ODBOROVÝ SVAZ SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU
BeFunky-collagessxxww-2.jpg
htgtr.jpg
cfc15a6fbd4496889f3f0d055b9f8d18.jpg
Byl uzavřená nová KSVS, kterou naleznete ZDE.

Chcete se stát členem odborů? klikněte ZDE, stáhněte si přihlášku za člena OS, nebo za člena OS mimo ZO, vyplňte ji a pošlete nám ji!

Všichni členové OS mají PRÁVNÍ POMOC ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

 

 

DRUHÉ SETKÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI AGC AUTOMOTIVE SE USKUTEČNÍ 29. KVĚTNA VÍCE ZDE.
Povolání frézař
 
CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ
Seřizování a obsluha konvenčních i číslicově řízených obráběcích strojů při frézování, hoblování, obrážení, protahování nebo protlačování součástí. Frézování plochých a skříňových součástí, osazení, vybrání, drážek, rybinových tvarů, vaček, ozubení i závitů na konzolových frézkách, portálových a jednoúčelových frézkách, frézkách na ozubení a závitových frézkách. Hoblování ploch, osazení, drážek, vybrání a úkosů na hoblovacích strojích. Broušení rozměrných ploch na hoblovacích strojích přídavným brousicím zařízením. Obrážení ploch, drážek, vybrání, úkosů a ozubení na obrážecích strojích. Protahování nebo protlačování drážek a profilových děr na protahovacích nebo protlačovacích strojích. 


85,10 Kč/ hod
Charakteristika prací
Rutinní práce při obrábění na konvenčních frézkách a protahovacích nebo protlačovacích strojích.

Příklady prací
1. Frézování na konvenčních frézkách v přesnosti IT 12 a nižší.
2. Protahování nebo protlačování v přesnosti IT 12 - 11.

94,00 Kč/ hod
Charakteristika prací
Základní odborné práce při obrábění na konvenčních a potrálových frézkách, frézkách na ozubení, číslicově řízených frézkách a protahovacích nebo protlačovacích strojích.

Běžné odborné práce při obrábění na konvenčních a portálových frézkách, frézkách na ozubení, kopírovacích a závitových frézkách, číslicově řízených frézkách, hoblovacích, obrážecích, protahovacích a protlačovacích strojích.

Příklady prací
1. Frézování na konvenčních frézkách v přesnosti IT 11 - 9. 
2. Frézování na konvenčních frézkách v přesnosti IT 12 při používání dělicího zařízení nebo otočného stolu nebo frézování ve šroubovici bez ohledu na počet frézovaných ploch.
3. Frézování více různorodých ploch na konvenčních frézkách v přesnosti IT 12 bez dělicího zařízení.
4. Frézování drážek, vybrání, osazení nebo úkosů na konvenčních frézkách v přesnosti IT 12 bez dělicího zařízení.
5. Frézování na konvenčních frézkách v přesnosti 1T 12 obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
6. Frézování zářezů matic a čtyř a vícehranů pro klíče na konvenčních frézkách bez ohledu na IT.
7. Frézování na konvenčních portálových frézkách v přesnosti IT 12.
8. Frézování přímých šikmých ozubení ozubených kol o průměrech do 700 mm ve stupni přesnos-ti 5 - 8 s přídavky na brus.
9. Frézování řetězových ozubených kol o průměrech do 700 mm ve stupni přesnosti 6 - 8.
10. Hoblování v přesnosti IT 12 - 9.
11. Obrážení v přesnosti IT 12 - 11.
12. Protahování nebo protlačování v přesnosti 1T 10 - 7.
13. Obrábění na číslicově řízených frézkách jednoho rozměru v přesnosti IT 11 a nižší. 

14. Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 8 - 7.
15. Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 11 - 9 při používání dělicího zařízeni nebo otočného stolu.
16. Frézování pěti a více různorodých ploch na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 11 - 9 bez dělicího zařízení.
17. Frézování na konvenčních kopírovacích frézkách v přesnosti IT 12.
18. Frézování M, W nebo G závitů na závitových frézkách.
19. Frézování tvarových závitů závitovými frézami s přídavkem nebo frézování jednochodých tvarových závitů nožovou hlavou hotově.
20. Frézování vaček do tří rádiusových přechodů.
21. Frézování přímých nebo šikmých ozubení ozubených kol o průměrech do 700 mm ve stupni přesnosti 6.
22. Frézování dvojitě šikmých ozubení (přerušený šíp) ozubených kol o průměrech do 500 mm ve stupni přesnosti 5 - 8 s přídavky pro brus.
23. Hoblování v přesnosti IT 8 - 7.
24. Hoblování pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 12 - 9.
25. Hoblování v přesnosti IT 12 - 9 součástí o tloušťce do 30 mm a šířce nad 300 mm nebo hoblování skříňových součástí o tloušťce stěny do 30 mm a šířce 300 mm nebo hoblování ploch v délce 4000 mm a větší mimo úkosů pro svár.
26. Hoblování v přesnosti 1T 12 - 9 obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
27. Obrážení v přesnosti IT 10 - 9.
28. Obrážení v přesnosti IT 12 - 11 při používání dalšího dělicího zařízení na otočném stole.
29. Obrážení v přesnosti IT 12 -11 podle orýsování (např. vaček) nebo obrážení prizmatických vedení.
30. Obrážení v přesnosti IT 12 - 11 obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
31. Protahování nebo protlačování v přesnosti IT 10 - 7 ve dvou a více polohách nebo protlačování dvěma a více trny.
32. Protahování nebo protlačování v přesnosti IT 10 - 7 obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
33. Protahování nebo protlačování v přesnosti IT 12 - 11 při dvou a více polohách nebo pos protahování nebo protlačování dvěma a více trny obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
34. Obrábění dvou a více rozměrů na číslicově řízených frézkách v přesnosti IT 12 - 9. 

103,80 Kč/ hod
Charakteristika prací
Složité odborné práce při obrábění na konvenčních a portálových frézkách, frézkách na ozubení, kopírovacích, závitových a číslicově řízených frézkách, hoblovacích, obrážecích, protahovacích a protlačovacích strojích.

Příklady prací
1. Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 6.
2. Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 8 - 7 při používání dělicího zařízení nebo otočného stolu.
3. Frézování pěti a více různorodých ploch na konvenčních frézkách včetně potrálových v přesnosti IT 8 - 7 bez dělicího zařízení.
4. Frézování drážek, vybrání, osazení nebo úkosů na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 8 - 7 bez dělicího zařízení.
5. Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 8 - 7 s výkresovým požadavkem dodržování úchylek tvarů a poloh (rovinností, rovnoběžností, kolmostí, úhlů apod.).
6. Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 8 - 7 obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
7. Frézování na konvenčních kopírovacích frézkách v přesnosti IT 11 - 8.
8. Frézování tvarových závitů závitovými frézami v přesnosti 6 h a nižší nebo frézování vícechodých tvarových závitů nožovou hlavou hotově.
9. Frézování vícechodných M závitů na závitových frézkách.
10. Frézování vaček nad tři rádiusové přechody.
11. Frézování zápustek a forem pro dílce, např. montážní jednostranné klíče, páky, čepy apod.
12. Frézování šnekových kol odvalovací frézou ve stupni přesnosti 6 - 5.
13. Hoblování v přesnosti IT 6.
14. Hoblování v přesnosti IT 8 - 7 při používání dělicího zařízení.
15. Hoblování pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 8 - 7.
16. Hoblování drážek, vybráni, osazení a prizmatických vedeni v přesnosti IT 8 - 7 nebo hoblování klínů nebo úkosů (mimo úkosů pro svár).
17. Hoblování rádiusů v přesnosti IT 8 - 7 pomocí kopírovacího zařízení.
18. Hoblování v přesnosti IT 8 - 7 součástí o tloušťce do 30 mm a šířce nad 300 mm nebo hoblování skříňových součástí o tloušťce stěny do 30 mm a šířce 300 mm nebo hoblování ploch v délce 4000 mm (mimo úkosů pro svár).
19. Obrážení v přesnosti IT 8 - 7.
20. Obrážení v přesnosti 1T 10 - 9 při používání dalšího dělicího zařízení na otočném stole.
21. Obrážení pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 10 - 9.
22. Obrážení v přesnosti 1T 10 - 9 obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
23. Protahování nebo protlačování v přesnosti IT 10 - 7 ve dvou a více polohách a postupné protahování nebo protlačování dvěma a více trny.
24. Protahování nebo protlačování v přesnosti IT 10 - 7 ve dvou a více polohách obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
25. Broušení na hoblovacích strojích přídavným brousicím zařízením včetně rybinových ploch v rovinnosti 0,1/1000 mm.
26. Obrábění součástí v přesnosti IT 8 a vyšší na číslicově řízených frézkách. 114,60 Kč/ hod
Charakteristika prací
Vysoce odborné práce při obrábění na konvenčních a portálových frézkách, frézkách na ozubení, kopírovacích frézkách, závitových frézkách, hoblovacích a obrážecích strojích.
Specializované práce při obrábění na konvenčních a portálových frézkách, frézkách na ozubení, hoblovacích a obrážecích strojích.

Příklady prací
1. Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 5.
2. Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 6 při používání dělicího zařízení nebo otočného stolu.
3. Frézování pěti a více různorodých ploch na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnos-ti IT 6 bez dělicího zařízení.
4. Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 6 s výkresovým požadavkem dodržování úchylek tvarů a poloh (rovinností, rovnoběžností, kolmostí, úhlů apod.).
5. Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 6 obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
6. Frézování pěti a více různorodých ploch na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT S - 7 bez dělicího zařízení s výkresovým požadavkem dodržování úchylek tvarů a poloh (rovinností, rovnoběžností, kolmostí, úhlů apod.).
7. Frézování na konvenčních fréžkách včetně portálových v přesnosti IT 8 - 7 s výkresovým požadavkem dodržování úchylek tvarů a poloh (rovinností, rovnoběžností, kolmostí, úhlů apod.) obrob-ků o hmotnosti nad 500 kg.
8. Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 11 - 9 při používání dělicího zařízení nebo otočného stolu s výkresovým požadavkem dodržování úchylek tvarů a poloh (rovinností, rovnoběžností, kolmostí, úhlů apod.) obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
9. Frézování tvarových závitů v přesnosti 5 h a vyšší.
10. Frézování na konvenčních kopírovacích frézkách v přesnosti IT 7 a vyšší.
11. Frézování zápustek a forem pro dílce, např. ojnic, kladek, těles ventilů apod.
12. Frézování přímých a šikmých ozubení kuželových kol o průměrech nad 500 mm ve stupni přesnosti 6.
13. Obrážení přímých a šikmých ozubení ozubených kol o průměrech nad 700 mm ve stupni přes-nosti 5.
14. Hoblování v přesnosti IT 6 při používání dělicího zařízení.
15. Hoblování pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 6.
16. Hoblování pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 8 - 7 při používání dělicího zařízení.
17. Hoblování drážek, vybrání, osazení a prizmatických vedení v přesnosti IT 8 - 7 a hoblování klínů nebo úkosů (kromě úkosů pro svár).
18. Hoblování v přesnosti IT 8 - 7 součástí o tloušťce do 30 mm a šířce nad 300 mm nebo hoblování skříňových součástí o tloušťce stěny do 30 mm a šířce nad 300 mm nebo hoblování ploch v délce 4000 mm a větší (mimo úkosů pro svár) obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
19. Obrážení pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 8 - 7.
20. Obrážení v přesnosti IT 8 - 7 tvarů podle orýsování (např. vaček) nebo obrážení prizmatických vedení.
21. Obrážení v přesnosti IT 10 - 9 při používání dalšího dělicího zařízení na otočném stole a obrážení pěti a více různorodých ploch.
22. Obrážení v přesnosti IT 10 - 9 při používání dalšího dělicího zařízení na otočném stole a obrážení drážek pro péra nebo klíny v kuželu nebo obrážení drážek třikrát delších než průměr náboje.
23. Obrážení pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 12 -11 při používání dalšího dělicího zařízení na otočném stole obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 

24. Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 5 s výkresovým požadavkem dodržování úchylek tvarů a poloh (rovinností, rovnoběžností, kolmostí, úhlů apod.).
25. Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 6 při používání dělicího zařízení nebo otočného stolu s výkresovým požadavkem dodržování úchylek tvarů a poloh (rovinností, rovnoběžností, kolmostí, úhlů apod.).
26. Hoblování pěti a více různorodých ploch nebo hoblování drážek, vybráni, osazeni a prizmatických vedení v přesnosti IT 6 s výkresovým požadavkem dodržování úchylek tvarů a poloh.
27. Hoblování pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 6 obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
28. Hoblování drážek, vybráni, osazení a prizmatických vedení v přesnosti IT 6 obrobků o hmotnosti obrobků nad 500 kg. 
29. Hoblování v přesnosti IT 6 součástí o tloušťce do 30 mm a šířce nad 300 mm nebo hoblování skříňových součástí o tloušťce stěny do 30 mm a šířce nad 300 mm nebo hoblování ploch v délce 4000 mm a větší (mimo úkosů pro svár) obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
30. Hoblování pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 8 - 7 s výkresovým požadavkem dodr-žování úchylek tvarů a poloh obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
31. Hoblování skříňových součástí v přesnosti IT 8 - 7 o tloušťce stěny do 30 mm a šířce nad 300 mm nebo hoblování ploch v délce 4000 mm a větší (mimo úkosů pro svár) s výkresovým požadavkem dodržování úchylek tvarů a poloh obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
32. Frézování zápustek a forem pro nejsložitější dílce, např. zalomené hřídele, turbínové lopatky apod.
33. Frézování ozubení spirálově do šípu kuželových ozubených kol ve stupni přesnosti 5.
34. Hoblování pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 6 při používání dělicího zařízení.
35. Hoblování drážek, vybrání, osazení a prizmatických vedení v přesnosti IT 6 a hoblování klínů nebo úkosů (mimo úkosů pro svár).  
E-mail
Heslo
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one