ODBOROVÝ SVAZ SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU
BeFunky-collagessxxww-2.jpg
htgtr.jpg
cfc15a6fbd4496889f3f0d055b9f8d18.jpg

Chcete se stát členem odborů? klikněte ZDE, stáhněte si přihlášku za člena OS, nebo za člena OS mimo ZO, vyplňte ji a pošlete nám ji!

Všichni členové OS mají PRÁVNÍ POMOC ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

 

 

Povolání normovač

 
CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ 
Tvorba a uplatňování norem a normativů spotřeby práce a početních stavů podle časových studií, rozborů plnění výkonových norem nebo podle sborníků norem a normativů. Stanovování pracovních postupů. Tvorba sborníků norem a normativů spotřeby práce a početních stavů. Provádění náměrů, časových studií, jejich vyhodnocování a stanovování spotřeby času k pracovnímu postupu. Navrhování racionalizačních opatření a zpracovávání projektů organizace práce. 


114,60 Kč/hod
Charakteristika prací
Vypracovávání norem spotřeby práce u prací s nízkou kvalifikační náročností na podkladě časových studií, rozborů nebo sborníků norem.
Samostatné zpracovávání norem spotřeby práce a podkladů pro normativy.

Příklady prací
1. Výpočet norem spotřeby práce na základě časových studií a sborníků norem.
2. Provádění náměrů spotřeby práce (chronometráží). Shromažďování a kompletace podkladů pro tvorbu norem a normativů spotřeby práce. 

3. Stanovování norem spotřeby práce u prací střední kvalifikační náročnosti, norem početních stavů a norem obsluhy.
4. Příprava podkladů pro normativy spotřeby práce, pro stanovování kapacitní průchodnosti dílen, norem obsluhy a početních stavů, pro odměňování a racionalizační opatření.
126,50 Kč/hod
Charakteristika prací
Tvorba sborníků normativů a norem spotřeby práce včetně zajišťování jejich uplatňování. Provádění časových studií a určování postupu časového měření. Stanovování kapacitní průchodnosti dílen a pracovišť, norem obsluhy a početních stavů.
Řídicí, koncepční a metodické práce v oblasti normování spotřeby práce.

Příklady prací
1. Stanovování norem spotřeby práce v kusové nebo malosériové výrobě.
2. Zpracovávání normativů spotřeby práce pro organizaci, technologický obor nebo odvětví výroby.
3. Stanovování počtu pracovníků v organizačním celku (dílně a provozu) a počtu zaměstnanců na jednotlivých pracovištích a u provozních nebo výrobních zařízení.

4. Koncepční a metodické usměrňování činností při tvorbě norem spotřeby práce v organizacích se složitou a členitou výrobou a provozem (např. ve výrobě automobilů, v energetických zařízeních apod.). 

 
 
E-mail
Heslo
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one