ODBOROVÝ SVAZ SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU
BeFunky-collagessxxww-2.jpg
htgtr.jpg
cfc15a6fbd4496889f3f0d055b9f8d18.jpg
Byl uzavřená nová KSVS, kterou naleznete ZDE.

Chcete se stát členem odborů? klikněte ZDE, stáhněte si přihlášku za člena OS, nebo za člena OS mimo ZO, vyplňte ji a pošlete nám ji!

Všichni členové OS mají PRÁVNÍ POMOC ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

 

 

DRUHÉ SETKÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI AGC AUTOMOTIVE SE USKUTEČNÍ 29. KVĚTNA VÍCE ZDE.

KA č. 1 - Vzdělávání členů OS SKP a ASKP 

 

Ve dnech 5. a 6. září 2017 se uskutečnilo ve Znojmě v penzionu Dyje další, již 5. školení v rámci klíčové aktivity KA 1 - Vzdělávání členů OS SKP a ASKP.

Hlavním tématem této aktivity KA 1, kterých v rámci projektu bude celkem 6, byla problematika kolektivních smluv vyššího stupně.

Akce se zúčastnilo celkem 21 osob, z toho 11 funkcionářů ZO OS SKP a 10 zástupců ASKP ČR.
 

Co se týká hodnocení aktivity, z vyplněných 21 dotazníků spokojenosti lze konstatovat, že posluchači hodnotili aktivitu velice pozitivně. Kladně byl hodnocen výběr témat školení, to, že obsah školení odpovídal očekávání a korespondoval s potřebami a situací v konkrétních firmách. Kladně byla rovněž hodnocena fundovanost a připravenost lektorů, a to nejen srozumitelnost a tempo výkladu, ale i schopnosti reagovat na dotazy a vysvětlit nejasnosti vč. celkového vystupování a přístupu.   
 

Celkový přínos školení posluchači hodnotili jednak z hlediska zlepšení celkové informovanosti o uzavírání kolektivních smluv vyššího stupně (KSVS) v procesu kolektivního vyjednávání v ČR, jednak z hlediska získání lepších znalostí o právní úpravě vztahující se k jednání o KSVS a jejich uzavírání.
 

Školení dle hodnocení účastníků bylo velmi přínosné, napomohlo ke zlepšení celkové informovanosti o uzavírání KSVS v procesu kolektivního vyjednávání v ČR. Školení dále dle posluchačů vedlo k získání lepších znalostí o právní úpravě vztahující se k jednání o KSVS a k jejich uzavírání i ke zlepšení informovanosti o KSVS jako celku (struktura, obsah, platnost, účinnost, závaznost). Bylo také hodnoceno získání lepších znalostí o KSVS uzavřené mezi Odborovým svazem skla, keramiky a porcelánu (OS SKP) a Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR (ASKP ČR), a to z hlediska její struktury, obsahu, závaznosti, platnosti a účinnosti. Školení vedlo rovněž k pochopení specifik a významu KSVS uzavřené mezi OS SKP a ASKP ČR ve srovnání s jinými KSVS v rámci ČR vč. aktuálních problémů.
 

Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší, bylo školení hodnoceno celkovou průměrnou známkou 1,09.

V rámci aktivity se uskutečnila nad rámec školení exkurze ve firmě Laufen CZ s.r.o. provozovna Znojmo.

2017_09-05_003_Znojmo-Laufen-projekt KA1-exkurze.jpg
2017_09-05_006_Znojmo-Laufen-projekt KA1-exkurze.jpg
2017_09-05_015_Znojmo-Laufen-projekt KA1-exkurze.jpg
2017_09-05_021_Znojmo-Laufen-projekt KA1-exkurze.jpg
2017_09-05_032_Znojmo-Laufen-projekt KA1-exkurze.jpg
2017_09-05_067_Znojmo-Laufen-projekt KA1-exkurze.jpg
2017_09-05_080_Znojmo-penz Dyje-projekt KA1-školení.jpg
2017_09-05_081_Znojmo-penz Dyje-projekt KA1-školení.jpg
2017_09-05_085_Znojmo-penz Dyje-projekt KA1-školení.jpg
2017_09-05_087_Znojmo-penz Dyje-projekt KA1-školení.jpg
2017_09-05_088_Znojmo-penz Dyje-projekt KA1-školení.jpg
2017_09-05_089_Znojmo-penz Dyje-projekt KA1-školení.jpg
E-mail
Heslo
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one