ODBOROVÝ SVAZ SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU
BeFunky-collagessxxww-2.jpg
htgtr.jpg
cfc15a6fbd4496889f3f0d055b9f8d18.jpg

Chcete se stát členem odborů? klikněte ZDE, stáhněte si přihlášku za člena OS, nebo za člena OS mimo ZO, vyplňte ji a pošlete nám ji!

Všichni členové OS mají PRÁVNÍ POMOC ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

Byl podepsán dodatek KSVS na léta 2019-2020, který je účinný od 1.1.2020! Dodatek naleznete ZDE.

Logo OPZ barevné.jpg
V polovině dubna tohoto roku  byl schválen vzdělávací projekt našeho odborového svazu pod názvem:"Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí", pod registračním číslem  CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001970, prioritní osa OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly / dále jen: Projekt/.. Projekt je rozpočtován  v celkovém objemu  přesahujícím  4 mil. 219 tis Kč a hrazen by měl být převážně z prostředků evropského sociálního fondu (80,58 % celkových prostředků) .Ze státního rozpočtu ČR by mělo být  hrazeno 19,42 % celkových nákladů.
Příjemcem dotace je Oborový svaz  skla, keramiky a porcelánu / dále jen:SKP/, partnerem  projektu je Asociace sklářského a keramickéh průmyslu ČR /dále jen :ASKP/, která bude na většině klíčových aktivit participovat rovnoměrně s odborovým svazem svými účastníky.
Projekt reaguje na úroveň vzájemného sociálního dialogu a  spolupráce obou shora uvedených partnerských organizací a měl by přispět k
  • Řešení problému nízké frekvence společných akcí OS SKP a ASKP
  • Sblížení rozdílné interpretace ekonomických ukazatelů výsledků firem
  • Predikci výzev a hrozeb pro odvětví skla, keramiky a porcelánu a k jejich následnému řešení
  • K vyšší kvalitě následujících KSVS a PKS díky odbornému vzdělání v rámci Projektu.
Cíle projektu  jsou následující
  • Zvýšení znalostí a vědomostí účastníků sociálního dialogu
  • Posílení spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci za pomoci jejich dalšího odborného vzdělání
  • Realizace kulatých stolů
  • Přenos a implementace získaných znalostí a zkušeností ze zahraničí.
 
Projekt je dvouletý a bude realizován v období od 1.6.2016 do 31.5.2018. V jeho průběhu se očekává uspořádání celkem 20-ti akcí, z nichž 12 akcí bude společných ( tedy OS SKP a ASKP), 4 školící akce budou samostatné pro ASKP a dvě samostatné pro OS SKP. Celkem by se mělo jednotlivých akcí dohromady zúčastnit 624 osob a kromě prázdninových měsíců by se prakticky v každém měsíci měla uskutečnit jedna akce.
Přehled jednotlivých vzdělávacích aktivit v jednotlivých letech naleznete NÍŽE.
 
E-mail
Heslo
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one