ODBOROVÝ SVAZ SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU
BeFunky-collagessxxww-2.jpg
htgtr.jpg
cfc15a6fbd4496889f3f0d055b9f8d18.jpg

Chcete se stát členem odborů? klikněte ZDE, stáhněte si přihlášku za člena OS, nebo za člena OS mimo ZO, vyplňte ji a pošlete nám ji!

Všichni členové OS mají PRÁVNÍ POMOC ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

 

 

Školení KA 1 - Praha - prosinec 2017
 

KA č. 1 - Vzdělávání členů OS SKP a ASKP ČR

 

Ve dnech 6. a 7. prosince 2017 se uskutečnilo v Praze v Prague Gallery Laufen další školení v rámci klíčové aktivity KA 1 - Vzdělávání členů OS SKP a ASKP ČR.

Školení se zúčastnilo celkem 24 posluchačům z toho 13 funkcionářů OS a 11 členů ASKP.

Co do profesního složení se převážně jednalo o zástupce personálních úseků firem, ředitele firem, managery, vedoucí, mistry a techniky. Přítomni byli rovněž uvolnění předsedové odborových organizací, právníci a dělníci.

 

Z hlediska zastoupení funkcionářů OS bylo přítomno 8 předsedů ZV OS, 2 místopředsedové ZV OS a 5 členů ZO OS bez funkcí. Z celkového počtu zúčastněných se 12 z nich podílí na vyjednávání podnikových kolektivních smluv za stranu odborovou a 4 za stranu zaměstnavatelů, 5 se jich pak podílí na přípravě kolektivní smlouvy vyššího stupně, z toho 3 za stranu odborovou (OS SKP) a 2 za stranu zaměstnavatelů (ASKP ČR) 

 

Hlavním tématem školení tentokrát bylo téma „Vliv ekonomických ukazatelů na sociální dialog o mzdách“

 

Posluchači akci hodnotili velmi kladně. Kromě obsahu školení a výběru témat školení bylo kladně hodnoceno to, že školené reagovalo na aktuální situaci v kolektivním vyjednávání v příslušných firmách, a že bylo časově sladěno s právě probíhajícím jednáním o dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně na rok 2018. Rovněž velice pozitivně byla hodnocena fundovanost a připravenost lektorů. 

 

Z hlediska celkového hodnocení přínosu školení pro posluchače bylo pozitivně hodnoceno hlavně:

  • Získání lepších znalostí o právní úpravě vztahující se k jednání o podnikových kolektivních smlouvách (PKS) a jejich uzavírání
  • Správné pochopení vlivu ekonomických ukazatelů na sociální dialog o mzdách
  • Zlepšení celkové informovanosti o vyjednávání PKS z hlediska mzdových nároků zaměstnanců
  • Zlepšení znalostí v oblasti vyjednávání závazků o růstu mezd v rámci podnikového kolektivního vyjednávání
  • Zlepšení informovanosti o obligatorních ekonomických výkazech firem a o obligatorních ekonomických informacích zaměstnavatelů vůči zaměstnancům
  • Pochopení pojmů jako průměrná mzda, minimální mzda, zaručená mzda, produktivita práce, inflace apod. a jejích významu pro kolektivní vyjednávání

 

Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší, bylo školení hodnoceno celkovou průměrnou známkou 1,08.

2017_12-06_016_Pha1-Galerie Laufen-školení projekt .jpg
2017_12-06_025_Pha1-Galerie Laufen-školení projekt .jpg
2017_12-06_032_Pha1-Galerie Laufen-školení projekt .jpg
2017_12-06_035_Pha1-Galerie Laufen-školení projekt .jpg
2017_12-06_039_Pha1-Galerie Laufen-školení projekt .jpg
2017_12-06_041_Pha1-Galerie Laufen-školení projekt .jpg
2017_12-06_046_Pha1-Galerie Laufen-školení projekt .jpg
E-mail
Heslo
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one