ODBOROVÝ SVAZ SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU
BeFunky-collagessxxww-2.jpg
htgtr.jpg
cfc15a6fbd4496889f3f0d055b9f8d18.jpg

Chcete se stát členem odborů? klikněte ZDE, stáhněte si přihlášku za člena OS, nebo za člena OS mimo ZO, vyplňte ji a pošlete nám ji!

Všichni členové OS mají PRÁVNÍ POMOC ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

Byl podepsán dodatek KSVS na léta 2019-2020, který je účinný od 1.1.2020! Dodatek naleznete ZDE.

2020_06-24_120_Dubí-projekt KA6.jpg

HODNOCENÍ AKTIVITY
 
KA č. 6 - Školení v regionech - region Teplice
 
 
Téma:  
„Podnikové kolektivní vyjednávání v návaznosti na tarifní systémy a podnikovou společenskou spotřebu PKS firem regionu Teplice“

 
V měsíci červnu 2020 se uskutečnilo v regionu Teplice, konkrétně ve firmě Český porcelán a.s. v Dubí u Teplice a následně v penzionu Růžový hrádek v Krupce (Teplice) další, v pořadí již třetí školení organizované v rámci klíčové aktivity KA č. 6 - Školení v regionech. Tato akce byly tentokrát soustředěna do zmíněného regionu Teplice. Tématem bylo stejně jako u předešlých dvou akcí „Podnikové kolektivní vyjednávání v návaznosti na tarifní systémy a podnikovou společenskou spotřebu PKS firem regionu Teplice“.

Aktivity se zúčastnilo celkem 26 osob, konkrétně 15 zástupců Odborového svazu skla, keramiky a porcelánu a 11 zástupců Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR. 

Z profesního zastoupení byli účastníky převážně HR manažeři a personalisté firem (8 osob), odboroví pracovníci (5 osob), THP (4 osoby), ředitel společnosti (1 osoba), zaměstnanci dělnických profesí (5 osob) a ostatní zaměstnanci (3 osoby). Z hlediska zastoupení odborových funkcionářů bylo přítomno 13 předsedů ZV OS a 2 členové ZV OS. Celkem 21 účastníků (81 % ze všech přítomných) se ve firmách podílí na přípravě podnikových kolektivních smluv (PKS) buď za stranu zaměstnavatelskou nebo za stranu odborovou. Dále 7 účastníků se podílí na přípravě kolektivní smlouvy vyššího stupně. 

Školení bylo zahájeno dne 23. 6. 2020 návštěvou firmy Český porcelán a.s. v Dubí u Teplic. Zde se uskutečnila nejdříve exkurze ve výrobě, dále pak za účasti vrcholného managementu firmy (ředitel společnosti a personalista) a zástupců ZV OS (předsedkyně ZV OS a další členové výboru) školení na téma 
PKS v návaznosti na mzdový systém a podnikovou společenskou spotřebu ve firmě

V rámci celkového vyhodnocení aktivity vyplynulo z 26 vyplněných dotazníků spokojenosti, že účastníci i tentokrát hodnotili školení velmi kladně. Bylo konstatováno, že akce přispěla ke zlepšení celkové informovanosti o vyjednávání PKS na úrovni podniků teplického regionu z hlediska tarifních systémů ve vazbě na minimální a zaručenou mzdu.

Účastníci se pozitivně vyjádřili k získaným vědomostem v těchto oblastech: 

* druhy tarifních systémů v PKS a jejich návaznost na podnikové katalogy funkcí,
* tarifní mzda, minimální mzda a zaručená mzda a jejích významu pro kolektivní vyjednávání,
* sociální fond a podniková společenská spotřeba,
* pozitivní a negativní příklady z obsahu konkrétních PKS a srovnání jednotlivých firem,
* doporučení pro podniky v návaznosti na kolektivní vyjednávání pro následující období.

 

Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší, bylo školení hodnoceno celkovou průměrnou známkou 1,11.

 
Zpracoval: Zdeněk Zmeškal, 25. 6. 2020

2020_06-24_015_Dubí-projekt KA6.jpg
2020_06-24_025_Dubí-projekt KA6.jpg
2020_06-24_051_Dubí-projekt KA6.jpg
2020_06-24_052_Dubí-projekt KA6.jpg
2020_06-24_057_Dubí-projekt KA6.jpg
2020_06-24_066_Dubí-projekt KA6.jpg
2020_06-24_014_Dubí-projekt KA6.jpg
2020_06-24_068_Dubí-projekt KA6.jpg
2020_06-24_075_Dubí-projekt KA6.jpg
2020_06-24_079_Dubí-projekt KA6.jpg
2020_06-24_111_Dubí-projekt KA6.jpg
2020_06-24_124_Krupka-projekt KA6.jpg
2020_06-24_127_Krupka-projekt KA6.jpg
2020_06-24_125_Krupka-projekt KA6.jpg
2020_06-24_130_Krupka-projekt KA6.jpg
2020_06-24_132_Krupka-projekt KA6.jpg
2020_06-24_136_Krupka-projekt KA6.jpg
2020_06-24_172_Krupka-projekt KA6.jpg
2020_06-24_179_Krupka-projekt KA6.jpg
E-mail
Heslo
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one