ODBOROVÝ SVAZ SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU
BeFunky-collagessxxww-2.jpg
htgtr.jpg
cfc15a6fbd4496889f3f0d055b9f8d18.jpg
Byla uzavřená nová KSVS, kterou naleznete ZDE.

Chcete se stát členem odborů? klikněte ZDE, stáhněte si přihlášku za člena OS, nebo za člena OS mimo ZO, vyplňte ji a pošlete nám ji!

Všichni členové OS mají PRÁVNÍ POMOC ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

 

 

ČLÁNEK ZE SETKÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI AUTOMOTIVE 11. 9. 2019 ZDE.
Logo OPZ barevné.jpg
V polovině dubna tohoto roku  byl schválen vzdělávací projekt našeho odborového svazu pod názvem:"Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí", pod registračním číslem  CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001970, prioritní osa OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly / dále jen: Projekt/.. Projekt je rozpočtován  v celkovém objemu  přesahujícím  4 mil. 219 tis Kč a hrazen by měl být převážně z prostředků evropského sociálního fondu (80,58 % celkových prostředků) .Ze státního rozpočtu ČR by mělo být  hrazeno 19,42 % celkových nákladů.
Příjemcem dotace je Oborový svaz  skla, keramiky a porcelánu / dále jen:SKP/, partnerem  projektu je Asociace sklářského a keramickéh průmyslu ČR /dále jen :ASKP/, která bude na většině klíčových aktivit participovat rovnoměrně s odborovým svazem svými účastníky.
Projekt reaguje na úroveň vzájemného sociálního dialogu a  spolupráce obou shora uvedených partnerských organizací a měl by přispět k
  • Řešení problému nízké frekvence společných akcí OS SKP a ASKP
  • Sblížení rozdílné interpretace ekonomických ukazatelů výsledků firem
  • Predikci výzev a hrozeb pro odvětví skla, keramiky a porcelánu a k jejich následnému řešení
  • K vyšší kvalitě následujících KSVS a PKS díky odbornému vzdělání v rámci Projektu.
Cíle projektu  jsou následující
  • Zvýšení znalostí a vědomostí účastníků sociálního dialogu
  • Posílení spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci za pomoci jejich dalšího odborného vzdělání
  • Realizace kulatých stolů
  • Přenos a implementace získaných znalostí a zkušeností ze zahraničí.
 
Projekt je dvouletý a bude realizován v období od 1.6.2016 do 31.5.2018. V jeho průběhu se očekává uspořádání celkem 20-ti akcí, z nichž 12 akcí bude společných ( tedy OS SKP a ASKP), 4 školící akce budou samostatné pro ASKP a dvě samostatné pro OS SKP. Celkem by se mělo jednotlivých akcí dohromady zúčastnit 624 osob a kromě prázdninových měsíců by se prakticky v každém měsíci měla uskutečnit jedna akce.
Přehled jednotlivých vzdělávacích aktivit v jednotlivých letech naleznete NÍŽE.
 
E-mail
Heslo
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one