velkých redukčních ventilů na acetylen nebo kyslík, např. VPK 630, VPK 250.
37. Řízení prací při přemisťování velkých strojů a dílů o hmotnosti do 5 t ve ztížených podmínkách provozů za používání pomocných zvedacích zařízení, lan, pák a válečků.
38. Řízení oprav a údržby poháněcích stanic dálkové pásové dopravy o šíři pásu 1200 mni a vyšší.
39. Ustavování obráběcích a tvářecích strojů na stanoviště a jejich uvádění do provozu.
40. Ustavování jednoduchých zpracovatelských linek, např. strojů na lepení knižních vazeb, a jejich uvádění do provozu.
41. Ustavování motorů a agregátů pojízdných elektrocentrál 32 kVA se vzájemným vystřed'ováním.114,60 Kč/hod
Charakteristika prací
Vysoce odborné práce nebo řízení prací při středních a generálních opravách strojů a zařízení.
Specializované práce při řízení oprav nejsložitějších strojů, výrobních uzlů, pružných výrobních systémů apod.

Příklady prací
1. Střední opravy mechanických uzlů velmi složitých a přesných obráběcích strojů s číslicovým řízením, např. soustružnických poloautomatických strojů, speciálních kopírovacích frézek, vyvrtávaček a obráběcích center.
2. Opravy vřeten horizontálních vyvrtávaček o průměru 200 mm včetně uložení.
3. Střední opravy souřadnicových vyvrtávaček, např. výměna ložisek a vodicích hřídelí, vyrovnávání stolů a vodicích mechanizmů apod.
4. Střední opravy automatických lisů typu WEINGARTEN, FRIMOR a SCHULLER s automatickým podáváním.
5. Střední opravy souosí rotorů turbogenerátorů do 95 MW u vodních turbín.
6. Střední opravy složitých uzlů těžních strojů včetně seřizování řízení jízdy, zařízení pro zabezpečení přejezdové rychlosti, narážecího zařízení, klecových těžních zařízení a násypných a výsypný stanic skipových těžních zařízení a údržba jámové výstroje včetně zabezpečovacích zařízení v těžní věži a jámové tůni.
7. Střední opravy zařízení na dělení plynů, např. CLAUDE, LINDE.
8. Střední opravy těsnicích systémů vysokotlakových autoklávů pro zpracovávání nebezpečných médií (hořlavá média nad 1 MPa, pro výbušná a žíravá média nad 1,5 MPa).
9. Střední opravy automatických zařízení pro vkládání i odebírání a transport obrobků u automatických výrobních strojů včetně seřizování hydraulických systémů.
10. Střední opravy automatických obráběcích linek včetně hydraulických ovládacích systémů a servozařízení.
11. Střední opravy automatických linek tepelného zpracovávání kovů včetně hydraulických ovládacích systémů a servozařízení. 12. Střední opravy automatických formovacích linek typu BONWILLEIN, MOULDMATIK - FA 4000 a MALCUS - TELLUS s automatickým podáváním rámů.
13. Řízení opravářské čety při opravách zařízení vodních přehrad.
14. Řízení opravářské čety při opravách vodíkových aparatur o výkonech nad 10 000 m3/h včetně případných rekonstrukcí.
15. Řízení opravářské čety při opravách systémů vzduchotechniky klimatizace provozních budov, např. nízkotlakových kotlů, automatických hořáků, kompresorů a kompresorových chladicích agre-gátů, okruhů pneumatické regulace a úpraven doplňovacích vod pro vodní systémy včetně seřizování, zkoušení a kontroly.
16. Řízení opravářské čety při opravách eskalátorů, např. hlavních hřídelů pohyblivých schodů o hmotnosti nad 5000 kg, seřizování souososti hřídelů zubových spojek a ustavování převodových skříní o hmotnosti nad 3500 kg.
17. Řízení generálních oprav šestistupňových kompresorů o výkonech nad 1000 kW.
18. Řízení generálních oprav turbosoustrojí o výkonech do 95 MW a odběrových a protitlakových turbosoustrojí o hltnosti do 300 t/h včetně seřizování a uvádění do provozu (sezónní opravy).
19. Řízení generálních oprav kotlových jednotek o výkonech do 300 t/h včetně seřizování a uvádě-ní Jo provozu.
20. Řízení generálních oprav plnoautomatických linek HESSER včetně dalších dobalovacích a paletizačních zařízení.
21. Řízení generálních oprav teplárenských sítí o výkonech nad 15 t/h včetně příslušenství, popř. rekonstrukcí.
22. Řízení generálních oprav turbosoústrojí o výkonech nad 5000 m3/h.
23. Řízení generálních oprav licích a sázecích jeřábů u velkých ocelárenských pecí včetně funkčních zkoušek.
24. Řízení generálních oprav vertikálníckšachtových a horizontálních průběžných pecí o výkonech nad 5 mil. kcal/h (21 GJ/h). 25. Řízení generálních oprav šroubárenských automatických strojů, např. matkořezů GWR 80 a automatických strojů na výrobu řetězů s automatickým podáváním materiálu.
26. Řízení generálních oprav strojů výroby ocelových kordů (licence BEKAERT).
27. Řízení generálních oprav pinoautomatických lisovacích strojů typu SLOAN, LYNCH, PŮTTING.
28. Řízení generálních oprav strojních částí obloukových pecí, kuploven a jiných velkých tavicích a udržovacích pecí.
29. Řízení generálních oprav složitých obráběcích strojů s hydraulickými a pneumatickými řídicími uzly, např. soustruhů KDM 9/80, SP 3L, ROT 63, BRT 32, automatických soustruhů AN 60, AN 6/40, AN 135, frézek FB 32, FV 222, FSS 335, FW A 39, OFP 20, OHO 50, brusek BA 25, BUA 16, BUA 20 BDA, BAU, 80 10, 3MI 0, horizontálních vyvrtávaček W 9 a speciálních jednoúčelových vícevřetenových vrtacích strojů.
30. Řízení generálních oprav hydraulických lisů přesného střiliání, např. SCHMIDT - HSR 160 a 250.
31. Řízení generálních oprav slévárenských automatických linek, např. BONWILLEIN, MOULDMATIK - FA 4000, MALCUS - TELLUS.
32. Řízení generálních oprav klikových kovacích strojů o provozní síle do 25 MN a horizontálních kovacích strojů o provozní síle do 30 MN.
33. Řízení středních a generálních oprav linek na výrobu autokol. 

34. Řízení opravářské čety při opravách pohonů válcovacích tratí, popř. při rekonstrukcích.
35. Řízení oživování a seřizování pružných výrobních nebo bezobslužných výrobních systémů s řidicím počítačem po jejich generálních opravách.
36. Řízení generálních oprav nejsložitějších obráběcích strojů, např. obráběcích center a souřadnicových vývrtávaček.
37. Řízení generálních oprav automatických linek na obrábění bloků automobilových motorů u zákazníka.
38. Řízení generálních oprav brusek na ozubení a broušení závitů, např. MAAG, NILLES, u zákazníka.
39. Řízení generálních oprav turbosoustrojí o výkonech nad 95 MW nebo odběrových a protitlakových turbosoustrojí o hltnosti nad 300 t/h včetně seřizování.
40. Rízení generálních oprav rychloběžných šroubárenských lisů na výrobu šroubů a matic, pracujících zatepla, např. BASSER, HATEBUR, KISERLING a KAISER. 


 
 
E-mail
Heslo
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one