ODBOROVÝ SVAZ SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU
BeFunky-collagessxxww-2.jpg
htgtr.jpg
cfc15a6fbd4496889f3f0d055b9f8d18.jpg

Chcete se stát členem odborů? klikněte ZDE, stáhněte si přihlášku za člena OS, nebo za člena OS mimo ZO, vyplňte ji a pošlete nám ji!

Všichni členové OS mají PRÁVNÍ POMOC ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

 

 

Povolání provozní elektrikář
 
CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ
Samostatné odborné práce, popř. práce při zjišťování a odstraňování závad, obsluze energetických zařízení, preventivních, běžných a středních opravách, kontrolách, výměnách a revizích elektrických strojů, přístrojů, zařízení a elektrické instalace s nízkým a vysokým napětím v budovách a objektech občanské, průmyslové a jiné vybavenosti, venkovních rozvodných energetických systémů včetně silových kabelů, elektrických zařízení strojů, výrobních a jiných linek apod. ve všech výrobních i nevýrobních oborech. Samostatné odborné práce a řízení prací při zjišťování a odstraňování závad elektrických zařízení nejvyšší složitosti. Obsluha, preventivní a běžná údržba, zjišťování a odstraňování závad, provádění středních a generálních oprav energetických zařízení generátorů, tepláren, rozvoden vysokého, popř. velmi vysokého napětí, měníren a jiných energetických zařízení. Provádění a řízení rozsáhlých oprav s podstatnými zásahy do elektrických systémů spojených zpravidla s rekonstrukcí strojů a zařízení tuzemské a zahraniční výroby. Provádění a řízení revizí, zkoušení a uvádění do provozu elektrických zařízení včetně vystavování příslušných protokolů.
85,10 Kč/hod
Charakteristika prací
Rutinní práce při jednoduchých opravách elektrických strojů a energetických zařízení.


Příklady prací
1. Základní práce při opravách vadných částí elektrických instalací v bytové a občanské vybavenosti nebo při opravách jednoduchých přístrojů pod dohledem. 
2. Vykonávání dílčích prací pod dohledem při řízení chodu a odstraňování závad energetických řízení, které při samostatně vykonávané činnosti odpovídají čtvrtému stupni.


94,00 Kč/hod
Charakteristika prací
Základní odborné práce při instalaci, zapojování a opravách elektrických strojů a energetických zařízení, např, při výměně elektroměrů, připojování asynchronních elektromotorů, opravách podružných rozváděčů a opravách a výměnách elektrických sběračů proudu.

Běžné odborné práce při opravách elektrických strojů a energetických zařízení, revizních a preventivních prohlídkách, řízení a obsluze energetických zařízení o malých výkonech, např. při opravách závěsných panelů obráběcích strojů, opravách elektrických zařízení chladicích strojů, kontrole a opravách elektrických přenosných zařízen.

Příklady prací
1. Zapojování částí elektrických instalací, např. pojistek, jističů, svítidel, přepínačů apod.
2. Výměna jednofázových a třífázových elektroměrů.
3. Výměna relé a elektromagnetických stykačů pro spínání silových obvodů. 
4. Připojování asynchronních elektromotorů.
5. Opravy zemnicích sítí v průmyslových objektech.
6. Opravy podružných rozváděčů k elektromotorům o výkonu do 30 kW.
7. Opravy a výměna trolejových sběračů proudu a podpěrných držáků trolejových vedení.
8. Pokládání a upevňování silových, ovládacích, signálních a měřicích kabelů bez jejich zapojování
9. Vykonávání dílčích prací pod dohledem při řízení, chodu a obsluze, popř. kontrole činnosti, a zajišťování a odstraňování závad energetických zařízení, které při samostatně vykonávané činnosti odpovídají pátému stupni

10. Opravy závěsných ovládacích panelů obráběcích strojů včetně propojování novými vodiči a zkoušení správnosti zapojení
11. Opravy elektrických instalací v průmyslových objektech a občanské vybavenosti.
12. Opravy akumulátorových baterií všech druhů včetně staničních akumulátorových baterií.
13. Opravy elektrické vybavenosti balicích automatů.
14. Opravy elektrických zařízeni pásových dopravníků v technologické dopravě, např. opravy a vý
měna všech druhů spínačů, motorů apod.
15. Opravy elektrických zařízení chladicích strojů včetně termostatických zařízení.
16. Opravy elektromagnetických stykačů nad 25 A včetně seřizování a nastavování proudových ochran.
17. Opravy elektrických zařízení tvářecích a licích strojů ve výrobě plastových dílů.
18. Opravy porušených napájecích kabelů do průřezu 240 mm2 s montáží spojek.
19. Opravy elektrických instalací v mokrém prostředí jeskyní včetně výměn kabelů, stykačů, svítí
del apod.
20. Kontrola a opravy přenosného elektrického nářadí, např. ručních elektrických vrtaček, brusek, pájecích souprav apod.
21. Zjišťování místa poruchy napájecích kabelů v prostorech s nebezpečím výbuchu.
22. Kontrola a výměna proudových propojení včetně měření opotřebováni trolejových drátů, výměny izolátorů, svorek a dalších součástí trolejí.
23. Zjišťování a odstraňování závad na vzdušných a kabelových vedeních nízkého napětí.
24. Řízení chodu a obsluha spínací nebo transformační stanice o celkovém rozsahu do 25 kobek vy
sokého napětí.
25. Řízení chodu a obsluha energetických zařízení o celkovém výkonu do 1 MW nebo lokálních  zdrojů elektrické energie (dieselgenerátorů apod.).
26. Vykonávání dílčích prací pod dohledem při řízení chodu a obsluze, popř. kontrole činnosti, a zjišťování a odstraňování závad energetických zařízení, které při samostatně vykonávané činnosti odpovídají šestému stupni. 


103,80 Kč/hod
Charakteristika prací
Složité odborné práce při opravách, revizích a preventivních prohlídkách elektrických strojů a energetických zařízení, popř. při řízení chodu a obsluze energetických zařízení středního výkonu.

Příklady prací
1. Opravy elektrických zařízení s automatickými obvody, např. kotelen, strojoven apod.
2. Opravy elektrických zařízení pro elektrostatické odlučování popílku nebo prachu.
3. Opravy elektrostatických zařízení pro elektrostatické lakování.
4. Opravy elektrických zařízení programového mísení hmot.
5. Opravy ovládacích automatik a programových řízení pražicích strojů.
6. Opravy jednotlivých systémů elektrických rozvodů a zařízení číslicově řízených obráběcích strojů tuzemské výroby.
7. Opravy a seřizování elektrických zařízení napájecích automatů, dojíren a chladíren.
8. Rekonstrukce elektrických instalací při generálních opravách obráběcích a tvářecích strojů.
9. Revize, opravy a seřizování elektrických nevýbušných zařízení pro plynující doly nebo chemické provozy s nebezpečím výbuchu, např. nevýbušných jističů, stykačů apod.
10. Kontrola a opravy speciálních stejnosměrných soustrojí do 50 kW pro pohon válcovacích stolic apod.
11. Kontrola a opravy zařízení elektrických pohonů všech druhů včetně příslušenství s ovládáním jednoho místa a výkonem nad 100 kW bez automatické regulace otáček.
12. Provádění preventivních prohlídek, periodických revizí a kontrol provozních souborů strojů a zařízení.
13. Opravy a revize elektrických zařízení nízkého napětí distribučních rozvodných soustav pod napětím.
14. Opravy a revize transformátorů, měření převodů, zkoušení plynových relé apod.
15. Opravy a údržba silových částí poloautomatizovaných klimatizačních zařízení, např. rozváděčů, kabelových rozvodů, vysokonapěťových zdrojů pro elektrofiltry apod.
16. Řízení chodu a obsluha hlavních energetických zařízení elektráren a tepláren s vývodovými rozvodnami (rozvodný).
17. Řízení chodu a obsluha spínacích nebo transformačních stanic vn/nn, vvn/vn o celkovém rozsahu od 25 do 50 kobek vysokého napětí (rozvodný).
18. Řízení a obsluha hlavních velínů elektráren s generátory o jednotkovému výkonu do 45 MW.
19. Řízení a zajišťování provozu a údržby rozvodných zařízení, kvalitní a nerušené dodávky elektrické energie v obvodu do limitu 10 000 provozních hodin (obvodový elektromontér a rozvodný).
20. Kontrola činnosti, zjišťování a odstraňování závad a provádění oprav elektrických zařízení ve výrobnách elektrické energie a tepla s instalovanými výrobními jednotkami o výkonu do 45 MW u kondenzačních turbogenerátorů, do 115 t/h páry u parních kotlů a do 80 MW u horkovodních kotlů a do 240 t/h páry u teplárenských odběrových protitlakových soustrojí (pracovník směnového provozu).
21. Zajišťování provozu náhradních zdrojů elektrického proudu do výkonu 75 kVA včetně indukčních a rotačních generátorů napětí.
22. Vykonávání dílčích prací pod dohledem při řízení chodu a obsluze, popř. kontrole činnosti a zjišťování a odstraňování závad energetických zařízení, které při samostatně vykonávané činnosti odpovídají sedmému stupni.114,60 Kč/hod
Charakteristika prací
Vysoce odborné práce při opravách, údržbě a revizích elektrických strojů a energetických zařízení. Řízení a obsluha velkých energetických zařízení. 
Specializované práce s případným odborným vedením pracovníků při údržbě, opravách a revizích elektrických strojů a energetických zařízení. Řízení chodu a obsluha největších energetických zařízení.

Příklady prací
1. Generální opravy elektrických zařízení složitých obráběcích strojů tuzemské i zahraniční výroby (např. vrtacích víceúčelových strojů, brousicích strojů a frézovacích strojů se sloučenými operacemi).
2. Opravy elektrické vybavenosti zařízení s programovým řízením a elektrickým ovládáním, např. automatických pokovovacích linek nebo vstřikovacích lisů plastických hmot.
3. Opravy zařízení pro ovládání odporových programově řízených svařovacích strojů a svařovacích lisů včetně seřizování synchronizace časového řízení jednotlivých operací probíhajících při jednom cyklu svařování.
4. Revize elektrorozvodných systémů nízkého napětí a středně složitých elektrických zařízení podle předpisů včetně vyhotovování revizních zpráv.
5. Řízení skupiny pracovníků při opravách a revizích elektrických zařízení distribuční rozvodné soustavy.
6. Revize a opravy transformátorů vvn/vn nebo příslušenství generátorů o výkonu do 100 MVA.
7. Revize, opravy a seřizování složitých elektrických zařízení těžních strojů s pohony WARD - LEONARD nebo pohony s tyristorovou regulací včetně pomocných ovládacích a zabezpečovacích obvodů v rozsahu celého těžního zařízení.
8. Opravy a údržba elektrické vybavenosti automaticky regulovaných klimatizačních zařízení, např. servomotorů, servoventilů, ochran výměníků proti zamrznutí apod. Vzájemné seřizování bloků kli-matizace (ohřevu, chlazení, vlhkosti, prašnosti a proudění vzduchu).
9. Řízení chodu a obsluha hlavních energetických zařízení elektráren a tepláren s vývodovými rozvodnami o celkovém rozsahu nad 50 kobek vysokého napětí (rozvodný).
10. Řízení chodu a obsluha hlavních velínů elektráren s generátory o výkonu do 110 MW bez vývodových rozvoden (rozvodný).
11. Řízení chodu a obsluha měníren s rozvodnami vysokého napětí a napájecích stanic střídavého proudu o rozsahu nad 25 kobek vysokého napětí.
12. Řízení a zajišťování provozu a údržby rozvodných zařízení, kvalitní a nerušené dodávky elektrické energie v obvodu s rozsahem nad 10 000 do 25 000 provozních hodin (obvodový elektromontér a rozvodný).
13. Kontrola činnosti, zjišťování a odstraňování závad a provádění oprav elektrických zařízení ve výrobnách elektrické energie a tepla s instalovanými výrobními jednotkami o výkonu nad 45 MW u kondenzačních turbosoustrojí, nad 115 t/h páry u parních kotlů nebo nad 80 MW u horkovodních kotlů a nad 240 t/h páry u teplárenských odběrových protitlakových soustrojí (pracovník směnového provozu). 

14. Řízení provozních a údržbářských prací na vedeních o napětí 220 kV a vyšším.
15. Řízení oprav a revizí příslušenství generátorů o výkonech nad 100 MVA.
16. Řízení generálních oprav složitých automatik bloků s výkonem nad 110 MW.
17. Řízení generálních oprav elektrické vybavenosti a zabezpečovacích zařízení dobývacích a zakládacích velkostrojů včetně jejich uvádění do provozu.
18. Řízení pracovníků při revizích složitých rozvoden vn a vvn včetně vystavování revizních protokolů.
19. Řízení pracovníků při revizních opravách, měření a seřizování elektrických zařízení složitých též ních strojů včetně souvisejícího zařízení v těžní věži, nárazištích a jámě.
20. Řízení oprav a revizí transformátorů vvn/vn, vvn/vvn a jejich uvádění do provozu.
21. Řízení pracovníků při revizi složitých výrobních linek a souborů zařízení vybavených automz tickou regulací.
22. Řízení pracovníků při údržbě, provozu, opravách a revizích energetických zařízení rozvode, a transformačních stanic vn/nn průmyslových podniků. 
23. Řízení chodu a obsluha hlavních energetických zařízení elektráren o celkovém instalovaném výkonu výrobny nad 800 MW. 11. Řízení chodu a obsluha spínacích nebo transformačních stanic o napětí 400 kV a vyšším (rozvodný).
24. Rízení a zajišťování provozu a údržby rozvodných zařízení, kvalitní a nerušené dodávky elektrické energie v obvodu s rozsahem nad 25 000 provozních hodin (obvodový elektromontér a rozvodný).
25. Kontrola činnosti, zjišťování a odstraňování závad a provádění oprav elektrických zařízení ve výrobnách elektrické energie a tepla s instalovanými výrobními jednotkami o výkonu 200 MW a vyšším u kondenzačních turbosoustrojí, 400 t/h páry a vyšším u parních kotlů nebo nad 280 MW u horkovodních kotlů, 400 t/h páry a vyšším u teplárenských odběrových protitlakových soustrojí (pracovník směnového provozu). 


 
 
E-mail
Heslo
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one