ODBOROVÝ SVAZ SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU
BeFunky-collagessxxww-2.jpg
htgtr.jpg
cfc15a6fbd4496889f3f0d055b9f8d18.jpg

Chcete se stát členem odborů? klikněte ZDE, stáhněte si přihlášku za člena OS, nebo za člena OS mimo ZO, vyplňte ji a pošlete nám ji!

Všichni členové OS mají PRÁVNÍ POMOC ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

Byl podepsán dodatek KSVS na léta 2019-2020, který je účinný od 1.1.2020! Dodatek naleznete ZDE.

KA č. 1 - Vzdělávací semináře - Teplice - Duben 2019

 

Téma:  

BOZP se zaměřením na zkušenosti z praxe v podnicích skla, keramiky a porcelánu
 
Dne 17. dubna 2019 se uskutečnila v hotelu U Kozičky v Teplicích první akce organizovaná v rámci nového vzdělávacího projektu, konkrétně seminář klíčové aktivity KA č. 1 na téma „BOZP se zaměřením na zkušenosti z praxe v podnicích skla, keramiky a porcelánu". 

Semináře se zúčastnilo celkem 33 posluchačů, z toho 14 zástupců za stranu odborovou (OS SKP) a 19 zástupců za stranu zaměstnavatelů (ASKP). Co do profesního složení účastníky byli převážně manažeři a referenti bezpečnosti práce, bezpečnostní a požární technici a OZO v oblasti BOZP z jednotlivých firem (30 %), dále pak ředitelé, personální manažeři a další manažeři a vedoucí zaměstnanci firem (27 %). Mnozí z nich vystupují v roli partnerů odborových organizací při kolektivním vyjednávání a podílí se na přípravě podnikových kolektivních smluv (PKS) za stranu zaměstnavatelů a rovněž na přípravě kolektivní smlouvy vyššího stupně (KSVS) za svaz zaměstnavatelů. Z odborových zástupců bylo přítomno 10 funkcionářů ZO OS, z toho 8 předsedů ZV OS, 4 zástupci byli pouze členy odborů.

V rámci evaluace z 33 vyplněných dotazníků spokojenosti vyplynulo že posluchači hodnotili školení jako velice zdařilé s tím, že podalo ucelený přehled o problematice BOZP ve firmách. Kladně byl hodnocen obsah školení, výběr témat, pozitivně byla rovněž hodnocena fundovanost a připravenost lektorů, jejich schopnost problematiku přehledně vysvětlit a reagovat na dotazy.   

Z hlediska přínosu školení pro posluchače bylo pozitivně hodnoceno především: 

1. Přínos prezentací správné praxe BOZP (vyhodnocování rizik, OOPP, pracovně lékařské prohlídky, pracovní úrazovost) pro činnost BOZP 
2. Zlepšení informovanosti o uplatňování právních předpisů, které se zabývají problematikou BOZP
3. Využití získaných informací pro kolektivní vyjednávání PKS v oblasti BOZP 
4. Zlepšení informovanosti o nejčastějších zdrojích a příčinách pracovních úrazů v odvětvích skla, keramiky a porcelánu
5. Spolupráce mezi odbory a zaměstnavatelem na úrovni podniku

V rámci hodnocení bylo také doporučeno pokračovat v zavedené praxi vč. návštěv podniků a seznamovat se s riziky a problémy v oblasti BOZP v rámci sdílení dobré praxe.

Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší, seminář byl hodnocen celkovou průměrnou známkou 1,15.

Získané znalosti byly na závěr semináře ověřeny testem k dané problematice. Výsledky testu byly následně společně vyhodnoceny.
V rámci aktivity se uskutečnila nad rámec semináře exkurze ve firmě Unifrax s.r.o. Dubí.
 

2019_04-17_008_Teplice-U Kozičky-KA1-projekt.jpg
2019_04-17_016_Teplice-U Kozičky-KA1-projekt.jpg
2019_04-17_017_Teplice-U Kozičky-KA1-projekt.jpg
2019_04-17_018_Teplice-U Kozičky-KA1-projekt.jpg
2019_04-17_023_Teplice-U Kozičky-KA1-projekt.jpg
2019_04-17_024_Teplice-U Kozičky-KA1-projekt.jpg
2019_04-17_034_Dubí-Unifrax-KA1-projekt.jpg
2019_04-17_042_Teplice-U Kozičky-KA1-projekt.jpg
2019_04-17_053_Teplice-U Kozičky-KA1-projekt.jpg
E-mail
Heslo
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one