ODBOROVÝ SVAZ SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU
BeFunky-collagessxxww-2.jpg
htgtr.jpg
cfc15a6fbd4496889f3f0d055b9f8d18.jpg

Chcete se stát členem odborů? klikněte ZDE, stáhněte si přihlášku za člena OS, nebo za člena OS mimo ZO, vyplňte ji a pošlete nám ji!

Všichni členové OS mají PRÁVNÍ POMOC ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

 

 

Povolání nástrojař
 
CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ
Ruční opracovávání částí strojů, pilováním, řezáním, sekáním, rovnáním, ohýbáním, stříháním, vrtáním a vystružováním. Řezání závitů. Zhotovování a sestavování šablon a měřidel. Zhotovování a sestavování nástrojů pro třískové obrábění a tváření včetně oprav a ostření. Zhotovování, slícovávání a sestavování obráběcích a upínacích přípravků, lisovacích nástrojů, zápustek a vstřikovacích forem. Elektrojiskrové řezání, tvarování a hloubení na strojích elektrojiskrového obrábění kovů. Zhotovování, slícovávání a sestavování složitých a přesných združených a kombinovaných lisovacích nástrojů, tvářecích nástrojů a zápustek včetně jejich zkoušení a oprav. Sestavování přesných vícenásobných vstřikovacích forem a přesných forem s několika horizontálními, vertikálními a lomenými rovinami. Elektrojiskrové obrábění velkých rozměrů s vysokou přesností na strojích elektrojiskrového obrábění kovů.
94,00 Kč/ hod

Charakteristika prací
Základní odborné nástrojářské práce vyžadující odborné znalosti při jednoduchých měřidel, nářadí, nástrojů a přípravků nebo jejich částí.

Běžné odborné nástrojářské práce vyžadující odborné znalosti dopiněné zkušenostmi v oboru při vypracovávání a sestavování nástrojů, nářadí a přípravků nebo jejich částí v běžných tolerancích.


Příklady prací
1.  Ruční úprava dílců, částí nástrojů a přípravků po strojním obrábění a usů, hran a profilů s požadavkem dodržování tolerovaných rozměrů.
2.  Příprava a zhotovování nástrojářských polotovarů řezáním, stříháním, pilováním, odvrtáváním, odbrušováním apod. včetně rozměřování a orýsovávání.
3.  Zhotovování jednoduchých šablon v toleranci IT 10.
4.  Sestavování válcových kalibrů s držáky včetně označování.
5.  Sestavování a montáž prodloužených vrtáků, výstružníků, závitníků, tvarových vrtáků a záhlub­níků svrtáváním, skolíkováváním, sešroubováváním, slisováváním apod.
6.  Sestavování jednoduchých ohýbadel jemných plechů, drátů, tyčí a tenkostěnných trubek s ohý­báním do jednoho úhlu nebo rádiusu.
7.  Sestavování svařovacích, frézovacích, vrtacích nebo upínacích přípravků složených maximálně z deseti dílů kromě spojovacích součástek v dílenských tolerancích.
8.  Elektrojiskrové zhotovování jednotlivých průchozích otvorů v toleranci 1T 12 - 9.

9. Rýsování tvarů ohýbacích a řezných nástrojů.
10. Svrtávání, sešroubovávání a skolíkovávání dvou a více desek s roztečemi v dílenských tolerancích.
11. Zhotovování šablon v toleranci IT 9 nebo jednoduchých šablon s protišablonami v toleranci IT 10.
12. Vyhlazování styčných ploch mikrometru včetně ustavení nulové polohy a vyzkoušení.
13. Dopracovávání tvarů nástrojů podle šablon na průsvit nebo lapování kuželů podle protimírek.
14. Sestavování nožových hlav a vrtacích tyčí a lícování a zajišťování polohy nožů.
15. Lisování pouzder a vodicích čepů do základních a nosných desek lisovacích nástrojů.
16. Vypracovávání tvarů průtlačníků, průtlačnic nebo kovacích zápustek pro frézování v toleranci IT 11 - 10.
17. Vypracovávání tvarů přetahovacího trnu s rádiusy na bocích zubů v toleranci IT 10.
18.  Sestavování a lícování vysekávacích nástrojů na měkké materiály (např. gumu, kůži, textil, PVC apod.) včetně ostření a celkové úpravy.
19. Vypracovávání vodicích a kotevních desek a raznic s razníkem v toleranci IT 9.
20. Sestavování stříhacích nástrojů s jedním razníkem v toleranci IT 10 - 9.
21. Sestavování ohýbadel na součástky z plechů nebo víceúčelových ohýbadel ocelových pásků, ty­čí, trubek a profilů nastavitelných do různých úhlů a tvarů.

22. Sestavování svařovacích, frézovacích, vrtacích nebo upínacích přípravků složených maximálně z patnácti dílů kromě spojovacích součástek v toleranci IT 10 - 9.
23. Demontáž opotřebovaných lisovacích nástrojů nebo jednoduchých forem s proměřováním všech funkčních rozměrů včetně udávání závad a deformací před jejich opravou nebo rekonstrukcí.
24. Vrtání a dopracovávání chladicích otvorů a řezání závitů do desek vstřikovacích forem včetně tlakových zkoušek.
25. 
Strojní leštění vtokových kanálů a lisovacích jader na zrcadlový lesk.
26. Sestavování jednoduchých jednonásobných vstřikovacích forem na odstřiky pravidelných tvarů a rozměrů dosažených strojním obráběním.
27. Elektrojiskrové zhotovování jednotlivých otvorů nebo tvarů v toleranci IT 8-7 nebo dvou a více otvorů nebo tvarů v toleranci IT 12-9.103,80 Kč/ hod
Charakteristika prací
Složité odborné nástrojářské práce vyžadující úplné znalosti v oboru a zručnost získanou dlou­hodobou praxí při vypracovávání tolerovaných rozměrů tvarů nástrojů nebo jejich částí a sestavo­vání středně složitých upínacích přípravků a běžných lisovacích nástrojů.

Příklady prací
1.  Zhotovování šablon a protišablon s několika rádiusy a úhly v toleranci ± 0,02 s používáním pro­filprojektoru.
2.  Sestavování délkových měřidel včetně nastavování nulových poloh v toleranci IT 6.
3.  Sestavování křížových a elektromagnetických sinusových pravítek o délce do 300 mm.
4.  Lapování kuželových měřidel a obkročáků v toleranci IT 7 -6
5.  Sestavování automatických závitových hlav.
6.  Vypracovávání tvarů průtlačnic, průtlačniků nebo průvlaků po strojním obrábění v toleranci IT 9.
7.  Vypracovávání tvarů kovacích zápustek po strojním obrábění v toleranci IT 9.
8.  Vypracovávání tvarů protahovacích trnů s rádiusy na bocích zubů v toleranci IT 9 - 8.
9.  Vypracovávání tvarů a rádiusů obráběcích nožů na obrážení ozubení v toleranci IT 8.
10.  Vypracovávání vodicích a kotevních desek, raznic, stěračů a vyhazovačů s jedním tvarovým a zastřihovacím razníkem v toleranci IT 8 - 7.
11.  Sestavování postupových nebo blokových nástrojů s jedním tvarovým a několika kruhovými razníky v toleranci IT 8 - 7 včetně nástrojů na tahání a ohýbání.
12.  Sestavování svařovacích, frézovacích, vrtacích nebo upínacích přípravků složených maximálně z dvaceti dílů kromě spojovacích součástek v toleranci IT 8 - 7.
13.  Vypracovávání vtoků, přechodů a tvarů forem včetně slícovávání dílců v tolerancích IT 9 - 8.
14.  Leštění funkčních ploch členitých tvarů forem na zrcadlový lesk.
15.  Sestavování jedno- a vícenásobných forem v toleranci IT 10 - 9 s dělicí rovinou v přesnosti 0,1 mm.
16.  Elektrojiskrové zhotovování jednotlivých otvorů nebo tvarů v toleranci IT 6 - 5 nebo dvou a ví­ce otvorů nebo tvarů v toleranci 1T 8 - 7.
114,60 Kč/ hod
Charakteristika prací
Vysoce odborné nástrojářské práce vyžadující dlouholeté zkušenosti a teoretické znalosti při vy­pracovávání velmi přesných detailů a náročných tvarů nástrojů a sestavování složitých upínacích přípravků, přesných a náročných tvářecích nástrojů a forem.

Specializované nástrojářské práce vyžadující dlouholeté zkušenosti, teoretické znalosti a schop­nost pracovat na základě kusých dispozic s případným odborným vedením skupiny pracovníků při zhotovování a sestavování nejnáročnějších, velmi složitých a přesných nástrojů a forem.Příklady prací
1. Zhotovování šablon a protišablon pro měření prostorových úhlů skládajících se z několika křivek a rádiusů v toleranci ± 0,01.
2. Sestavování víceroztečových měřidel v toleranci IT 5.
3. Sestavování hrotových sinusových pravítek s délkou nad 300 mm včetně zalapovávání doseda­cích ploch.
4. Sestavování odvalovacích fréz včetně dopracovávání tvarů a slícovávání v přesnosti IT 7.
5. Zhotovování souprav vaček na dlouhotočivé automaty včetně rasování, opracovávání a dohoto­vování podle výpočtových listů.
6. Vypracovávání tvarů průtlačnic, průtlačníků nebo průvlaků po strojním obrábění v toleranci IT 8 - 7.
7. Vypracovávání tvarů kovacích zápustek po strojním obrábění v toleranci 1T 8 - 7.
8. Vypracovávání tvarů a sestavování skládaných rotačních přetahovacích trnů na přetahování ně­kolikadrážkových profilů v toleranci 1T 7.
9. Vypracovávání vodicích a kotevních desek, raznic, stěračů a vyhazovačů s několika tvarovými a kruhovými razníky v toleranci IT 7 - 6 s kolmostí 0,01/100 mm.
10. Sestavování postupových, blokových nebo sdružených střižních nástrojů s několika tvarovými a kruhovými razníky v toleranci IT 7 - 6 včetně nástrojů na tahání a ohýbání.
11. Sestavování svařovacích, frézovacích, vrtacích nebo upínacích přípravků složených maximálně z třiceti dílů kromě spojovacích součástek v toleranci IT 7 - 6.
12. Vypracovávání vtoků, přechodů a tvarových forem včetně slícovávání dílců v toleranci IT 8 - 7.

13. Sestavování jednonásobných forem složitých tvarů včetně dopracovávání funkčních ploch a tva­rů ve vložkách a jádrech v toleranci IT 8 - 7.
14. Sestavování vícenásobných forem jednoduchých tvarů s dolícováváním a ustavováním ploch tvarových vložek proti otočení v toleranci ± 0,05.
15. Elektrojiskrové zhotovování dvou a více otvorů nebo tvarů v toleranci IT 6 - 5.
16. Elektrojiskrové opracovávání postupových nástrojů s několika kruhovými a tvarovými razníky včetně slicovávání s potřebnou vůlí v toleranci IT 7.

17.Sestavování sinusových křížových elektromagnetických pravítek o délce 800 mm.
18.Zhotovování zápustek pro kování přesných výkovků v toleranci IT 5 a dopracovávání a úprava po odzkoušení.
19.Dopracovávání většího množství tvarových otvorů při sestavování postupových řezů v toleranci ± 0,01 s kolmostí 0,005 včetně slícovávání suvného vedení bez vůle.
20.Vypracovávání, sestavování a zkoušení mnohadílného skládaného blokového střihu se střižní vů­lí 0,01 v toleranci IT 5.
21.Sestavování velmi náročných postupových, blokových, sdružených a kombinovaných nástrojů a velmi přesných jednostřižných nástrojů s několika tvarovými a kruhovými razníky v toleranci 1T 6 - 5.
22.Sestavování forem náročných tvarů s rádiusy, plochami, úkosy, kužely, závitovými vložkami, pra­videlnými i nepravidelnými dělicími rovinami s vysokými nároky na přesnost včetně zkoušení a úprav po zkouškách.
23.Sestavování mnohonásobných vstřikovacích forem na přesné výlisky technického a zdravotnic­kého charakteru v toleranci IT 6.
24.Sestavování jednonásobných forem na výrobu přepravek z plastů v toleranci IT 8.
25.Elektrojiskrové opracovávání řezných desek s několika kruhovými a tvarovými otvory slícova­nými s razníky v toleranci
IT 6 - 5 včetně samostatné tvorby programů na strojích se systémem 
CNC.
E-mail
Heslo
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one