ODBOROVÝ SVAZ SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU
BeFunky-collagessxxww-2.jpg
htgtr.jpg
cfc15a6fbd4496889f3f0d055b9f8d18.jpg
Byla uzavřená nová KSVS, kterou naleznete ZDE.

Chcete se stát členem odborů? klikněte ZDE, stáhněte si přihlášku za člena OS, nebo za člena OS mimo ZO, vyplňte ji a pošlete nám ji!

Všichni členové OS mají PRÁVNÍ POMOC ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

 

 

KA č. 1 - Vzdělávací semináře - Praha - květen 2019
 
Téma:  
Tarifní systémy v PKS ve vazbě na zaručenou mzdu včetně shrnutí praxe 
v odvětvích sklo, keramika a porcelán

Dne 28. května 2019 byl zorganizován v Praze v zasedací místnosti Prag Gallery Laufen další seminář organizovaný v rámci vzdělávacího projektu v klíčové aktivitě KA 1, tentokrát na téma tarifní systémy v PKS ve vazbě na zaručenou mzdu včetně shrnutí praxe v odvětvích sklo, keramiky a porcelán".

Semináře se zúčastnilo celkem 29 posluchačů, z toho 15 zástupců OS SKP a 14 zástupců ASKP ČR. Účastníky semináře z profesního pohledu byli hlavně za stranu zaměstnavatelů personální manažeři firem, jako personální ředitel, HR manager, vedoucí personálního útvaru apod. (35 %). Za odborovou stranu to byli především předsedové ZV OS uvolnění pro výkon funkce v odborech a další zaměstnanci odborů (24 %). Z 15 přítomných odborových zástupců bylo 12 předsedů ZV OS.

V rámci závěrečného hodnocení semináře bylo vyplněno 29 dotazníků spokojenosti. Z jejich vyhodnocení vyplynulo, že posluchači hodnotí školení velice pozitivně s tím, že hlavní přínos spatřují ve zlepšení celkové informovanosti o vyjednávání PKS v odvětvích skla, keramiky a porcelánu v mzdové oblasti z hlediska mzdových systémů ve vazbě na minimální  a zaručenou mzdu. Ocenili, že školení napomohlo k objasnění pojmů z ekonomické oblasti, jako jsou průměrná mzda, minimální mzda, zaručená mzda apod. a jejích významu pro kolektivní vyjednávání v příslušných odvětvích. 
Také tentokrát byl kladně hodnocen celkový obsah školení, výběr témat a rovněž připravenost a obsah přednášek.   

Z pohledu celkového přínosu semináře pro účastníky bylo pozitivně hodnoceno: 
  • vliv přednášek na lepší pochopení druhů tarifních systémů v PKS a jejich návaznosti na podnikové katalogy funkcí v příslušných odvětvích,
  • zlepšení informovanosti o vazbě tarifních systémů v PKS na zaručenou mzdu v příslušných odvětvích. 
Na otázku, jak posluchači posuzují spolupráci mezi odbory a zaměstnavatelem při vyjednávání PKS ve mzdové oblasti na úrovni svého podniku, odpověděli vesměs tak, že spolupráci hodnotí kladně. 
Ze stupnice známek 1 až 5 (známka 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší)byl seminář ohodnocen celkovou průměrnou známkou 1,05.

Získané znalosti byly na závěr semináře ověřeny testem k mzdové problematice. Výsledky testu byly následně společně vyhodnoceny.
2019_05-28_002_Pha2-Laufen-seminář KA1.jpg
2019_05-28_004_Pha2-Laufen-seminář KA1.jpg
2019_05-28_013_Pha2-Laufen-seminář KA1.jpg
2019_05-28_014_Pha2-Laufen-seminář KA1.jpg
2019_05-28_015_Pha2-Laufen-seminář KA1.jpg
2019_05-28_016_Pha2-Laufen-seminář KA1.jpg
2019_05-28_019_Pha2-Laufen-seminář KA1.jpg
2019_05-28_021_Pha2-Laufen-seminář KA1.jpg
E-mail
Heslo
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one