ODBOROVÝ SVAZ SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU
BeFunky-collagessxxww-2.jpg
htgtr.jpg
cfc15a6fbd4496889f3f0d055b9f8d18.jpg

Chcete se stát členem odborů? klikněte ZDE, stáhněte si přihlášku za člena OS, nebo za člena OS mimo ZO, vyplňte ji a pošlete nám ji!

Všichni členové OS mají PRÁVNÍ POMOC ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

Byl podepsán dodatek KSVS na léta 2019-2020, který je účinný od 1.1.2020! Dodatek naleznete ZDE.

KA 3- Staré Splavy- školení zástupců ASKP


Ve dnech 22. až 23. listopadu 2016 se uskutečnilo v hotelu Bezděz ve Starých  Splavech školení zástupců ASKP v rámci KA č. 3 k tématu kolektivního vyjednávání a k oblasti BOZP.
 
Semináře se zúčastnilo celkem 20 zástupců členů ASKP.Na základě vyhodnocení vyplněných 20 dotazníků se dá říci, že posluchači hodnotili školení kladně. I tentokrát bylo pozitivně hodnoceno to, že obsah školení odpovídal očekávání a že byl v souladu s potřebami v příslušných firmách. Z hlediska hodnocení přínosu školení pro posluchače jako celku bylo pozitivně hodnoceno hlavně
* zlepšení informovanosti o právech a povinnostech v oblasti kolektivního vyjednávání vč. uzavírání podnikových kolektivních smluv (PKS)"                  
* zlepšení informovanosti o vzájemných vztazích mezi zaměstnavateli a odbory v procesu kolektivního vyjednávání"                   
* zlepšení informovanosti o PKS jako celku           
* pochopení správné formulace jednotlivých částí PKS                 
* pochopení správné formulace možných závazků PKS ve vazbě na právní úpravu a na praktické potřeby                   
* zlepšení schopnosti podílet se samostatně na tvorbě PKS           
* zlepšení informovanosti v oblasti spolupráce mezi zaměstnavateli a odbory na úseku BOZP                  
* zlepšení informovanosti o problematice BOZP ve firmách v návaznosti na kontroly prováděné odborovým svazem. K aktuálním otázkám v oblasti BOZP byl  v návazosti na diskuzi zúčastněných zpracován metodický materiál, který byl posléze distribuován jak účastníkům toho to školení a dále byl cestou OS a ASKP distribuován všem členským subjektům. Materiál je přiložen jako samostatný soubor níže.                   
Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší, byl seminář hodnocen celkovou průměrnou známkou 1,33.
 
 
 
 
 
 
2016_11-22_013_St Splavy-školení-projekt.JPG
2016_11-22_017_St Splavy-školení-projekt.JPG
2016_11-22_030_St Splavy-školení-projekt.JPG
2016_11-22_031_St Splavy-školení-projekt.JPG
E-mail
Heslo
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one