ODBOROVÝ SVAZ SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU
BeFunky-collagessxxww-2.jpg
htgtr.jpg
cfc15a6fbd4496889f3f0d055b9f8d18.jpg
Byla uzavřená nová KSVS, kterou naleznete ZDE.

Chcete se stát členem odborů? klikněte ZDE, stáhněte si přihlášku za člena OS, nebo za člena OS mimo ZO, vyplňte ji a pošlete nám ji!

Všichni členové OS mají PRÁVNÍ POMOC ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

 

 

ČLÁNEK ZE SETKÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI AUTOMOTIVE 11. 9. 2019 ZDE.

KA č. 1 - Vzdělávací semináře - Teplice - Duben 2019

 

Téma:  

BOZP se zaměřením na zkušenosti z praxe v podnicích skla, keramiky a porcelánu
 
Dne 17. dubna 2019 se uskutečnila v hotelu U Kozičky v Teplicích první akce organizovaná v rámci nového vzdělávacího projektu, konkrétně seminář klíčové aktivity KA č. 1 na téma „BOZP se zaměřením na zkušenosti z praxe v podnicích skla, keramiky a porcelánu". 

Semináře se zúčastnilo celkem 33 posluchačů, z toho 14 zástupců za stranu odborovou (OS SKP) a 19 zástupců za stranu zaměstnavatelů (ASKP). Co do profesního složení účastníky byli převážně manažeři a referenti bezpečnosti práce, bezpečnostní a požární technici a OZO v oblasti BOZP z jednotlivých firem (30 %), dále pak ředitelé, personální manažeři a další manažeři a vedoucí zaměstnanci firem (27 %). Mnozí z nich vystupují v roli partnerů odborových organizací při kolektivním vyjednávání a podílí se na přípravě podnikových kolektivních smluv (PKS) za stranu zaměstnavatelů a rovněž na přípravě kolektivní smlouvy vyššího stupně (KSVS) za svaz zaměstnavatelů. Z odborových zástupců bylo přítomno 10 funkcionářů ZO OS, z toho 8 předsedů ZV OS, 4 zástupci byli pouze členy odborů.

V rámci evaluace z 33 vyplněných dotazníků spokojenosti vyplynulo že posluchači hodnotili školení jako velice zdařilé s tím, že podalo ucelený přehled o problematice BOZP ve firmách. Kladně byl hodnocen obsah školení, výběr témat, pozitivně byla rovněž hodnocena fundovanost a připravenost lektorů, jejich schopnost problematiku přehledně vysvětlit a reagovat na dotazy.   

Z hlediska přínosu školení pro posluchače bylo pozitivně hodnoceno především: 

1. Přínos prezentací správné praxe BOZP (vyhodnocování rizik, OOPP, pracovně lékařské prohlídky, pracovní úrazovost) pro činnost BOZP 
2. Zlepšení informovanosti o uplatňování právních předpisů, které se zabývají problematikou BOZP
3. Využití získaných informací pro kolektivní vyjednávání PKS v oblasti BOZP 
4. Zlepšení informovanosti o nejčastějších zdrojích a příčinách pracovních úrazů v odvětvích skla, keramiky a porcelánu
5. Spolupráce mezi odbory a zaměstnavatelem na úrovni podniku

V rámci hodnocení bylo také doporučeno pokračovat v zavedené praxi vč. návštěv podniků a seznamovat se s riziky a problémy v oblasti BOZP v rámci sdílení dobré praxe.

Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší, seminář byl hodnocen celkovou průměrnou známkou 1,15.

Získané znalosti byly na závěr semináře ověřeny testem k dané problematice. Výsledky testu byly následně společně vyhodnoceny.
V rámci aktivity se uskutečnila nad rámec semináře exkurze ve firmě Unifrax s.r.o. Dubí.
 

2019_04-17_008_Teplice-U Kozičky-KA1-projekt.jpg
2019_04-17_016_Teplice-U Kozičky-KA1-projekt.jpg
2019_04-17_017_Teplice-U Kozičky-KA1-projekt.jpg
2019_04-17_018_Teplice-U Kozičky-KA1-projekt.jpg
2019_04-17_023_Teplice-U Kozičky-KA1-projekt.jpg
2019_04-17_024_Teplice-U Kozičky-KA1-projekt.jpg
2019_04-17_034_Dubí-Unifrax-KA1-projekt.jpg
2019_04-17_042_Teplice-U Kozičky-KA1-projekt.jpg
2019_04-17_053_Teplice-U Kozičky-KA1-projekt.jpg
E-mail
Heslo
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one