ODBOROVÝ SVAZ SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU
BeFunky-collagessxxww-2.jpg
htgtr.jpg
cfc15a6fbd4496889f3f0d055b9f8d18.jpg

Chcete se stát členem odborů? klikněte ZDE, stáhněte si přihlášku za člena OS, nebo za člena OS mimo ZO, vyplňte ji a pošlete nám ji!

Všichni členové OS mají PRÁVNÍ POMOC ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

 

 

Povolání mistr

 
CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ 
Řízení a organizace prací na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby nebo provozu. Zajišťování dodržování pracovní a technologické kázně a plnění úkolů ve stanoveném množství, kvalitě, sortimentu a času. Organizace dělby práce a zajišťování odměňování a prvotních personalistických úkonů na svěřeném úseku. Zajišťování bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce.


114,60 Kč/hod
Charakteristika prací
Řízení dílčích obslužných nebo pomocných výrob a činností.
Řízení ucelených výrobních nebo provozních úseků bez vnitřního členění a bez širších vazeb na další technologické a pracovní úseky. Řízení prací vykonávaných podle přesněji stanovených postupů.

Příklady prací
1. Řízení prací při nakládce a vykládce volně ložených sypkých substrátů, pytlovaných nebo paletovaných zásilek, expedici, balení, úklidu apod.
2. Řízení přípravných a pomocných stavebních prací a výroby stavebních hmot.
3. Řízení hygienické služby, např. deratizace kanalizačních systémů.

4. Řízení montáží výrobků v sériové výrobě bez technologických návazností na další montážní úseky.
5. Řízení výrob s pevně danou technologií, chodem strojního zařízení a přesně vymezenými pracovními operacemi a návaznostmi na další technologické a pracovní úseky.
126,50 Kč/hod
Charakteristika prací
Řízení širších výrobních nebo provozních úseků s vnitřním členěním a vazbami na další technologické a pracovní úseky. Řízení různorodých rámcově vymezených prací, vykonávaných podle obvyklých postupů, s rámcově stanovenými výstupy.
Řízení rozsáhlých výrobních nebo provozních úseků, které jsou součástí širších celků. Řízení prací s rámcově vymezenými vstupy, předem nespecifikovaným způsobem konání prací a nespecifikovanými výstupy.

Příklady prací
1. Řízení výrob a provozů s technologickým a technickým zařízením umožňujícím různorodé plnění pracovních úkolů, např. obroben, kalíren, svařoven, kováren, hutních úseků, hornických provozů důlních děl, staveb pozemních objektů, jatečních výrob, intenzivní vlakové dopravy, velkokapacitních potravinářských výrob nebo chemických provozů apod.

2. Řízení externích montáží velkých investičních celků, oceláren velkých kapacit, velkých průmyslových staveb (mostů a přehrad), největších chemických provozů (destilace ropy a výroby etylenu), nejnáročnějších výrob (proudových letadel a jaderných reaktorů) apod. 
 
E-mail
Heslo
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one