ODBOROVÝ SVAZ SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU
BeFunky-collagessxxww-2.jpg
htgtr.jpg
cfc15a6fbd4496889f3f0d055b9f8d18.jpg

Chcete se stát členem odborů? klikněte ZDE, stáhněte si přihlášku za člena OS, nebo za člena OS mimo ZO, vyplňte ji a pošlete nám ji!

Všichni členové OS mají PRÁVNÍ POMOC ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

Byl podepsán dodatek KSVS na léta 2019-2020, který je účinný od 1.1.2020! Dodatek naleznete ZDE.

KA č. 6 - Školení v regionech - region Karlovy Vary
 
Téma:  
„Podnikové kolektivní vyjednávání v návaznosti na tarifní systémy a podnikovou společenskou spotřebu PKS firem regionu Karlovy Vary“
 
Ve dnech 18. - 19. června 2019 se uskutečnila v Karlových Varech v penzionu Farma Hory první školící akce organizovaná v rámci klíčové aktivity KA č. 6 - Školení v regionech. Jednalo se tentokrát konkrétně region Karlovy Vary. Tématem školení bylo „Podnikové kolektivní vyjednávání v návaznosti na tarifní systémy a podnikovou společenskou spotřebu PKS firem regionu Karlovy Vary“.

Na školení bylo přítomno celkem 22 účastníků, konkrétně 13 zástupců odborového svazu skla, keramiky a porcelánu a 9 zástupců Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR. 
Z profesního zastoupení byli účastníky převážně zástupci útvarů práce a mezd (PAM), ekonomové, manažeři, referenti firem a další vedoucí pracovníci (55 %). Z hlediska zastoupení odborových funkcionářů bylo přítomno 12 předsedů ZV OS a  1 místopředseda ZV OS. Celkem 17 účastníků (77 % ze všech přítomných) se ve firmách podílí na přípravě podnikových kolektivních smluv (PKS) buď za stranu zaměstnavatelskou nebo za stranu odborovou. 

Školení bylo zahájeno návštěvou jedné z největších firem regionu Karlovy Vary, konkrétně firmy O-I Czech Republic, a.s., závod Nové Sedlo. Zde proběhla exkurze ve výrobním provozu a následně pak za účasti vrcholného managementu závodu školení na téma PKS v návaznosti na mzdový systém a podnikovou společenskou spotřebu ve firmě

V rámci celkového hodnocení školení z 22 vyplněných dotazníků spokojenosti vyplynulo, že posluchači hodnotili školení jako velmi přínosné. Dle jejich úsudku školení značně přispělo ke zlepšení celkového povědomí o podnikovém kolektivním vyjednávání z hlediska tarifních systémů ve vazbě na minimální a zaručenou mzdu ve firmách regionu Karlovy Vary.

I tentokrát byl kladně hodnocen obsah školení, výběr témat i připravenost lektorů.

Účastníci školení kladně hodnotili především: 

 
* Přínos školení pro zlepšení informovanosti o druzích tarifních systémů v PKS a jejich návaznosti na podnikové katalogy funkcí u firem regionu

* Pochopení vazeb pojmů tarifní mzda, minimální mzda a zaručená mzda apod. a jejích významu pro kolektivní vyjednávání ve firmách regionu

* Objasnění různých ekonomických termínů vč. rozdílu mezi pojmy "Sociální fond" a "Podniková společenská spotřeba" apod.

 
Pozitivně byla hodnocena práce ve skupinách, kdy se při zadání vzorového příkladu výsledků ekonomiky firmy pracovalo se statistickými výkazy ČSÚ P 3-04 a P 2-04. Výsledkem výpočtu bylo získávání základních ekonomických dat fiktivní firmy jako východiska pro potřeby kolektivního vyjednávání.

Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhoršíbylo školení hodnoceno celkovou průměrnou známkou 1,06.


Získané znalosti byly na závěr školení ověřeny testem s tím, že výsledky testu byly společně vyhodnoceny. 

 
2019_06-18_038_Karlovy Vary-Hory-projekt-KA6.jpg
2019_06-18_006_Nové Sedlo-OI Czech-projekt-KA6.jpg
2019_06-18_015_Nové Sedlo-OI Czech-projekt-KA6.jpg
2019_06-18_022_Nové Sedlo-OI Czech-projekt-KA6.jpg
2019_06-18_025_Nové Sedlo-OI Czech-projekt-KA6.jpg
2019_06-18_028_Nové Sedlo-OI Czech-projekt-KA6.jpg
2019_06-18_040_Karlovy Vary-Hory-projekt-KA6.jpg
2019_06-18_043_Karlovy Vary-Hory-projekt-KA6.jpg
2019_06-18_044_Karlovy Vary-Hory-projekt-KA6.jpg
E-mail
Heslo
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one