ODBOROVÝ SVAZ SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU
BeFunky-collagessxxww-2.jpg
htgtr.jpg
cfc15a6fbd4496889f3f0d055b9f8d18.jpg
Byla uzavřená nová KSVS, kterou naleznete ZDE.

Chcete se stát členem odborů? klikněte ZDE, stáhněte si přihlášku za člena OS, nebo za člena OS mimo ZO, vyplňte ji a pošlete nám ji!

Všichni členové OS mají PRÁVNÍ POMOC ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

 

 

ČLÁNEK ZE SETKÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI AUTOMOTIVE 11. 9. 2019 ZDE.

Zasedal Koordinační výbor odborového svazu 

 

 

Ve dnech 12. až 14.6.2019 se uskutečnilo výjezdní zasedání Koordinačního výboru a Revizní komise  v Anníně v Jižních Čechách. Navštívili jsme místní muzeum skla, které je umístěno v bývalé sklárně, která naposledy patřila zkrachovalé společnosti Ruckl a synové. Po exkurzi se uskutečnilo vlastní zasedání Koordinačního výboru v nedalekém penzionu, na kterém se tento orgán zabýval mimo jiné Vývojem úrazovosti a nemocnostiv odvětvích odborového svazu za rok 2018. V této souvislosti bylo konstatováno, že v celém odborovém svazu a také v odvětvích  sklo a keramika došlo v roce 2018 oproti roku 2017 k nárůstu sledovaných ukazatelů pracovní neschopnosti celkem. Jinými slovy, meziročně se zvýšil jak počet případů pracovní neschopnosti, tak i celkový počet zameškaných pracovních dnů, a to  počet případů pracovní neschopnosti o 7% a počet zameškaných pracovních dnů o 5%. Pracovní neschopnost v působnosti odborového svazu tak činila v roce 2018 v průměru 5,80 %. Nejvyšší absolutní hodnoty však vykázalo odvětví keramiky, kde na 100 zaměstnanců připadlo v roce 2018 celkem 92,51 případů pracovních neschopností  s 6,78 % zameškaných pracovních dnů. V oblasti pracovní neschopnosti v důsledku pracovních úrazů  došlo  k meziročnímu nárůstu počtu pracovních úrazů na 100 zaměstnanců  o 40 %  s nárůstem pracovní neschopnosti o 2 %. Nejvyšší hodnoty v této oblasti vykazuje již dlouhodobě odvětví keramiky, kde na 100 zaměstnanců bylo vykázáno 4,33  pracovních  úrazů s následkem pracovní neschopnosti s průměrnou délkou pracovní neschopnosti 43 dní. Za rok 2018 bylo zaznamenáno v působnosti OS 9 nemoci z povolání a setrvalý stav rizikové rizikové práce, když zhruba každý třetí zaměstnanec pracuje na rizikové práci. Nejhorší situace je dlouhodobě v odvětví keramiky, kde pracuje v riziku téměř 54 % všech zaměstnanců! Text celé zprávy je zveřejněn na těchto www. v rubrice BOZP.

Jedním z hlavních materiálů, který byl projednán, byl materiál o vývoji úrazovosti a nemocnosti v odvětvích OS za rok 2018. S tímto materiálem se budete moci podrobně seznámit na těchto stránkách, kde bude zveřejněn. Dále bylo projendáno organizační a obsahové zajištění porady předsedů ZV OS ke kolektivnímu vyjendávání, které se uskuteční ve dnech 16. a 17. října v hotelu Bezděz ve Starých Splavech. V rámci tohoto bodu byly schváleny náměty pro dodatek ke kolektivní smlouvě vyššího stupně na rok 2020, byl také projednán a schválen metodický pokyn k uzavíraní podnikových klektivních smluv na rok 2020. S tímto metodickým pokynem budete seznámeni v rámci školení právě na této říjnové poradě, před tím bude také zvěřejněn na těchto stránkách.

KV OS se rovněž zabýval vyhodnocením VI. Sjezdu OS. Bylo konstatváno, že VI. Sjezd splnil své poslání, byly projednány a schváleny všechny předkládané materiály a rovněž zvoleny všechny orgány OS. 
Byla rovněž pozitivně hodnocena účast na tomto sjezdu (82%).

Z dalších dokumentů byla projednána informace o průběhu projektu Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery a přenost znalosti a zkušeností ze zahraničí II.- regionální aspekty", který OS ve spolupráci s ASKP ČR v letech 2019 až 2022 zabezpečuje.

Byla rovněž podána informace o aktivitách OS v AGC Automotive. 

Samostatným bodem jednání KV OS byla volba výkonného tajemníka OS v souvislosti ukončením jeho volebního období. Výkonným tajemníkem byl opět zvolen Mgr. Ondřej Fedoročko.

KV OS dále vzal na vědomí informaci o volbě předsedy Revizní komise OS. Předsedkyní RK OS byla na další šestileté období zvolená paní Miloslava Vybíhalová ze ZO OS LAUFEN CZ s.r.o., provozna Bechyně.


 V rámci zasedání KV OS měli členové možnost navštívit jednu z nejstarších skláren v České republice, a to sklárnu Annín (založena v roce 1796), kde náš OS v minulosti měl i svoji základní odborovou organizaci. V současné době sklárna již funguje pouze jako muzeum s tím, že jsou návštěvníkům prezentovány i některé pracovní činnosti (foukání skla, výroba vinutých perel apod.).


 

2019_06-12_014_KV+RK OS-Annín.jpg
2019_06-12_025_KV+RK OS-Annín.jpg
2019_06-12_028_KV+RK OS-Annín.jpg
2019_06-12_030_KV+RK OS-Annín.jpg
2019_06-12_031_KV+RK OS-Annín.jpg
2019_06-12_038_KV+RK OS-Annín.jpg
2019_06-12_040_KV+RK OS-Annín.jpg

BYLA UZAVŘENA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY VYŠŠÍHO STUPNĚ NA LÉTA 2019-2020.
 

KSVS (2019-2020) byla rozšířena i na ostatní zaměstnavatele, bližší informace naleznete níže v dopise předsedy JUDr. Vladimíra Kubince a sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí. Oba dokumenty naleznete pod tímto textem.

E-mail
Heslo
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one