ODBOROVÝ SVAZ SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU
BeFunky-collagessxxww-2.jpg
htgtr.jpg
cfc15a6fbd4496889f3f0d055b9f8d18.jpg

Chcete se stát členem odborů? klikněte ZDE, stáhněte si přihlášku za člena OS, nebo za člena OS mimo ZO, vyplňte ji a pošlete nám ji!

Všichni členové OS mají PRÁVNÍ POMOC ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

 

 

 

KA č. 5 - Tematicky zaměřený kulatý stůl

 

Dne 15. března 2018 byla v Praze v Domě odborových svazů zrealizována další aktivita organizovaná v rámci Projektu „Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí“. Jednalo se o klíčovou aktivitu 5 - Tematicky zaměřený kulatý stůl.

 

Hlavním tématem kulatého stolu byl „Přenos v zahraničí získaných informací a znalostí v oblasti sociálního dialogu“

 

Akce se zúčastnilo celkem 51 osob, z toho 26 funkcionářů ZO OS a 25 členů ASKP ČR.

 

Co do profesního složení účastníků se jednalo hlavně o managery a referenty firem (22 %), THP pracovníky (20 %), personalisty (18 %) a uvolněné předsedy ZV OS (12 %). Z odborových zástupců většina zastává funkci předsedů ZV OS (54 %).

 

Klíčová aktivita byla zaměřena, jak bylo již uvedeno, na přenos zahraničních zkušeností a znalostí získaných účastníky jednotlivých zahraničních stáží konaných:

* 19. - 23. 09. 2016 v Miláně v Itálii,

* 20. - 24. 03. 2017 v Bruselu v Belgii a 

* 11. - 15. 09 2017 v Liptovském Jánu na Slovensku.

 

Celou akci moderoval JUDr. Vladimír Kubinec, předseda Odborového svazu skla, keramiky a porcelánu (OS SKP). Během kulatého stolu byly předávány v zahraničí získané znalosti a dovednosti v oblastech, kterým se projekt věnoval ve vzdělávacích aktivitách v KA č. 1 - Vzdělávání členů OS SKP a ASKP, tedy v oblastech:

* Spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci v oblasti sociálního dialogu dle platné právní úpravy

 

* Podnikové kolektivní vyjednávání

* Kolektivní smlouva vyššího stupně

* BOZP v odvětvích působnosti sociálních partnerů

* Zastupování zaměstnanců v podnicích dle platné legislativy

* Vliv ekonomických ukazatelů na sociální dialog o mzdách

 

Na základě vyhodnocení vyplněných 51 dotazníků spokojenosti lze konstatovat, že účastníci hodnotili akci velmi pozitivně. Kladně byl hodnocen výběr a volba témat a celkový přínos aktivity pro potřeby a využití v jednotlivých firmách a základních odborových organizacích.

Co se týká hodnocení přínosu kulatého stolu, bylo především kladně hodnoceno to, že v rámci jednání kulatého stolu došlo k pochopení základních principů a rozdílů ve vedení sociálního dialogu mezi odbory a zaměstnavateli v České republice a v zemích, kde se zahraniční stáže v průběhu realizace uskutečnily, tedy v Itálii, Belgii a na Slovensku.

 

Dále účastníci aktivity spatřovali celkový přínos akce ve zlepšení informovanosti o celkové situaci, ale i rozdílech ve vedení sociálního dialogu mezi odbory a zaměstnavateli v zemích konání zahraničních stáží ve všech oblastech, na něž byly zahraniční stáže zaměřeny, tedy v oblastech spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, podnikového kolektivního vyjednávání, uzavírání kolektivních smluv vyššího stupně, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zastupování zaměstnanců v podnicích a v oblasti vlivu ekonomických ukazatelů na sociální dialog o mzdách.

 

V rámci hodnocení kulatého stolu byl vznesen mj. námět týkající se zpracování rozborů z oblasti mezd, kdy sledování mzdových ukazatelů je částečně odlišné u OS SKP a u ASKP ČR. Bylo doporučeno, aby odbory i zaměstnavatele našli společné ukazatele s tím, aby obě strany hovořily při kolektivních vyjednáváních o stejných datech.

 

Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší, byl kulatý stůl hodnocen celkovou průměrnou známkou 1,10.

2018_03-15_005_Pha3-DOS-projekt-kulatý stůl.jpg
2018_03-15_006_Pha3-DOS-projekt-kulatý stůl.jpg
2018_03-15_014_Pha3-DOS-projekt-kulatý stůl.jpg
2018_03-15_015_Pha3-DOS-projekt-kulatý stůl.jpg
2018_03-15_017_Pha3-DOS-projekt-kulatý stůl.jpg
2018_03-15_018_Pha3-DOS-projekt-kulatý stůl.jpg
2018_03-15_020_Pha3-DOS-projekt-kulatý stůl.jpg
2018_03-15_023_Pha3-DOS-projekt-kulatý stůl.jpg
2018_03-15_024_Pha3-DOS-projekt-kulatý stůl.jpg
2018_03-15_028_Pha3-DOS-projekt-kulatý stůl.jpg
2018_03-15_031_Pha3-DOS-projekt-kulatý stůl.jpg
E-mail
Heslo
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one