ODBOROVÝ SVAZ SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU
BeFunky-collagessxxww-2.jpg
htgtr.jpg
cfc15a6fbd4496889f3f0d055b9f8d18.jpg

Chcete se stát členem odborů? klikněte ZDE, stáhněte si přihlášku za člena OS, nebo za člena OS mimo ZO, vyplňte ji a pošlete nám ji!

Všichni členové OS mají PRÁVNÍ POMOC ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

 

 

Povolání manipulační dělník

CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ
Přesun hmot, polotovarů a výrobků ručně nebo manipulačními vozíky. Pomocné práce na pra­covištích prováděné podle pokynů (např. přenášení, třídění a čištění).
85,10 Kč/hod
Charakteristika prací
Jednoduché manipulační a pomocné práce s předměty o hmotnosti do 15 kg.

Ruční manipulační práce s předměty o hmotnosti do 50 kg a manipulace pomocí mechanizač­ních zařízení.

Příklady prací
1. Jednoduché práce ve skladech nebo v manipulačních prostorech (např. třídění a odebírání pytlů, počítání a balení tiskopisů a cenin) a výpomoc při příjmu, uskladňování nebo odesílání zásilek a do­nášení drobných a lehkých součástí a nástrojů ze skladu.
2. Sbírání a odklízení odpadků, odpadového dřeva, papíru apod.
3. Drobná údržba komunikací a prostranství v závodě (odklízení sněhu, bílení stromů a patrificů, osvětlování výkopů a překážek na komunikacích, úklid a čištění ramp a manipulačních prostorů apod.).
4. Vytahování hřebíků z prken a trámů, ruční řezání, štípání a uklízení odpadového dřeva.
5. Ruční přesun (nakládání, překládání, skládání, nošení, převážení apod.) hmot, polotovarů a vý­robků přepravovaných v plechovkách (barev, laků, olejů apod.) v krabicích nebo volně o hmotnos­ti do 15 kg (např. nástrojů, instalačního materiálu, kování, hřebů, elektrod apod.).
6. Úprava, čištění a třídění vratných obalů (pytlů, lahví, beden, klecí, krabic apod.) podle druhů a dodavatelů.

7. Označování (signování) dopravních beden pro expedici.
8. Obsluha jednotlivých dopravníků a násypek.
9.Ruční přesun hmot (např. uhlí, písku, štěrku, řepy, ocelových třísek a šrotu) lopatou, vidlemi ne­bo mechanickou lopatou.
10.Ruční přesun hmot, polotovarů a výrobků v pytlích, bednách nebo volně ložených všemi druhy lučních dopravních prostředků.
11.Trvalá ruční manipulace (přenášení) břemen o hmotnosti do 50 kg na pracovníka, popř. ukládání zajišťování před pádem nebo poškozením.
12.Zkracování (dělení) pilařského odpadu nebo jiného odpadového dřeva určeného pro palivové účely (např. kulatin, trámů, prken apod.) na okružních pilách.
13.Údržba neveřejných cest (vyrovnávání výmolů, zpevňování apod.) pro nákladní dopravu.
14.Ruční dočerpávání tankových plavidel.
15.Přihrabování sypkých substrátů k sacímu potrubí ručně nebo přihrnovačem.
16.Trvalé vykládání a nakládání zboží různého druhu z vagonů, valníků a plavidel nebo z ramp a překladišť pomocí mechanizačních zařízení včetně zavěšování a upoutávání na jeřáb a signalizace strojníkům zvedacích zařízení.
17. Přečerpávání kapalných nebo pneumatická doprava sypkých substrátů z jednotlivých dopravních prostředků do skladovacích nebo přepravních nádob (zásobníků).
18.Třídění a lisování odpadového papíru nebo jiných materiálů na malém paketovacím lisu o hmot­nosti balíku do 100 kg.
19.Třídění, rozbíjení a odvoz kovového odpadu.
20.Hrubý úklid nádvorních prostorů včetně ruční manipulace (např. nakládání, převoz a skládání nečistot, sypkých hmot a jiných předmětů).94,00 Kč/hod
Charakteristika prací
Ruční manipulační práce s předměty o hmotnosti nad 50 kg.

Příklady prací
1. Trvalá ruční manipulace a přenášení pytlů, pražců apod. o hmotnosti nad 50 kg včetně stohování nebo jiného ukládání.
2. Ruční přesun hmot, polotovarů a výrobků ve svazcích (betonářské oceli), sudech (karbidu, asfal­tu) nebo v cívkách a bubnech (kabelů).
3. Přesun objemných předmětů vyžadujících zvláštní pracovní postup, opatření a zajišťování (např. kotlů v celku, kvádrů kamene apod.).
4. Ruční manipulace a přenášení těžkých kusů nábytku, strojů a zařízení.


 
E-mail
Heslo
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one