ODBOROVÝ SVAZ SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU
BeFunky-collagessxxww-2.jpg
htgtr.jpg
cfc15a6fbd4496889f3f0d055b9f8d18.jpg

Chcete se stát členem odborů? klikněte ZDE, stáhněte si přihlášku za člena OS, nebo za člena OS mimo ZO, vyplňte ji a pošlete nám ji!

Všichni členové OS mají PRÁVNÍ POMOC ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

 

 

A č. 2 - školení funkcionářů odborového svazu - Staré Splavy - září 2017
 

V rámci KA č. 2 se ve dnech 25. a 26. října 2017 uskutečnilo v hotelu Bezděz ve Starých Splavech již druhé školení funkcionářů odborového svazu k problematice podnikových kolektivních smluv a kolektivních smluv vyššího stupně.

Semináře se zúčastnilo celkem 54 posluchačů ze základních odborových organizací, převážně předsedů ZV OS (32) a místopředsedů ZV OS (9), co do profesního hlediska zhruba 2/3 zúčastněných tvořili zaměstnanci na vedoucích funkcích (mistři, vedoucí) a THP pracovníci, 1/3 pak dělnické profese.

Na základě vyhodnocení vyplněných 54 dotazníků spokojenosti lze konstatovat, že tuto akci zúčastnění hodnotili velice dobře. Kladně byl hodnocen výběr témat školení a obsah, především pak v tom smyslu, že korespondoval s potřebami a situací ve většině základních odborových organizacích, kdy je právě v této době věnována největší pozornost přípravě podnikových kolektivních smluv na další období.

Kladně byla rovněž hodnocena fundovanost a připravenost lektorů, srozumitelnost výkladu i schopnost reagovat na vznesené dotazy a připomínky.
 

Co se týká podrobnějšího hodnocení přínosu školení pro posluchače, bylo kladně hodnoceno zejména:

* zlepšení informovanosti o podnikové kolektivní smlouvě jako celku                  

* zlepšení informovanosti o kolektivní smlouvě vyššího stupně jako celku

* pochopení správné formulace jednotlivých částí PKS                

* pochopení správné formulace možných závazků PKS ve vazbě na právní úpravu a na praktické potřeby                 

* zlepšení informovanosti o právech a povinnostech odborů v oblasti uzavírání PKS a KSVS

* zlepšení informovanosti o vzájemných vztazích mezi odbory a zaměstnavateli v procesu kolektivního vyjednávání                                             

* zlepšení schopnosti podílet se samostatně na tvorbě PKS           

Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší, bylo školení hodnoceno celkovou průměrnou známkou 1,11.

 

2017_10-25_023_St Splavy-h Bezděz-školení projekt KA2+porada.jpg
2017_10-25_032_St Splavy-h Bezděz-školení projekt KA2+porada.jpg
2017_10-25_033_St Splavy-h Bezděz-školení projekt KA2+porada.jpg
2017_10-25_034_St Splavy-h Bezděz-školení projekt KA2+porada.jpg
2017_10-25_036_St Splavy-h Bezděz-školení projekt KA2+porada.jpg
2017_10-25_040_St Splavy-h Bezděz-školení projekt KA2+porada.jpg
2017_10-25_042_St Splavy-h Bezděz-školení projekt KA2+porada.jpg
2017_10-25_043_St Splavy-h Bezděz-školení projekt KA2+porada.jpg
2017_10-26_003_St Splavy-h Bezděz-školení projekt KA2+porada.jpg
2017_10-26_012_St Splavy-h Bezděz-školení projekt KA2+porada.jpg
E-mail
Heslo
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one