ODBOROVÝ SVAZ SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU
BeFunky-collagessxxww-2.jpg
htgtr.jpg
cfc15a6fbd4496889f3f0d055b9f8d18.jpg
Byla uzavřená nová KSVS, kterou naleznete ZDE.

Chcete se stát členem odborů? klikněte ZDE, stáhněte si přihlášku za člena OS, nebo za člena OS mimo ZO, vyplňte ji a pošlete nám ji!

Všichni členové OS mají PRÁVNÍ POMOC ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

 

 

KA č. 6 - Školení v regionech - region Karlovy Vary
 
Téma:  
„Podnikové kolektivní vyjednávání v návaznosti na tarifní systémy a podnikovou společenskou spotřebu PKS firem regionu Karlovy Vary“
 
Ve dnech 18. - 19. června 2019 se uskutečnila v Karlových Varech v penzionu Farma Hory první školící akce organizovaná v rámci klíčové aktivity KA č. 6 - Školení v regionech. Jednalo se tentokrát konkrétně region Karlovy Vary. Tématem školení bylo „Podnikové kolektivní vyjednávání v návaznosti na tarifní systémy a podnikovou společenskou spotřebu PKS firem regionu Karlovy Vary“.

Na školení bylo přítomno celkem 22 účastníků, konkrétně 13 zástupců odborového svazu skla, keramiky a porcelánu a 9 zástupců Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR. 
Z profesního zastoupení byli účastníky převážně zástupci útvarů práce a mezd (PAM), ekonomové, manažeři, referenti firem a další vedoucí pracovníci (55 %). Z hlediska zastoupení odborových funkcionářů bylo přítomno 12 předsedů ZV OS a  1 místopředseda ZV OS. Celkem 17 účastníků (77 % ze všech přítomných) se ve firmách podílí na přípravě podnikových kolektivních smluv (PKS) buď za stranu zaměstnavatelskou nebo za stranu odborovou. 

Školení bylo zahájeno návštěvou jedné z největších firem regionu Karlovy Vary, konkrétně firmy O-I Czech Republic, a.s., závod Nové Sedlo. Zde proběhla exkurze ve výrobním provozu a následně pak za účasti vrcholného managementu závodu školení na téma PKS v návaznosti na mzdový systém a podnikovou společenskou spotřebu ve firmě

V rámci celkového hodnocení školení z 22 vyplněných dotazníků spokojenosti vyplynulo, že posluchači hodnotili školení jako velmi přínosné. Dle jejich úsudku školení značně přispělo ke zlepšení celkového povědomí o podnikovém kolektivním vyjednávání z hlediska tarifních systémů ve vazbě na minimální a zaručenou mzdu ve firmách regionu Karlovy Vary.

I tentokrát byl kladně hodnocen obsah školení, výběr témat i připravenost lektorů.

Účastníci školení kladně hodnotili především: 

 
* Přínos školení pro zlepšení informovanosti o druzích tarifních systémů v PKS a jejich návaznosti na podnikové katalogy funkcí u firem regionu

* Pochopení vazeb pojmů tarifní mzda, minimální mzda a zaručená mzda apod. a jejích významu pro kolektivní vyjednávání ve firmách regionu

* Objasnění různých ekonomických termínů vč. rozdílu mezi pojmy "Sociální fond" a "Podniková společenská spotřeba" apod.

 
Pozitivně byla hodnocena práce ve skupinách, kdy se při zadání vzorového příkladu výsledků ekonomiky firmy pracovalo se statistickými výkazy ČSÚ P 3-04 a P 2-04. Výsledkem výpočtu bylo získávání základních ekonomických dat fiktivní firmy jako východiska pro potřeby kolektivního vyjednávání.

Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhoršíbylo školení hodnoceno celkovou průměrnou známkou 1,06.


Získané znalosti byly na závěr školení ověřeny testem s tím, že výsledky testu byly společně vyhodnoceny. 

 
2019_06-18_038_Karlovy Vary-Hory-projekt-KA6.jpg
2019_06-18_006_Nové Sedlo-OI Czech-projekt-KA6.jpg
2019_06-18_015_Nové Sedlo-OI Czech-projekt-KA6.jpg
2019_06-18_022_Nové Sedlo-OI Czech-projekt-KA6.jpg
2019_06-18_025_Nové Sedlo-OI Czech-projekt-KA6.jpg
2019_06-18_028_Nové Sedlo-OI Czech-projekt-KA6.jpg
2019_06-18_040_Karlovy Vary-Hory-projekt-KA6.jpg
2019_06-18_043_Karlovy Vary-Hory-projekt-KA6.jpg
2019_06-18_044_Karlovy Vary-Hory-projekt-KA6.jpg
E-mail
Heslo
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one