ODBOROVÝ SVAZ SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU
BeFunky-collagessxxww-2.jpg
htgtr.jpg
cfc15a6fbd4496889f3f0d055b9f8d18.jpg

Chcete se stát členem odborů? klikněte ZDE, stáhněte si přihlášku za člena OS, nebo za člena OS mimo ZO, vyplňte ji a pošlete nám ji!

Všichni členové OS mají PRÁVNÍ POMOC ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

Byl podepsán dodatek KSVS na léta 2019-2020, který je účinný od 1.1.2020! Dodatek naleznete ZDE.

KA č. 1 - Vzdělávací semináře - Praha - květen 2019
 
Téma:  
Tarifní systémy v PKS ve vazbě na zaručenou mzdu včetně shrnutí praxe 
v odvětvích sklo, keramika a porcelán

Dne 28. května 2019 byl zorganizován v Praze v zasedací místnosti Prag Gallery Laufen další seminář organizovaný v rámci vzdělávacího projektu v klíčové aktivitě KA 1, tentokrát na téma tarifní systémy v PKS ve vazbě na zaručenou mzdu včetně shrnutí praxe v odvětvích sklo, keramiky a porcelán".

Semináře se zúčastnilo celkem 29 posluchačů, z toho 15 zástupců OS SKP a 14 zástupců ASKP ČR. Účastníky semináře z profesního pohledu byli hlavně za stranu zaměstnavatelů personální manažeři firem, jako personální ředitel, HR manager, vedoucí personálního útvaru apod. (35 %). Za odborovou stranu to byli především předsedové ZV OS uvolnění pro výkon funkce v odborech a další zaměstnanci odborů (24 %). Z 15 přítomných odborových zástupců bylo 12 předsedů ZV OS.

V rámci závěrečného hodnocení semináře bylo vyplněno 29 dotazníků spokojenosti. Z jejich vyhodnocení vyplynulo, že posluchači hodnotí školení velice pozitivně s tím, že hlavní přínos spatřují ve zlepšení celkové informovanosti o vyjednávání PKS v odvětvích skla, keramiky a porcelánu v mzdové oblasti z hlediska mzdových systémů ve vazbě na minimální  a zaručenou mzdu. Ocenili, že školení napomohlo k objasnění pojmů z ekonomické oblasti, jako jsou průměrná mzda, minimální mzda, zaručená mzda apod. a jejích významu pro kolektivní vyjednávání v příslušných odvětvích. 
Také tentokrát byl kladně hodnocen celkový obsah školení, výběr témat a rovněž připravenost a obsah přednášek.   

Z pohledu celkového přínosu semináře pro účastníky bylo pozitivně hodnoceno: 
  • vliv přednášek na lepší pochopení druhů tarifních systémů v PKS a jejich návaznosti na podnikové katalogy funkcí v příslušných odvětvích,
  • zlepšení informovanosti o vazbě tarifních systémů v PKS na zaručenou mzdu v příslušných odvětvích. 
Na otázku, jak posluchači posuzují spolupráci mezi odbory a zaměstnavatelem při vyjednávání PKS ve mzdové oblasti na úrovni svého podniku, odpověděli vesměs tak, že spolupráci hodnotí kladně. 
Ze stupnice známek 1 až 5 (známka 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší)byl seminář ohodnocen celkovou průměrnou známkou 1,05.

Získané znalosti byly na závěr semináře ověřeny testem k mzdové problematice. Výsledky testu byly následně společně vyhodnoceny.
2019_05-28_002_Pha2-Laufen-seminář KA1.jpg
2019_05-28_004_Pha2-Laufen-seminář KA1.jpg
2019_05-28_013_Pha2-Laufen-seminář KA1.jpg
2019_05-28_014_Pha2-Laufen-seminář KA1.jpg
2019_05-28_015_Pha2-Laufen-seminář KA1.jpg
2019_05-28_016_Pha2-Laufen-seminář KA1.jpg
2019_05-28_019_Pha2-Laufen-seminář KA1.jpg
2019_05-28_021_Pha2-Laufen-seminář KA1.jpg
E-mail
Heslo
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one