ODBOROVÝ SVAZ SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU
BeFunky-collagessxxww-2.jpg
htgtr.jpg
cfc15a6fbd4496889f3f0d055b9f8d18.jpg

Chcete se stát členem odborů? klikněte ZDE, stáhněte si přihlášku za člena OS, nebo za člena OS mimo ZO, vyplňte ji a pošlete nám ji!

Všichni členové OS mají PRÁVNÍ POMOC ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

Byl podepsán dodatek KSVS na léta 2019-2020, který je účinný od 1.1.2020! Dodatek naleznete ZDE.

Vzdělávací Projekt EU II

Logo OPZ barevné.jpg

Projekt „Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí II. - regionální aspekty“

 
Počátkem března roku 2019 byl schválen v pořadí již druhý vzdělávací projekt
 pod názvem "Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí II. - regionální aspekty", registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010566, prioritní osa OPZ:
1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly (dále jen: Projekt). Projekt je rozpočtován v celkovém objemu přesahujícím 4 mil. 845 tis Kč a hrazen by měl být převážně z prostředků Evropského sociálního fondu    (80,58 % celkových prostředků). Ze státního rozpočtu ČR by mělo být hrazeno 19,42 % celkových nákladů.
 
Příjemcem dotace je Oborový svaz skla, keramiky a porcelánu (dále jen: OS SKP), partnerem projektu je Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR (dále jen: ASKP), která bude na většině klíčových aktivit participovat rovnoměrně s OS SKP svými účastníky.
 
Primárním cílem realizace projektu je získání znalostí, zkušeností a dovedností účastníků projektu v problematice sociálního dialogu, kolektivního vyjednávání a tím zkvalitnění tvorby jak kolektivní smlouvy vyššího stupně, tak podnikových kolektivních smluv včetně promítnutí vlivu ekonomických ukazatelů firmy na sociální dialog, řešení absence předdůchodů či vymezení závazků týkajících se péče o zaměstnance. 
 
Specifické cíle projektu jsou:

• Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
• Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám
• Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce

 
Uvedených cílů chce projekt dosáhnout díky realizaci jednotlivých klíčových aktivit projektu, které jsou zaměřeny na vzdělávání formou seminářů a školení, odborných kurzů, zahraničních stáží, konferencí, a to i v propojení na regionální aspekty.
 
Projekt je tříletý a bude realizován v období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2022. V jeho průběhu se očekává uspořádání celkem 24 akcí (9 klíčových aktivit) v celkovém rozsahu 49 dní, z nich 14 akcí bude společných (tedy pro OS SKP a ASKP), 7 školících akcí bude samostatných pro ASKP a 3 samostatné pro OS SKP. Celkem by se mělo jednotlivých akcí dohromady zúčastnit 727 osob a kromě prázdninových a některých zimních měsíců by se prakticky v každém dalším měsíci měla uskutečnit minimálně jedna akce.
 
Přehled jednotlivých vzdělávacích aktivit v jednotlivých letech naleznete v přehledu NÍŽE.

E-mail
Heslo
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one