ODBOROVÝ SVAZ SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU
BeFunky-collagessxxww-2.jpg
htgtr.jpg
cfc15a6fbd4496889f3f0d055b9f8d18.jpg

Chcete se stát členem odborů? klikněte ZDE, stáhněte si přihlášku za člena OS, nebo za člena OS mimo ZO, vyplňte ji a pošlete nám ji!

Všichni členové OS mají PRÁVNÍ POMOC ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

Byl podepsán dodatek KSVS na léta 2019-2020, který je účinný od 1.1.2020! Dodatek naleznete ZDE.

KA č. 3 - Vzdělávání pro členy OS SKP

Téma: „kolektivní vyjednávání“ 


Ve dnech 16. a 17. října 2019 uskutečnilo ve Starých Splavech v hotelu Bezděz první vzdělávání z celkového počtu tří obdobných akcí organizovaných pro členy Odborového svazu skla, keramiky a porcelánu (OS SKP) v rámci vzdělávacího projektu v klíčové aktivitě KA 3 na téma „kolektivní vyjednávání“. 
Na semináři bylo přítomno celkem 58 členů OS. Jednalo se o široký funkcionářský aktiv odborového svazu složený převážně z předsedů ZV OS (40 osob), místopředsedů ZV OS(11 osob) a dalších členů ZV OS (7 osob). 


Smyslem vzdělávání především bylo:

  • připravit odborně funkcionářský aktivu základních organizací odborového svazu (ZO OS) na jednání se zaměstnavateli o podnikové kolektivní smlouvě (PKS) pro rok 2020,

  • seznámit funkcionáře OS s kolektivní smlouvou vyššího stupně (KSVS) pro léta 2019 a 2020 se zaměřením na vyjednávání dodatku ke KSVS na rok 2020, a to hlavně ve vztahu k úpravě minimálních mzdových tarifů v návaznosti na plánovaný růst minimální mzdy od 1. 1. 2020. 

V rámci závěrečného hodnocení semináře bylo vyplněno 58 dotazníků spokojenosti, z nichž se dá vyčíst,žezúčastnění hodnotili akci velice dobře. Kladně byl hodnocen výběr témat školení a jejich obsah, především pak v tom smyslu, že korespondoval s potřebami a situací ve většině ZO OS, kdy je právě v této době soustředěna největší pozornost na přípravu PKS na další období.

Kladně byla rovněž hodnocena fundovanost a připravenost lektorů, srozumitelnost výkladu i schopnost reagovat na vznesené dotazy a připomínky.

Co se týká podrobnějšího hodnocení přínosu školení pro posluchače, bylo pozitivně hodnoceno zejména:                 

  • zlepšení informovanosti o PKS a KSVS jako celku,            

  • pochopení správné formulace jednotlivých částí PKS,                    

  • pochopení správné formulace možných závazků PKS ve vazbě na právní úpravu a na praktické potřeby,                      

  • zlepšení informovanosti o právech a povinnostech odborů v oblasti uzavírání PKS a KSVS, 

  • zlepšení informovanosti o vzájemných vztazích mezi odbory a zaměstnavateli v procesu kolektivního vyjednávání,

  • zlepšení schopnosti podílet se samostatně na tvorbě PKS.

Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší, byl seminářohodnocen celkovou průměrnou známkou 1,11.

Získané znalosti byly na závěr školení ověřeny testem s tím, že test byl společně vyhodnocen  s poměrně dobrým celkovým výsledkem.
 

2019_10-16_007_St Splavy-h Bezděz-školení-KA3.jpg
2019_10-16_008_St Splavy-h Bezděz-školení-KA3.jpg
2019_10-16_009_St Splavy-h Bezděz-školení-KA3.jpg
2019_10-16_011_St Splavy-h Bezděz-školení-KA3.jpg
2019_10-16_012_St Splavy-h Bezděz-školení-KA3.jpg
2019_10-16_013_St Splavy-h Bezděz-školení-KA3.jpg
2019_10-16_014_St Splavy-h Bezděz-školení-KA3.jpg
2019_10-16_018_St Splavy-h Bezděz-školení-KA3.jpg
2019_10-16_019_St Splavy-h Bezděz-školení-KA3.jpg
2019_10-16_028_St Splavy-h Bezděz-školení-KA3.jpg
E-mail
Heslo
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one