ODBOROVÝ SVAZ SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU
BeFunky-collagessxxww-2.jpg
htgtr.jpg
cfc15a6fbd4496889f3f0d055b9f8d18.jpg
Byl uzavřená nová KSVS, kterou naleznete ZDE.

Chcete se stát členem odborů? klikněte ZDE, stáhněte si přihlášku za člena OS, nebo za člena OS mimo ZO, vyplňte ji a pošlete nám ji!

Všichni členové OS mají PRÁVNÍ POMOC ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

 

 

DRUHÉ SETKÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI AGC AUTOMOTIVE SE USKUTEČNÍ 29. KVĚTNA VÍCE ZDE.
Povolání nástrojař
 
CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ
Ruční opracovávání částí strojů, pilováním, řezáním, sekáním, rovnáním, ohýbáním, stříháním, vrtáním a vystružováním. Řezání závitů. Zhotovování a sestavování šablon a měřidel. Zhotovování a sestavování nástrojů pro třískové obrábění a tváření včetně oprav a ostření. Zhotovování, slícovávání a sestavování obráběcích a upínacích přípravků, lisovacích nástrojů, zápustek a vstřikovacích forem. Elektrojiskrové řezání, tvarování a hloubení na strojích elektrojiskrového obrábění kovů. Zhotovování, slícovávání a sestavování složitých a přesných združených a kombinovaných lisovacích nástrojů, tvářecích nástrojů a zápustek včetně jejich zkoušení a oprav. Sestavování přesných vícenásobných vstřikovacích forem a přesných forem s několika horizontálními, vertikálními a lomenými rovinami. Elektrojiskrové obrábění velkých rozměrů s vysokou přesností na strojích elektrojiskrového obrábění kovů.
94,00 Kč/ hod

Charakteristika prací
Základní odborné nástrojářské práce vyžadující odborné znalosti při jednoduchých měřidel, nářadí, nástrojů a přípravků nebo jejich částí.

Běžné odborné nástrojářské práce vyžadující odborné znalosti dopiněné zkušenostmi v oboru při vypracovávání a sestavování nástrojů, nářadí a přípravků nebo jejich částí v běžných tolerancích.


Příklady prací
1.  Ruční úprava dílců, částí nástrojů a přípravků po strojním obrábění a usů, hran a profilů s požadavkem dodržování tolerovaných rozměrů.
2.  Příprava a zhotovování nástrojářských polotovarů řezáním, stříháním, pilováním, odvrtáváním, odbrušováním apod. včetně rozměřování a orýsovávání.
3.  Zhotovování jednoduchých šablon v toleranci IT 10.
4.  Sestavování válcových kalibrů s držáky včetně označování.
5.  Sestavování a montáž prodloužených vrtáků, výstružníků, závitníků, tvarových vrtáků a záhlub­níků svrtáváním, skolíkováváním, sešroubováváním, slisováváním apod.
6.  Sestavování jednoduchých ohýbadel jemných plechů, drátů, tyčí a tenkostěnných trubek s ohý­báním do jednoho úhlu nebo rádiusu.
7.  Sestavování svařovacích, frézovacích, vrtacích nebo upínacích přípravků složených maximálně z deseti dílů kromě spojovacích součástek v dílenských tolerancích.
8.  Elektrojiskrové zhotovování jednotlivých průchozích otvorů v toleranci 1T 12 - 9.

9. Rýsování tvarů ohýbacích a řezných nástrojů.
10. Svrtávání, sešroubovávání a skolíkovávání dvou a více desek s roztečemi v dílenských tolerancích.
11. Zhotovování šablon v toleranci IT 9 nebo jednoduchých šablon s protišablonami v toleranci IT 10.
12. Vyhlazování styčných ploch mikrometru včetně ustavení nulové polohy a vyzkoušení.
13. Dopracovávání tvarů nástrojů podle šablon na průsvit nebo lapování kuželů podle protimírek.
14. Sestavování nožových hlav a vrtacích tyčí a lícování a zajišťování polohy nožů.
15. Lisování pouzder a vodicích čepů do základních a nosných desek lisovacích nástrojů.
16. Vypracovávání tvarů průtlačníků, průtlačnic nebo kovacích zápustek pro frézování v toleranci IT 11 - 10.
17. Vypracovávání tvarů přetahovacího trnu s rádiusy na bocích zubů v toleranci IT 10.
18.  Sestavování a lícování vysekávacích nástrojů na měkké materiály (např. gumu, kůži, textil, PVC apod.) včetně ostření a celkové úpravy.
19. Vypracovávání vodicích a kotevních desek a raznic s razníkem v toleranci IT 9.
20. Sestavování stříhacích nástrojů s jedním razníkem v toleranci IT 10 - 9.
21. Sestavování ohýbadel na součástky z plechů nebo víceúčelových ohýbadel ocelových pásků, ty­čí, trubek a profilů nastavitelných do různých úhlů a tvarů.

22. Sestavování svařovacích, frézovacích, vrtacích nebo upínacích přípravků složených maximálně z patnácti dílů kromě spojovacích součástek v toleranci IT 10 - 9.
23. Demontáž opotřebovaných lisovacích nástrojů nebo jednoduchých forem s proměřováním všech funkčních rozměrů včetně udávání závad a deformací před jejich opravou nebo rekonstrukcí.
24. Vrtání a dopracovávání chladicích otvorů a řezání závitů do desek vstřikovacích forem včetně tlakových zkoušek.
25. 
Strojní leštění vtokových kanálů a lisovacích jader na zrcadlový lesk.
26. Sestavování jednoduchých jednonásobných vstřikovacích forem na odstřiky pravidelných tvarů a rozměrů dosažených strojním obráběním.
27. Elektrojiskrové zhotovování jednotlivých otvorů nebo tvarů v toleranci IT 8-7 nebo dvou a více otvorů nebo tvarů v toleranci IT 12-9.103,80 Kč/ hod
Charakteristika prací
Složité odborné nástrojářské práce vyžadující úplné znalosti v oboru a zručnost získanou dlou­hodobou praxí při vypracovávání tolerovaných rozměrů tvarů nástrojů nebo jejich částí a sestavo­vání středně složitých upínacích přípravků a běžných lisovacích nástrojů.

Příklady prací
1.  Zhotovování šablon a protišablon s několika rádiusy a úhly v toleranci ± 0,02 s používáním pro­filprojektoru.
2.  Sestavování délkových měřidel včetně nastavování nulových poloh v toleranci IT 6.
3.  Sestavování křížových a elektromagnetických sinusových pravítek o délce do 300 mm.
4.  Lapování kuželových měřidel a obkročáků v toleranci IT 7 -6
5.  Sestavování automatických závitových hlav.
6.  Vypracovávání tvarů průtlačnic, průtlačniků nebo průvlaků po strojním obrábění v toleranci IT 9.
7.  Vypracovávání tvarů kovacích zápustek po strojním obrábění v toleranci IT 9.
8.  Vypracovávání tvarů protahovacích trnů s rádiusy na bocích zubů v toleranci IT 9 - 8.
9.  Vypracovávání tvarů a rádiusů obráběcích nožů na obrážení ozubení v toleranci IT 8.
10.  Vypracovávání vodicích a kotevních desek, raznic, stěračů a vyhazovačů s jedním tvarovým a zastřihovacím razníkem v toleranci IT 8 - 7.
11.  Sestavování postupových nebo blokových nástrojů s jedním tvarovým a několika kruhovými razníky v toleranci IT 8 - 7 včetně nástrojů na tahání a ohýbání.
12.  Sestavování svařovacích, frézovacích, vrtacích nebo upínacích přípravků složených maximálně z dvaceti dílů kromě spojovacích součástek v toleranci IT 8 - 7.
13.  Vypracovávání vtoků, přechodů a tvarů forem včetně slícovávání dílců v tolerancích IT 9 - 8.
14.  Leštění funkčních ploch členitých tvarů forem na zrcadlový lesk.
15.  Sestavování jedno- a vícenásobných forem v toleranci IT 10 - 9 s dělicí rovinou v přesnosti 0,1 mm.
16.  Elektrojiskrové zhotovování jednotlivých otvorů nebo tvarů v toleranci IT 6 - 5 nebo dvou a ví­ce otvorů nebo tvarů v toleranci 1T 8 - 7.
114,60 Kč/ hod
Charakteristika prací
Vysoce odborné nástrojářské práce vyžadující dlouholeté zkušenosti a teoretické znalosti při vy­pracovávání velmi přesných detailů a náročných tvarů nástrojů a sestavování složitých upínacích přípravků, přesných a náročných tvářecích nástrojů a forem.

Specializované nástrojářské práce vyžadující dlouholeté zkušenosti, teoretické znalosti a schop­nost pracovat na základě kusých dispozic s případným odborným vedením skupiny pracovníků při zhotovování a sestavování nejnáročnějších, velmi složitých a přesných nástrojů a forem.Příklady prací
1. Zhotovování šablon a protišablon pro měření prostorových úhlů skládajících se z několika křivek a rádiusů v toleranci ± 0,01.
2. Sestavování víceroztečových měřidel v toleranci IT 5.
3. Sestavování hrotových sinusových pravítek s délkou nad 300 mm včetně zalapovávání doseda­cích ploch.
4. Sestavování odvalovacích fréz včetně dopracovávání tvarů a slícovávání v přesnosti IT 7.
5. Zhotovování souprav vaček na dlouhotočivé automaty včetně rasování, opracovávání a dohoto­vování podle výpočtových listů.
6. Vypracovávání tvarů průtlačnic, průtlačníků nebo průvlaků po strojním obrábění v toleranci IT 8 - 7.
7. Vypracovávání tvarů kovacích zápustek po strojním obrábění v toleranci 1T 8 - 7.
8. Vypracovávání tvarů a sestavování skládaných rotačních přetahovacích trnů na přetahování ně­kolikadrážkových profilů v toleranci 1T 7.
9. Vypracovávání vodicích a kotevních desek, raznic, stěračů a vyhazovačů s několika tvarovými a kruhovými razníky v toleranci IT 7 - 6 s kolmostí 0,01/100 mm.
10. Sestavování postupových, blokových nebo sdružených střižních nástrojů s několika tvarovými a kruhovými razníky v toleranci IT 7 - 6 včetně nástrojů na tahání a ohýbání.
11. Sestavování svařovacích, frézovacích, vrtacích nebo upínacích přípravků složených maximálně z třiceti dílů kromě spojovacích součástek v toleranci IT 7 - 6.
12. Vypracovávání vtoků, přechodů a tvarových forem včetně slícovávání dílců v toleranci IT 8 - 7.

13. Sestavování jednonásobných forem složitých tvarů včetně dopracovávání funkčních ploch a tva­rů ve vložkách a jádrech v toleranci IT 8 - 7.
14. Sestavování vícenásobných forem jednoduchých tvarů s dolícováváním a ustavováním ploch tvarových vložek proti otočení v toleranci ± 0,05.
15. Elektrojiskrové zhotovování dvou a více otvorů nebo tvarů v toleranci IT 6 - 5.
16. Elektrojiskrové opracovávání postupových nástrojů s několika kruhovými a tvarovými razníky včetně slicovávání s potřebnou vůlí v toleranci IT 7.

17.Sestavování sinusových křížových elektromagnetických pravítek o délce 800 mm.
18.Zhotovování zápustek pro kování přesných výkovků v toleranci IT 5 a dopracovávání a úprava po odzkoušení.
19.Dopracovávání většího množství tvarových otvorů při sestavování postupových řezů v toleranci ± 0,01 s kolmostí 0,005 včetně slícovávání suvného vedení bez vůle.
20.Vypracovávání, sestavování a zkoušení mnohadílného skládaného blokového střihu se střižní vů­lí 0,01 v toleranci IT 5.
21.Sestavování velmi náročných postupových, blokových, sdružených a kombinovaných nástrojů a velmi přesných jednostřižných nástrojů s několika tvarovými a kruhovými razníky v toleranci 1T 6 - 5.
22.Sestavování forem náročných tvarů s rádiusy, plochami, úkosy, kužely, závitovými vložkami, pra­videlnými i nepravidelnými dělicími rovinami s vysokými nároky na přesnost včetně zkoušení a úprav po zkouškách.
23.Sestavování mnohonásobných vstřikovacích forem na přesné výlisky technického a zdravotnic­kého charakteru v toleranci IT 6.
24.Sestavování jednonásobných forem na výrobu přepravek z plastů v toleranci IT 8.
25.Elektrojiskrové opracovávání řezných desek s několika kruhovými a tvarovými otvory slícova­nými s razníky v toleranci
IT 6 - 5 včetně samostatné tvorby programů na strojích se systémem 
CNC.
E-mail
Heslo
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one