ODBOROVÝ SVAZ SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU
BeFunky-collagessxxww-2.jpg
htgtr.jpg
cfc15a6fbd4496889f3f0d055b9f8d18.jpg
Byla uzavřená nová KSVS, kterou naleznete ZDE.

Chcete se stát členem odborů? klikněte ZDE, stáhněte si přihlášku za člena OS, nebo za člena OS mimo ZO, vyplňte ji a pošlete nám ji!

Všichni členové OS mají PRÁVNÍ POMOC ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

 

 

ČLÁNEK ZE SETKÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI AUTOMOTIVE 11. 9. 2019 ZDE.

Vzdělávací Projekt EU II

Logo OPZ barevné.jpg

Projekt „Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí II. - regionální aspekty“

 
Počátkem března roku 2019 byl schválen v pořadí již druhý vzdělávací projekt
 pod názvem "Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí II. - regionální aspekty", registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010566, prioritní osa OPZ:
1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly (dále jen: Projekt). Projekt je rozpočtován v celkovém objemu přesahujícím 4 mil. 845 tis Kč a hrazen by měl být převážně z prostředků Evropského sociálního fondu    (80,58 % celkových prostředků). Ze státního rozpočtu ČR by mělo být hrazeno 19,42 % celkových nákladů.
 
Příjemcem dotace je Oborový svaz skla, keramiky a porcelánu (dále jen: OS SKP), partnerem projektu je Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR (dále jen: ASKP), která bude na většině klíčových aktivit participovat rovnoměrně s OS SKP svými účastníky.
 
Primárním cílem realizace projektu je získání znalostí, zkušeností a dovedností účastníků projektu v problematice sociálního dialogu, kolektivního vyjednávání a tím zkvalitnění tvorby jak kolektivní smlouvy vyššího stupně, tak podnikových kolektivních smluv včetně promítnutí vlivu ekonomických ukazatelů firmy na sociální dialog, řešení absence předdůchodů či vymezení závazků týkajících se péče o zaměstnance. 
 
Specifické cíle projektu jsou:

• Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
• Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám
• Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce

 
Uvedených cílů chce projekt dosáhnout díky realizaci jednotlivých klíčových aktivit projektu, které jsou zaměřeny na vzdělávání formou seminářů a školení, odborných kurzů, zahraničních stáží, konferencí, a to i v propojení na regionální aspekty.
 
Projekt je tříletý a bude realizován v období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2022. V jeho průběhu se očekává uspořádání celkem 24 akcí (9 klíčových aktivit) v celkovém rozsahu 49 dní, z nich 14 akcí bude společných (tedy pro OS SKP a ASKP), 7 školících akcí bude samostatných pro ASKP a 3 samostatné pro OS SKP. Celkem by se mělo jednotlivých akcí dohromady zúčastnit 727 osob a kromě prázdninových a některých zimních měsíců by se prakticky v každém dalším měsíci měla uskutečnit minimálně jedna akce.
 
Přehled jednotlivých vzdělávacích aktivit v jednotlivých letech naleznete v přehledu NÍŽE.

E-mail
Heslo
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one