ODBOROVÝ SVAZ SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU
BeFunky-collagessxxww-2.jpg
htgtr.jpg
cfc15a6fbd4496889f3f0d055b9f8d18.jpg
Byl uzavřená nová KSVS, kterou naleznete ZDE.

Chcete se stát členem odborů? klikněte ZDE, stáhněte si přihlášku za člena OS, nebo za člena OS mimo ZO, vyplňte ji a pošlete nám ji!

Všichni členové OS mají PRÁVNÍ POMOC ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

 

 

DRUHÉ SETKÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI AGC AUTOMOTIVE SE USKUTEČNÍ 29. KVĚTNA VÍCE ZDE.

 

KA č. 5 - Tematicky zaměřený kulatý stůl

 

Dne 15. března 2018 byla v Praze v Domě odborových svazů zrealizována další aktivita organizovaná v rámci Projektu „Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí“. Jednalo se o klíčovou aktivitu 5 - Tematicky zaměřený kulatý stůl.

 

Hlavním tématem kulatého stolu byl „Přenos v zahraničí získaných informací a znalostí v oblasti sociálního dialogu“

 

Akce se zúčastnilo celkem 51 osob, z toho 26 funkcionářů ZO OS a 25 členů ASKP ČR.

 

Co do profesního složení účastníků se jednalo hlavně o managery a referenty firem (22 %), THP pracovníky (20 %), personalisty (18 %) a uvolněné předsedy ZV OS (12 %). Z odborových zástupců většina zastává funkci předsedů ZV OS (54 %).

 

Klíčová aktivita byla zaměřena, jak bylo již uvedeno, na přenos zahraničních zkušeností a znalostí získaných účastníky jednotlivých zahraničních stáží konaných:

* 19. - 23. 09. 2016 v Miláně v Itálii,

* 20. - 24. 03. 2017 v Bruselu v Belgii a 

* 11. - 15. 09 2017 v Liptovském Jánu na Slovensku.

 

Celou akci moderoval JUDr. Vladimír Kubinec, předseda Odborového svazu skla, keramiky a porcelánu (OS SKP). Během kulatého stolu byly předávány v zahraničí získané znalosti a dovednosti v oblastech, kterým se projekt věnoval ve vzdělávacích aktivitách v KA č. 1 - Vzdělávání členů OS SKP a ASKP, tedy v oblastech:

* Spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci v oblasti sociálního dialogu dle platné právní úpravy

 

* Podnikové kolektivní vyjednávání

* Kolektivní smlouva vyššího stupně

* BOZP v odvětvích působnosti sociálních partnerů

* Zastupování zaměstnanců v podnicích dle platné legislativy

* Vliv ekonomických ukazatelů na sociální dialog o mzdách

 

Na základě vyhodnocení vyplněných 51 dotazníků spokojenosti lze konstatovat, že účastníci hodnotili akci velmi pozitivně. Kladně byl hodnocen výběr a volba témat a celkový přínos aktivity pro potřeby a využití v jednotlivých firmách a základních odborových organizacích.

Co se týká hodnocení přínosu kulatého stolu, bylo především kladně hodnoceno to, že v rámci jednání kulatého stolu došlo k pochopení základních principů a rozdílů ve vedení sociálního dialogu mezi odbory a zaměstnavateli v České republice a v zemích, kde se zahraniční stáže v průběhu realizace uskutečnily, tedy v Itálii, Belgii a na Slovensku.

 

Dále účastníci aktivity spatřovali celkový přínos akce ve zlepšení informovanosti o celkové situaci, ale i rozdílech ve vedení sociálního dialogu mezi odbory a zaměstnavateli v zemích konání zahraničních stáží ve všech oblastech, na něž byly zahraniční stáže zaměřeny, tedy v oblastech spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, podnikového kolektivního vyjednávání, uzavírání kolektivních smluv vyššího stupně, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zastupování zaměstnanců v podnicích a v oblasti vlivu ekonomických ukazatelů na sociální dialog o mzdách.

 

V rámci hodnocení kulatého stolu byl vznesen mj. námět týkající se zpracování rozborů z oblasti mezd, kdy sledování mzdových ukazatelů je částečně odlišné u OS SKP a u ASKP ČR. Bylo doporučeno, aby odbory i zaměstnavatele našli společné ukazatele s tím, aby obě strany hovořily při kolektivních vyjednáváních o stejných datech.

 

Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší, byl kulatý stůl hodnocen celkovou průměrnou známkou 1,10.

2018_03-15_005_Pha3-DOS-projekt-kulatý stůl.jpg
2018_03-15_006_Pha3-DOS-projekt-kulatý stůl.jpg
2018_03-15_014_Pha3-DOS-projekt-kulatý stůl.jpg
2018_03-15_015_Pha3-DOS-projekt-kulatý stůl.jpg
2018_03-15_017_Pha3-DOS-projekt-kulatý stůl.jpg
2018_03-15_018_Pha3-DOS-projekt-kulatý stůl.jpg
2018_03-15_020_Pha3-DOS-projekt-kulatý stůl.jpg
2018_03-15_023_Pha3-DOS-projekt-kulatý stůl.jpg
2018_03-15_024_Pha3-DOS-projekt-kulatý stůl.jpg
2018_03-15_028_Pha3-DOS-projekt-kulatý stůl.jpg
2018_03-15_031_Pha3-DOS-projekt-kulatý stůl.jpg
E-mail
Heslo
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one