ODBOROVÝ SVAZ SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU
BeFunky-collagessxxww-2.jpg
htgtr.jpg
cfc15a6fbd4496889f3f0d055b9f8d18.jpg

Chcete se stát členem odborů? klikněte ZDE, stáhněte si přihlášku za člena OS, nebo za člena OS mimo ZO, vyplňte ji a pošlete nám ji!

Všichni členové OS mají PRÁVNÍ POMOC ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

 

 

Povolání kontrolor
 
CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ
 Zjišťování kvality materiálů a výrobků vizuální kontrolou, měřením rozměrů mechanickými a optickými měřidly, měřením elektrických veličin, funkčními a tlakovými zkouškami. Hodnocení kvality a vlastností materiálů měřením tvrdosti, pružnosti apod., kontrola kvality provedení práce na diagnostických a defektoskopických přístrojích, ověřování funkcí dílů, kompletních výrobků nebo zařízení včetně vystavování kontrolních protokolů. Označování výrobků třídou jakosti. 85,10 Kč/ hod   
Charakteristika prací 
Vizuální kontrola a třídění jednoduchých výrobků, měření rozměrů součástí pevnými měřidly, kontrola celistvosti vodičů a kontrola jedné hodnoty elektrických veličin jednoúčelovými zkoušečkami.
Kontrola úplnosti a správnosti sestavení jednoduchých výrobků nebo složitějších podskupin a skupin, kontrola celistvosti povrchu polotovarů a výrobků kapilární metodou barevnou kapalinou nebo leptací zkouškou včetně indikace a vyhodnocování a kontrola elektrických veličin na testovacích zařízeních.

Příklady prací
1. Vizuální kontrola a třídění jednoduchých výlisků, obrobků, odlitků apod.
2. Měření rozměrů součástí jedním pevným měřidlem v přesnosti IT 9 - 14.
3. Zkoušení kabelů na zkušebním stole prozváněním. 

4. Vizuální kontrola součástí po galvanickém pokovování, nalakování nebo vyleštění.
5. Funkční kontrola elektrospotřebičů pro domácnost (např. mixérů, vysavačů, ventilátorů apod.)
6. Měření ohmických hodnot dálkových telefonních kabelů.
7. Měření ovality a vystřed'ování hřídelů nebo děr měřidly (např. měření hřídelů číselníkovým úchylkoměrem apod.)
8. Kontrola celistvosti povrchu polotovarů a výrobků kapilární metodou barevnou kapalinou.
9. Kontrola pevnosti a správnosti zapojení 160 vývodů kabelu včetně zkoušky na zkrat a zkoušky průchodnosti vodičů pomocí kontrolního zvonku.
10. Měření průměrů osazených hřídelů mikrometrem v přesnosti IT 8 - 9 včetně kontroly opracování. 


94,00 Kč/ hod   
Charakteristika prací 
Základní odborné práce při kontrole polotovarů, sestav nebo výrobků mechanickými měřidly v přesnosti IT 6 - 8, zkušebním přetlakem, elektronickými digitálními nebo analogovými měřidly, provádění defektoskopických zkoušek, vizuální kontrola a kontrola profilprojektorem nebo mikroskopem. 
Běžné odborné práce při kontrole polotovarů, sestav nebo výrobků měřením na měřicích zařízeních programově řízených, zkoušením chodu, prozařováním ultrazvukovými nebo magnetografickými přístroji, měření rozměrů složitých obrobků zhotovených v přesnosti IT 4 - 5, nedestruktivní zkoušení jednoduchých výrobků ultrazvukovými přístroji a provádění typových zkoušek s vyp váním zkušebních protokolů.

Příklady prací
1. Tlakové zkoušky zkušebním přetlakem do 4 MPa.
2. Měření rozměrů obrobků zhotovených v přesnosti IT 6 - 8 mechanickými měřidly (např. pasa-metrem, dutinoměrem apod.). 3. Měření závitů strojních součástí měřicími drátky a mikrometrem.
4. Měření roztečí ozubených kol a tyčí mikrometrickým měřidlem.
5. Zkoušení elektrické pevnosti transformátorů střídavým napětím 1 kV a zkoušení všech vinutí cívek proti kostře při střídavém napětí 26 kV.
6. Měření tlouštěk stěn a zjišťování povrchových vad materiálů a výrobků ultrazvukovými přístroji
7. Měření tloušťky galvanicky nanesených vrstev magnetickým tloušťkoměrem.
8. Defektoskopické zkoušky prozařováním na stacionárním RTG nebo Ra zařízení. 

9. Zkoušení elektrických motorků malého výkonu všech druhů (stejnosměrných, derivačních, séri-ových asynchronních, jednofázových s rozběhovým odporem nebo kapacitou, asynchronních, pulzních a komutátorových) brzděním nebo zvyšováním počtu otáček, zkoušení regulátorů o rozběhových a odrušovacích kondenzátorů, hlučnosti, vyvážení a ochrany před dotykem.
10. Vizuální kontrola kvality a správnosti zapojení více než 2000 vývodů kabelové formy.
11. Kontrola funkce vznětových hnacích agregátů motorových vozidel s vypisováním kontrolních
12. Kontrola rozměrů a rovnoběžnosti funkčních ploch koncových měrek používaných jako etanoly včetně hodnocení jakosti funkčních ploch a vystavování protokolů.
13. Zkoušení materiálů a výrobků ultrazvukovými přístroji zviditelňujícími vady a určování jej tvaru, popř. druhu, včetně přípravy zkoušek a hodnocení.
14. Provádění kontroly svárů potrubí pod tlakem a za zvýšených teplot pomocí radioaktivního izotopu
15. Měření tloušťky nemagnetických vrstev na kovech pomocí elektroinduktivních defektoskopů. 
103,80 Kč/ hod   
Charakteristika prací 
Složité odborné práce při kontrole funkce agregátů složitých strojů a zařízení, kontrola složí tvarů mechanickými a optickými měřicími přístroji a komplexní zkoušení materiálů a výrobků mocí různých metod.

Příklady prací
1. Kontrola tvarů lopatek turbín mechanickými a optickými měřicími přístroji.
2. Kontrola funkce agregátů složitých strojů a zařízení na kontrolní stolici elektronickými měří včetně zpracovávání zápisů o výsledcích zkoušek.
3. Zkoušení svárů vysokotlakového potrubí prozařováním gamagrafickými metodami přístroji s dálkovým ovládáním.
4. Kontrolní zkoušky pohonů obráběcích strojů (např. svislých soustruhů, hoblovek, frézek apod.).
5. Kontrola montážních prací a celkové montáže stejnosměrných motorů nad 1000 kW před funkčními zkouškami.
6. Kontrola montážních prací a celkové montáže turbogenerátorů do 200 MW před funkčními zkouškami.
7. Provádění defektoskopických zkoušek ultrazvukovým defektoskopem včetně vystavování protokolů o zkouškách. 
114,60 Kč/ hod   
Charakteristika prací 
Vysoce odborné práce při kontrole a funkčních zkouškách složitých strojů a zařízení, kontrola používaných nebo opotřebených dílců a součástí chemicko-technologických zařízení nebo doprav-ních prostředků a řízení pracovníků na defektoskopických pracovištích včetně určování a vymezování kontrolních pásem a zajišťování bezpečnosti práce.
Specializované práce bez standardních podkladů při bezdemontážních defektoskopických měřeních a řízení pracovníků při těchto měřeních.

Příklady prací
1. Kontrola součástek ve třech souřadnicích na projekčních mikroskopech s přesností 0,005 mm.
2. Kontrola úhlového dělení aretačních kol a úchylek polohy s přesností 0,1 - 0,03 mm na optických dělicích hlavách a měření úhlů s přesností 1 min na projekčních mikroskopech.
3. Kontrola dílců a součástek dopravních prostředků na výskyt únavových trhlin a lomů za provozu nebo bez demontáže pomocí magnetických přístrojů nebo kapilárními zkouškami.
4. Kontrola ozubených kol všech tříd přesnosti s libovolným posunutím profilu pomocí dvojbokého odvalu proměřováním evolventy a stanovováním úchylek profilu boku zubu včetně základních výpočtů k určení osových vzdáleností a vypracovávání kontrolních protokolů o výsledcích zkoušek.
5. Řízení skupiny defektoskopických pracovníků při provádění komplexních defektoskopických zkoušek (např. v rámci montáže náročných chemických nebo petrochemických celků apod.). 
6. Bezdemontážní diagnostická měření přenosovými přístroji ve vybraných zařízeních primárních okruhů jaderných elektráren. 1. Bezdemontážní identifikace závad (např. na kompresorech, těžních strojích, důlních kombajnech, čerpadlech, turbínách, těžních lanech apod.) pomocí počítačově orientovaných systémů a zařízení. 
  
 
E-mail
Heslo
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one