ODBOROVÝ SVAZ SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU
BeFunky-collagessxxww-2.jpg
htgtr.jpg
cfc15a6fbd4496889f3f0d055b9f8d18.jpg

Chcete se stát členem odborů? klikněte ZDE, stáhněte si přihlášku za člena OS, nebo za člena OS mimo ZO, vyplňte ji a pošlete nám ji!

Všichni členové OS mají PRÁVNÍ POMOC ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

 

 

Panelová diskuze KA 7 - Praha - únor 2018

KA č. 7 - Panelová diskuze

 

Dne 15. února 2018 se uskutečnila v Praze v hotelu Olšanka další aktivita organizovaná v rámci Projektu „Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí“, tentokrát to byla klíčová aktivita č. 7 - "Panelová diskuze“. Obsah panelové diskuze byl zaměřen na aktuální hrozby a výzvy pro sklářský a keramický průmysl a pro průmysl porcelánu v ČR a v EU.

 

Panelové diskuze se zúčastnilo celkem 51 účastníků, z toho 25 zástupců ASKP ČR a 26 zástupců OS SKP. Co do profesního složení to byli převážně ředitelé a manažeři firem (24 %), personalisté a vedoucí a referenti na různých pozicích (18 %), operátoři, technici, zástupci BOZP (24 %), předsedové ZO OS (8 %) a ostatní (26 %). Z přítomných bylo 26 (51 %) funkcionářů odborů OS SKP v příslušných firmách.

 

Celou akci moderoval JUDr. Vladimír Kubinec, předseda Odborového svazu skla, keramiky a porcelánu (OS SKP), který v průběhu jednání připomenul krizi ve sklářském průmyslu a porcelánu v letech 2008 a 2009. Zdůraznil ztrátu téměř 40 % pracovních míst v tehdejší době a řekl, že kromě negativních dopadů měla tato krize i pozitivní vliv na následnou změnu vlastnické struktury. Pod novými vlastníky začala ve zkrachovalých firmách výrazně růst i produktivita práce, což však do jisté míry souvisí i se zánikem ruční výroby ve velkých firmách vyrábějících užitkové (domácenské) sklo.

 

V úvodu akce vystoupil Ing. Petr Mazzolini, prezident Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR (ASKP ČR). Uvedl, že rozvoj sklářského a keramického průmyslu je postaven nejen na tradici, ale i na inovacích. Odvětví se rozvijí a inovuje v oblasti produktů, technologií, zvolených materiálů i designu. Mezi základní výzvy pro výrobce v odvětví patří v současné době zajištění dostatku kvalifikovaných pracovníků, pro které se stane odborně i řemeslně zajímavá výroba srdcovou záležitostí.

 

V rámci panelové diskuze vystoupili vrcholní manažeři firem, zástupci českých a evropských zaměstnavatelských organizací, zástupci odborových organizací z Belgie, Itálie a Slovenska. Mezi vystupujícími hosty byl i náměstek Ministerstva průmyslu a obchodu Ing. Eduard Muřický, europoslanci Dita Charanzová a Jaromír Kohlíček.

 

Aktuální výzvy pro naše odvětí a potřebu jejich společného řešení napříč sektorem v EU zdůraznili zástupci evropských sklářských a keramických zaměstnavatelských organizací pan Bertrand Cazes z Glass Allinace Europe a pan Renaud Batier z Cerame Unie, ale i pan Sylvain Lefebvre z evropské průmyslové odborové konfederace IndustriAll Europe. Dále také vystoupili zástupci odborových organizací z Evropy, s nimiž OS SKP udržuje dlouholeté přátelské vztahy, konkrétně z belgické CG FGTB, italské FEMCA-CISL a slovenského odborového svazu KOVO. Ve všech těchto organizacích jsou mimo jiné sdruženi také skláři a keramici. Zástupci evropských odborových i zaměstnavatelských organizací se vesměs shodli, že se předmětným odvětví v Evropě daří a přes všechny překážky budou i nadále výrobky ze skla, porcelánu a keramiky díky svým specifickým vlastnostem a rozsahu jejich využití nezastupitelnými produkty na trhu EU i ve světě.

 

Do diskuze se dále zapojili zástupci zaměstnavatelů z řady významných firem z odvětví, jako je AGC Flat Glass Czech a.s., THUN 1794 a.s. a Crystal Bohemia a.s. Během diskuze zaměřené na témata, jež mohou v nedaleké budoucnosti ovlivnit sklářský a keramický průmysl a porcelán nejen v ČR, ale v celé EU (export, legislativa EU, recyklace, výzkum a vývoj, vzdělávání a trh práce), se účastníci shodli na požadavcích směrem k politické reprezentaci i k dalším aktérům působícím v rámci odvětví.

 

V současnosti zaměstnává sklářský a keramický průmysl u nás přibližně 24 tis. pracovníků, produkuje obrat bezmála 60 miliard korun a ze své produkce zhruba 80 - 90 % vyváží. Vzhledem k této silné proexportní orientaci volají skláři logicky nejen po co největší stabilitě formou přechodu na EUR, ale také po silnější podpoře konkurenceschopnosti sektoru ze strany státu zejména na trzích třetích zemí, tj. mimo prostor EU. Formy této podpory mohou být spíše nepřímého rázu, jako např. aktivní marketing ve prospěch odvětví ve světě, efektivní a finančně výraznější podpora účasti na veletrzích. Další podporou může být dostupnější financování a pojišťování vývozu do zemí řazených do tzv. rizikovějších kategorií. Neméně důležité je pro výrobce skla, keramiky a porcelánu i stabilní podnikatelské prostředí, v němž působí na domácím i jednotném evropském trhu. Proto požadují, aby stát pro vyjednávání nové legislativy EU uměl efektivně sbírat kvalifikovaná stanoviska zástupců sklářského sektoru a následně je na půdě EU i aktivně hájil a prosazoval. Při implementaci evropské legislativy do národního práva pak nesmí docházet ke zbytečnému doplňování dalších ustanovení nad rámec povinností stanovených ze strany EU, tj. k dalšímu zvyšování administrativní zátěže či nákladů pro podnikatele.

 

Zástupci středních, vyšších a vysokých škol zdůraznili, že postrádají aktivnější komunikaci směrem k širší veřejnosti ze strany státu, a to zejména k žákům a jejich rodičům k podpoře sklářských oborů, které jsou nejen perspektivní, ale i krásným budoucím zaměstnáním. To zdůraznili paní Ilona Jindrová, ředitelka Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy v Novém Boru, ale i profesor Aleš Helebrant, vedoucí ústavu skla a keramiky na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

 

V rámci závěrečné evaluační aktivity bylo konstatováno, že panelová diskuze byla velmi přínosná a poučná a že obsah odpovídal očekávání.

 

Z hlediska přínosu panelové diskuze pro zúčastněné bylo pozitivně hodnoceno hlavně:

 

  • Zlepšení informovanosti o současné situaci ve sklářském průmyslu, průmyslu keramiky a v porcelánu v České republice a v dalších zemích Evropské unie
  • Pochopení aktuálních hrozeb, jež mají vliv na současný sklářský a keramický průmysl a porcelán
  • Přínos diskuze k objasnění budoucího vývoje sklářského, keramického průmyslu a porcelánu v České republice a v Evropské unii
  • Přínos diskuze ke stanovení strategie vývoje příslušných odvětvích s ohledem na výzvy a hrozby, které se v následujících letech očekávají

 

Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší, byla akce hodnocena celkovou průměrnou známkou 1,09.

 

 

2018_02-15_061_Pha3-h Olšanka-panel diskuze-projekt KA7.jpg
2018_02-15_024_Pha3-h Olšanka-panel diskuze-projekt KA7.jpg
2018_02-15_051_Pha3-h Olšanka-panel diskuze-projekt KA7.jpg
2018_02-15_025_Pha3-h Olšanka-panel diskuze-projekt KA7.jpg
2018_02-15_026_Pha3-h Olšanka-panel diskuze-projekt KA7.jpg
2018_02-15_035_Pha3-h Olšanka-panel diskuze-projekt KA7.jpg
2018_02-15_044_Pha3-h Olšanka-panel diskuze-projekt KA7.jpg
2018_02-15_070_Pha3-h Olšanka-panel diskuze-projekt KA7.jpg
2018_02-15_084_Pha3-h Olšanka-panel diskuze-projekt KA7.jpg
2018_02-15_092_Pha3-h Olšanka-panel diskuze-projekt KA7.jpg
2018_02-15_124_Pha3-h Olšanka-panel diskuze-projekt KA7.jpg
2018_02-15_139_Pha3-h Olšanka-panel diskuze-projekt KA7.jpg
2018_02-15_148_Pha3-h Olšanka-panel diskuze-projekt KA7.jpg
2018_02-15_149_Pha3-h Olšanka-panel diskuze-projekt KA7.jpg
2018_02-15_172_Pha3-h Olšanka-panel diskuze-projekt KA7.jpg
E-mail
Heslo
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one