ODBOROVÝ SVAZ SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU
BeFunky-collagessxxww-2.jpg
htgtr.jpg
cfc15a6fbd4496889f3f0d055b9f8d18.jpg
Byl uzavřená nová KSVS, kterou naleznete ZDE.

Chcete se stát členem odborů? klikněte ZDE, stáhněte si přihlášku za člena OS, nebo za člena OS mimo ZO, vyplňte ji a pošlete nám ji!

Všichni členové OS mají PRÁVNÍ POMOC ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

 

 

DRUHÉ SETKÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI AGC AUTOMOTIVE SE USKUTEČNÍ 29. KVĚTNA VÍCE ZDE.
Školení KA 1 - Praha - prosinec 2017
 

KA č. 1 - Vzdělávání členů OS SKP a ASKP ČR

 

Ve dnech 6. a 7. prosince 2017 se uskutečnilo v Praze v Prague Gallery Laufen další školení v rámci klíčové aktivity KA 1 - Vzdělávání členů OS SKP a ASKP ČR.

Školení se zúčastnilo celkem 24 posluchačům z toho 13 funkcionářů OS a 11 členů ASKP.

Co do profesního složení se převážně jednalo o zástupce personálních úseků firem, ředitele firem, managery, vedoucí, mistry a techniky. Přítomni byli rovněž uvolnění předsedové odborových organizací, právníci a dělníci.

 

Z hlediska zastoupení funkcionářů OS bylo přítomno 8 předsedů ZV OS, 2 místopředsedové ZV OS a 5 členů ZO OS bez funkcí. Z celkového počtu zúčastněných se 12 z nich podílí na vyjednávání podnikových kolektivních smluv za stranu odborovou a 4 za stranu zaměstnavatelů, 5 se jich pak podílí na přípravě kolektivní smlouvy vyššího stupně, z toho 3 za stranu odborovou (OS SKP) a 2 za stranu zaměstnavatelů (ASKP ČR) 

 

Hlavním tématem školení tentokrát bylo téma „Vliv ekonomických ukazatelů na sociální dialog o mzdách“

 

Posluchači akci hodnotili velmi kladně. Kromě obsahu školení a výběru témat školení bylo kladně hodnoceno to, že školené reagovalo na aktuální situaci v kolektivním vyjednávání v příslušných firmách, a že bylo časově sladěno s právě probíhajícím jednáním o dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně na rok 2018. Rovněž velice pozitivně byla hodnocena fundovanost a připravenost lektorů. 

 

Z hlediska celkového hodnocení přínosu školení pro posluchače bylo pozitivně hodnoceno hlavně:

  • Získání lepších znalostí o právní úpravě vztahující se k jednání o podnikových kolektivních smlouvách (PKS) a jejich uzavírání
  • Správné pochopení vlivu ekonomických ukazatelů na sociální dialog o mzdách
  • Zlepšení celkové informovanosti o vyjednávání PKS z hlediska mzdových nároků zaměstnanců
  • Zlepšení znalostí v oblasti vyjednávání závazků o růstu mezd v rámci podnikového kolektivního vyjednávání
  • Zlepšení informovanosti o obligatorních ekonomických výkazech firem a o obligatorních ekonomických informacích zaměstnavatelů vůči zaměstnancům
  • Pochopení pojmů jako průměrná mzda, minimální mzda, zaručená mzda, produktivita práce, inflace apod. a jejích významu pro kolektivní vyjednávání

 

Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší, bylo školení hodnoceno celkovou průměrnou známkou 1,08.

2017_12-06_016_Pha1-Galerie Laufen-školení projekt .jpg
2017_12-06_025_Pha1-Galerie Laufen-školení projekt .jpg
2017_12-06_032_Pha1-Galerie Laufen-školení projekt .jpg
2017_12-06_035_Pha1-Galerie Laufen-školení projekt .jpg
2017_12-06_039_Pha1-Galerie Laufen-školení projekt .jpg
2017_12-06_041_Pha1-Galerie Laufen-školení projekt .jpg
2017_12-06_046_Pha1-Galerie Laufen-školení projekt .jpg
E-mail
Heslo
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one