ODBOROVÝ SVAZ SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU
BeFunky-collagessxxww-2.jpg
htgtr.jpg
cfc15a6fbd4496889f3f0d055b9f8d18.jpg

Chcete se stát členem odborů? klikněte ZDE, stáhněte si přihlášku za člena OS, nebo za člena OS mimo ZO, vyplňte ji a pošlete nám ji!

Všichni členové OS mají PRÁVNÍ POMOC ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

Byl podepsán dodatek KSVS na léta 2019-2020, který je účinný od 1.1.2020! Dodatek naleznete ZDE.


 
Hodnocení aktivity
KA č. 6 - Školení v regionech - region Znojmo

 
Téma:  
„Podnikové kolektivní vyjednávání v návaznosti na tarifní systémy a podnikovou společenskou spotřebu PKS firem regionu Znojmo“

 
Ve dnech 27. - 28. února 2020 se uskutečnila ve Znojmě v penzionu Dyje již druhá školící akce organizovaná v rámci klíčové aktivity KA č. 6 - Školení v regionech. Toto školení bylo soustředěno do regionu Znojmo. Tématem školení bylo podle osnovy i tentokrát „Podnikové kolektivní vyjednávání v návaznosti na tarifní systémy a podnikovou společenskou spotřebu PKS firem regionu Znojmo“.
Akce se zúčastnilo celkem 24 osob, konkrétně 13 zástupců Odborového svazu skla, keramiky a porcelánu a 11 zástupců Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR. 
Z profesního zastoupení byli účastníky převážně HR manažeři a personalisté firem (6 osob), ostatní manažeři, vedoucí pracovníci a mistři (5 osob), referenti firem (5 osob), THP pracovníci a další zaměstnanci (8 osob). Z hlediska zastoupení odborových funkcionářů bylo přítomno 5 předsedů ZV OS, 5 místopředsedů ZV OS a 4 členové ZV OS. Celkem 17 účastníků (71 % ze všech přítomných) se ve firmách podílí na přípravě podnikových kolektivních smluv (PKS) buď za stranu zaměstnavatelskou nebo za stranu odborovou. 
Školení bylo zahájeno návštěvou jedné z největších firem regionu Znojmo, konkrétně firmy Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., závod Hodonice. 
Zde proběhla nejdříve exkurze ve výrobním provozu a pak následovalo za účasti vrcholného managementu firmy (ředitel závodu a personální manažeři závodu i celé společnosti) školení na téma PKS v návaznosti na mzdový systém a podnikovou společenskou spotřebu ve firmě. 
V rámci celkového hodnocení školení z 24 vyplněných dotazníků spokojenosti vyplynulo, že účastníci hodnotili školení velmi kladně. Dle jejich úsudku školení značně přispělo ke zlepšení celkového povědomí o podnikovém kolektivním vyjednávání z hlediska tarifních systémů ve vazbě na minimální a zaručenou mzdu ve firmách regionu Znojmo.
I tentokrát byl kladně hodnocen obsah školení, výběr témat a vysoká připravenost lektorů.

Účastníci školení kladně hodnotili především: 

  • Přínos školení pro zlepšení informovanosti o druzích tarifních systémů v PKS a jejich návaznosti na podnikové katalogy funkcí u firem regionu

  • Pochopení vazeb pojmů tarifní mzda, minimální mzda a zaručená mzda apod. a jejích významu pro kolektivní vyjednávání ve firmách regionu

  • Objasnění různých ekonomických termínů vč. rozdílu mezi pojmy "Sociální fond" a "Podniková společenská spotřeba".

  • Uvedení pozitivních i negativních případů z PKS a srovnání jednotlivých společností

  • Závěrečná doporučení pro podniky nejen ve vztahu k odborům

 
I tentokrát proběhla práce ve skupinách, kdy se při zadání vzorového příkladu výsledků ekonomiky firmy pracovalo se statistickými výkazy ČSÚ P 3-04 a P 2-04. Výsledkem výpočtu bylo získávání základních ekonomických dat fiktivní firmy jako východiska pro potřeby kolektivního vyjednávání.
Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší, bylo školení hodnoceno celkovou průměrnou známkou 1,16.

Získané znalosti byly na závěr školení ověřeny testem s tím, že výsledky testu byly společně vyhodnoceny. 

2020_02-27_014_Hodonice-projekt KA6-S-G Adfors.jpg
2020_02-27_015_Hodonice-projekt KA6-S-G Adfors.jpg
2020_02-27_016_Hodonice-projekt KA6-S-G Adfors.jpg
2020_02-27_018_Hodonice-projekt KA6-S-G Adfors.jpg
2020_02-27_022_Hodonice-projekt KA6-S-G Adfors.jpg
2020_02-27_023_Hodonice-projekt KA6-S-G Adfors.jpg
2020_02-27_024_Hodonice-projekt KA6-S-G Adfors.jpg
2020_02-27_027_Hodonice-projekt KA6-S-G Adfors.jpg
2020_02-27_034_Hodonice-projekt KA6-S-G Adfors.jpg
2020_02-27_054_Dyje-projekt KA6-školení.jpg
E-mail
Heslo
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one