ODBOROVÝ SVAZ SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU
BeFunky-collagessxxww-2.jpg
htgtr.jpg
cfc15a6fbd4496889f3f0d055b9f8d18.jpg

Chcete se stát členem odborů? klikněte ZDE, stáhněte si přihlášku za člena OS, nebo za člena OS mimo ZO, vyplňte ji a pošlete nám ji!

Všichni členové OS mají PRÁVNÍ POMOC ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

 

 

KA č. 1 - Vzdělávání členů OS SKP a ASKP 

 

Ve dnech 5. a 6. září 2017 se uskutečnilo ve Znojmě v penzionu Dyje další, již 5. školení v rámci klíčové aktivity KA 1 - Vzdělávání členů OS SKP a ASKP.

Hlavním tématem této aktivity KA 1, kterých v rámci projektu bude celkem 6, byla problematika kolektivních smluv vyššího stupně.

Akce se zúčastnilo celkem 21 osob, z toho 11 funkcionářů ZO OS SKP a 10 zástupců ASKP ČR.
 

Co se týká hodnocení aktivity, z vyplněných 21 dotazníků spokojenosti lze konstatovat, že posluchači hodnotili aktivitu velice pozitivně. Kladně byl hodnocen výběr témat školení, to, že obsah školení odpovídal očekávání a korespondoval s potřebami a situací v konkrétních firmách. Kladně byla rovněž hodnocena fundovanost a připravenost lektorů, a to nejen srozumitelnost a tempo výkladu, ale i schopnosti reagovat na dotazy a vysvětlit nejasnosti vč. celkového vystupování a přístupu.   
 

Celkový přínos školení posluchači hodnotili jednak z hlediska zlepšení celkové informovanosti o uzavírání kolektivních smluv vyššího stupně (KSVS) v procesu kolektivního vyjednávání v ČR, jednak z hlediska získání lepších znalostí o právní úpravě vztahující se k jednání o KSVS a jejich uzavírání.
 

Školení dle hodnocení účastníků bylo velmi přínosné, napomohlo ke zlepšení celkové informovanosti o uzavírání KSVS v procesu kolektivního vyjednávání v ČR. Školení dále dle posluchačů vedlo k získání lepších znalostí o právní úpravě vztahující se k jednání o KSVS a k jejich uzavírání i ke zlepšení informovanosti o KSVS jako celku (struktura, obsah, platnost, účinnost, závaznost). Bylo také hodnoceno získání lepších znalostí o KSVS uzavřené mezi Odborovým svazem skla, keramiky a porcelánu (OS SKP) a Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR (ASKP ČR), a to z hlediska její struktury, obsahu, závaznosti, platnosti a účinnosti. Školení vedlo rovněž k pochopení specifik a významu KSVS uzavřené mezi OS SKP a ASKP ČR ve srovnání s jinými KSVS v rámci ČR vč. aktuálních problémů.
 

Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší, bylo školení hodnoceno celkovou průměrnou známkou 1,09.

V rámci aktivity se uskutečnila nad rámec školení exkurze ve firmě Laufen CZ s.r.o. provozovna Znojmo.

2017_09-05_003_Znojmo-Laufen-projekt KA1-exkurze.jpg
2017_09-05_006_Znojmo-Laufen-projekt KA1-exkurze.jpg
2017_09-05_015_Znojmo-Laufen-projekt KA1-exkurze.jpg
2017_09-05_021_Znojmo-Laufen-projekt KA1-exkurze.jpg
2017_09-05_032_Znojmo-Laufen-projekt KA1-exkurze.jpg
2017_09-05_067_Znojmo-Laufen-projekt KA1-exkurze.jpg
2017_09-05_080_Znojmo-penz Dyje-projekt KA1-školení.jpg
2017_09-05_081_Znojmo-penz Dyje-projekt KA1-školení.jpg
2017_09-05_085_Znojmo-penz Dyje-projekt KA1-školení.jpg
2017_09-05_087_Znojmo-penz Dyje-projekt KA1-školení.jpg
2017_09-05_088_Znojmo-penz Dyje-projekt KA1-školení.jpg
2017_09-05_089_Znojmo-penz Dyje-projekt KA1-školení.jpg
E-mail
Heslo
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one