ODBOROVÝ SVAZ SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU
BeFunky-collagessxxww-2.jpg
htgtr.jpg
cfc15a6fbd4496889f3f0d055b9f8d18.jpg

Chcete se stát členem odborů? klikněte ZDE, stáhněte si přihlášku za člena OS, nebo za člena OS mimo ZO, vyplňte ji a pošlete nám ji!

Všichni členové OS mají PRÁVNÍ POMOC ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

 

 

Povolání frézař
 
CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ
Seřizování a obsluha konvenčních i číslicově řízených obráběcích strojů při frézování, hoblování, obrážení, protahování nebo protlačování součástí. Frézování plochých a skříňových součástí, osazení, vybrání, drážek, rybinových tvarů, vaček, ozubení i závitů na konzolových frézkách, portálových a jednoúčelových frézkách, frézkách na ozubení a závitových frézkách. Hoblování ploch, osazení, drážek, vybrání a úkosů na hoblovacích strojích. Broušení rozměrných ploch na hoblovacích strojích přídavným brousicím zařízením. Obrážení ploch, drážek, vybrání, úkosů a ozubení na obrážecích strojích. Protahování nebo protlačování drážek a profilových děr na protahovacích nebo protlačovacích strojích. 


85,10 Kč/ hod
Charakteristika prací
Rutinní práce při obrábění na konvenčních frézkách a protahovacích nebo protlačovacích strojích.

Příklady prací
1. Frézování na konvenčních frézkách v přesnosti IT 12 a nižší.
2. Protahování nebo protlačování v přesnosti IT 12 - 11.

94,00 Kč/ hod
Charakteristika prací
Základní odborné práce při obrábění na konvenčních a potrálových frézkách, frézkách na ozubení, číslicově řízených frézkách a protahovacích nebo protlačovacích strojích.

Běžné odborné práce při obrábění na konvenčních a portálových frézkách, frézkách na ozubení, kopírovacích a závitových frézkách, číslicově řízených frézkách, hoblovacích, obrážecích, protahovacích a protlačovacích strojích.

Příklady prací
1. Frézování na konvenčních frézkách v přesnosti IT 11 - 9. 
2. Frézování na konvenčních frézkách v přesnosti IT 12 při používání dělicího zařízení nebo otočného stolu nebo frézování ve šroubovici bez ohledu na počet frézovaných ploch.
3. Frézování více různorodých ploch na konvenčních frézkách v přesnosti IT 12 bez dělicího zařízení.
4. Frézování drážek, vybrání, osazení nebo úkosů na konvenčních frézkách v přesnosti IT 12 bez dělicího zařízení.
5. Frézování na konvenčních frézkách v přesnosti 1T 12 obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
6. Frézování zářezů matic a čtyř a vícehranů pro klíče na konvenčních frézkách bez ohledu na IT.
7. Frézování na konvenčních portálových frézkách v přesnosti IT 12.
8. Frézování přímých šikmých ozubení ozubených kol o průměrech do 700 mm ve stupni přesnos-ti 5 - 8 s přídavky na brus.
9. Frézování řetězových ozubených kol o průměrech do 700 mm ve stupni přesnosti 6 - 8.
10. Hoblování v přesnosti IT 12 - 9.
11. Obrážení v přesnosti IT 12 - 11.
12. Protahování nebo protlačování v přesnosti 1T 10 - 7.
13. Obrábění na číslicově řízených frézkách jednoho rozměru v přesnosti IT 11 a nižší. 

14. Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 8 - 7.
15. Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 11 - 9 při používání dělicího zařízeni nebo otočného stolu.
16. Frézování pěti a více různorodých ploch na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 11 - 9 bez dělicího zařízení.
17. Frézování na konvenčních kopírovacích frézkách v přesnosti IT 12.
18. Frézování M, W nebo G závitů na závitových frézkách.
19. Frézování tvarových závitů závitovými frézami s přídavkem nebo frézování jednochodých tvarových závitů nožovou hlavou hotově.
20. Frézování vaček do tří rádiusových přechodů.
21. Frézování přímých nebo šikmých ozubení ozubených kol o průměrech do 700 mm ve stupni přesnosti 6.
22. Frézování dvojitě šikmých ozubení (přerušený šíp) ozubených kol o průměrech do 500 mm ve stupni přesnosti 5 - 8 s přídavky pro brus.
23. Hoblování v přesnosti IT 8 - 7.
24. Hoblování pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 12 - 9.
25. Hoblování v přesnosti IT 12 - 9 součástí o tloušťce do 30 mm a šířce nad 300 mm nebo hoblování skříňových součástí o tloušťce stěny do 30 mm a šířce 300 mm nebo hoblování ploch v délce 4000 mm a větší mimo úkosů pro svár.
26. Hoblování v přesnosti 1T 12 - 9 obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
27. Obrážení v přesnosti IT 10 - 9.
28. Obrážení v přesnosti IT 12 - 11 při používání dalšího dělicího zařízení na otočném stole.
29. Obrážení v přesnosti IT 12 -11 podle orýsování (např. vaček) nebo obrážení prizmatických vedení.
30. Obrážení v přesnosti IT 12 - 11 obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
31. Protahování nebo protlačování v přesnosti IT 10 - 7 ve dvou a více polohách nebo protlačování dvěma a více trny.
32. Protahování nebo protlačování v přesnosti IT 10 - 7 obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
33. Protahování nebo protlačování v přesnosti IT 12 - 11 při dvou a více polohách nebo pos protahování nebo protlačování dvěma a více trny obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
34. Obrábění dvou a více rozměrů na číslicově řízených frézkách v přesnosti IT 12 - 9. 

103,80 Kč/ hod
Charakteristika prací
Složité odborné práce při obrábění na konvenčních a portálových frézkách, frézkách na ozubení, kopírovacích, závitových a číslicově řízených frézkách, hoblovacích, obrážecích, protahovacích a protlačovacích strojích.

Příklady prací
1. Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 6.
2. Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 8 - 7 při používání dělicího zařízení nebo otočného stolu.
3. Frézování pěti a více různorodých ploch na konvenčních frézkách včetně potrálových v přesnosti IT 8 - 7 bez dělicího zařízení.
4. Frézování drážek, vybrání, osazení nebo úkosů na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 8 - 7 bez dělicího zařízení.
5. Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 8 - 7 s výkresovým požadavkem dodržování úchylek tvarů a poloh (rovinností, rovnoběžností, kolmostí, úhlů apod.).
6. Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 8 - 7 obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
7. Frézování na konvenčních kopírovacích frézkách v přesnosti IT 11 - 8.
8. Frézování tvarových závitů závitovými frézami v přesnosti 6 h a nižší nebo frézování vícechodých tvarových závitů nožovou hlavou hotově.
9. Frézování vícechodných M závitů na závitových frézkách.
10. Frézování vaček nad tři rádiusové přechody.
11. Frézování zápustek a forem pro dílce, např. montážní jednostranné klíče, páky, čepy apod.
12. Frézování šnekových kol odvalovací frézou ve stupni přesnosti 6 - 5.
13. Hoblování v přesnosti IT 6.
14. Hoblování v přesnosti IT 8 - 7 při používání dělicího zařízení.
15. Hoblování pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 8 - 7.
16. Hoblování drážek, vybráni, osazení a prizmatických vedeni v přesnosti IT 8 - 7 nebo hoblování klínů nebo úkosů (mimo úkosů pro svár).
17. Hoblování rádiusů v přesnosti IT 8 - 7 pomocí kopírovacího zařízení.
18. Hoblování v přesnosti IT 8 - 7 součástí o tloušťce do 30 mm a šířce nad 300 mm nebo hoblování skříňových součástí o tloušťce stěny do 30 mm a šířce 300 mm nebo hoblování ploch v délce 4000 mm (mimo úkosů pro svár).
19. Obrážení v přesnosti IT 8 - 7.
20. Obrážení v přesnosti 1T 10 - 9 při používání dalšího dělicího zařízení na otočném stole.
21. Obrážení pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 10 - 9.
22. Obrážení v přesnosti 1T 10 - 9 obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
23. Protahování nebo protlačování v přesnosti IT 10 - 7 ve dvou a více polohách a postupné protahování nebo protlačování dvěma a více trny.
24. Protahování nebo protlačování v přesnosti IT 10 - 7 ve dvou a více polohách obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
25. Broušení na hoblovacích strojích přídavným brousicím zařízením včetně rybinových ploch v rovinnosti 0,1/1000 mm.
26. Obrábění součástí v přesnosti IT 8 a vyšší na číslicově řízených frézkách. 114,60 Kč/ hod
Charakteristika prací
Vysoce odborné práce při obrábění na konvenčních a portálových frézkách, frézkách na ozubení, kopírovacích frézkách, závitových frézkách, hoblovacích a obrážecích strojích.
Specializované práce při obrábění na konvenčních a portálových frézkách, frézkách na ozubení, hoblovacích a obrážecích strojích.

Příklady prací
1. Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 5.
2. Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 6 při používání dělicího zařízení nebo otočného stolu.
3. Frézování pěti a více různorodých ploch na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnos-ti IT 6 bez dělicího zařízení.
4. Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 6 s výkresovým požadavkem dodržování úchylek tvarů a poloh (rovinností, rovnoběžností, kolmostí, úhlů apod.).
5. Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 6 obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
6. Frézování pěti a více různorodých ploch na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT S - 7 bez dělicího zařízení s výkresovým požadavkem dodržování úchylek tvarů a poloh (rovinností, rovnoběžností, kolmostí, úhlů apod.).
7. Frézování na konvenčních fréžkách včetně portálových v přesnosti IT 8 - 7 s výkresovým požadavkem dodržování úchylek tvarů a poloh (rovinností, rovnoběžností, kolmostí, úhlů apod.) obrob-ků o hmotnosti nad 500 kg.
8. Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 11 - 9 při používání dělicího zařízení nebo otočného stolu s výkresovým požadavkem dodržování úchylek tvarů a poloh (rovinností, rovnoběžností, kolmostí, úhlů apod.) obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
9. Frézování tvarových závitů v přesnosti 5 h a vyšší.
10. Frézování na konvenčních kopírovacích frézkách v přesnosti IT 7 a vyšší.
11. Frézování zápustek a forem pro dílce, např. ojnic, kladek, těles ventilů apod.
12. Frézování přímých a šikmých ozubení kuželových kol o průměrech nad 500 mm ve stupni přesnosti 6.
13. Obrážení přímých a šikmých ozubení ozubených kol o průměrech nad 700 mm ve stupni přes-nosti 5.
14. Hoblování v přesnosti IT 6 při používání dělicího zařízení.
15. Hoblování pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 6.
16. Hoblování pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 8 - 7 při používání dělicího zařízení.
17. Hoblování drážek, vybrání, osazení a prizmatických vedení v přesnosti IT 8 - 7 a hoblování klínů nebo úkosů (kromě úkosů pro svár).
18. Hoblování v přesnosti IT 8 - 7 součástí o tloušťce do 30 mm a šířce nad 300 mm nebo hoblování skříňových součástí o tloušťce stěny do 30 mm a šířce nad 300 mm nebo hoblování ploch v délce 4000 mm a větší (mimo úkosů pro svár) obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
19. Obrážení pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 8 - 7.
20. Obrážení v přesnosti IT 8 - 7 tvarů podle orýsování (např. vaček) nebo obrážení prizmatických vedení.
21. Obrážení v přesnosti IT 10 - 9 při používání dalšího dělicího zařízení na otočném stole a obrážení pěti a více různorodých ploch.
22. Obrážení v přesnosti IT 10 - 9 při používání dalšího dělicího zařízení na otočném stole a obrážení drážek pro péra nebo klíny v kuželu nebo obrážení drážek třikrát delších než průměr náboje.
23. Obrážení pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 12 -11 při používání dalšího dělicího zařízení na otočném stole obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 

24. Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 5 s výkresovým požadavkem dodržování úchylek tvarů a poloh (rovinností, rovnoběžností, kolmostí, úhlů apod.).
25. Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 6 při používání dělicího zařízení nebo otočného stolu s výkresovým požadavkem dodržování úchylek tvarů a poloh (rovinností, rovnoběžností, kolmostí, úhlů apod.).
26. Hoblování pěti a více různorodých ploch nebo hoblování drážek, vybráni, osazeni a prizmatických vedení v přesnosti IT 6 s výkresovým požadavkem dodržování úchylek tvarů a poloh.
27. Hoblování pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 6 obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
28. Hoblování drážek, vybráni, osazení a prizmatických vedení v přesnosti IT 6 obrobků o hmotnosti obrobků nad 500 kg. 
29. Hoblování v přesnosti IT 6 součástí o tloušťce do 30 mm a šířce nad 300 mm nebo hoblování skříňových součástí o tloušťce stěny do 30 mm a šířce nad 300 mm nebo hoblování ploch v délce 4000 mm a větší (mimo úkosů pro svár) obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
30. Hoblování pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 8 - 7 s výkresovým požadavkem dodr-žování úchylek tvarů a poloh obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
31. Hoblování skříňových součástí v přesnosti IT 8 - 7 o tloušťce stěny do 30 mm a šířce nad 300 mm nebo hoblování ploch v délce 4000 mm a větší (mimo úkosů pro svár) s výkresovým požadavkem dodržování úchylek tvarů a poloh obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
32. Frézování zápustek a forem pro nejsložitější dílce, např. zalomené hřídele, turbínové lopatky apod.
33. Frézování ozubení spirálově do šípu kuželových ozubených kol ve stupni přesnosti 5.
34. Hoblování pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 6 při používání dělicího zařízení.
35. Hoblování drážek, vybrání, osazení a prizmatických vedení v přesnosti IT 6 a hoblování klínů nebo úkosů (mimo úkosů pro svár).  
E-mail
Heslo
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one