ODBOROVÝ SVAZ SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU
BeFunky-collagessxxww-2.jpg
htgtr.jpg
cfc15a6fbd4496889f3f0d055b9f8d18.jpg
Byl uzavřená nová KSVS, kterou naleznete ZDE.

Chcete se stát členem odborů? klikněte ZDE, stáhněte si přihlášku za člena OS, nebo za člena OS mimo ZO, vyplňte ji a pošlete nám ji!

Všichni členové OS mají PRÁVNÍ POMOC ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

 

 

DRUHÉ SETKÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI AGC AUTOMOTIVE SE USKUTEČNÍ 29. KVĚTNA VÍCE ZDE.

Zasedal Koordinační výbor a konal se VI. Sjezd odborového svazu 

 

 

Poslední zasedání Koordinačního výboru se uskutečnilo ve dnech 9. a 10. dubna 2019 v hotelu Bezděz ve Starých Splavech. Hlavním úkolem tohoto zasedání byla finální příprava dokumentů pronásledný VI. Sjezd OS SKP (dále jen: Sjezd), který se konal ve dnech 10. a 11. dubna na stejném místě. Byla tedy projednána Zpráva o plnění programu  odborového svazu za období od V. Sjezdu v roce 2013, návrh změny základních dokumentů  OS, Zpráva o hospodaření OS za rok 2018, Návrh rozpočtu OS na rok 2019 a  návrh usnesení VI. Sjezdu.

Z dalších dokumentů byla projednána informace o stavu a vývoji členské základny odborového svazu (dále jen: OS) za rok 2018. Je potěšitelné, že v rámci OS byla členská základna na konci roku 2018 v podstatě na stejné úrovni jako v roce 2017, když počet členů poklesl jen o 148 členů ( z toho 45 členů důchodců) na 5.472 členů. To souvisí zejména se zánikem 5 malých ZO OS OS v odvětví sklo, ve kterých ubylo celkem 93 členů, kdežto počet členů v odvětví keramika a porcelán mírně meziročně vzrostl.. Průměrná odborová organizovanost činí 37 % a v rámci OS působí 50 základních odborových organizací. Bližší údaje jsou obsaženy v příslušné zprávě.

 Zajímavé údaje jsou rovněž obsaženy v Informaci o vývoji mezd v odvětvích odborového svazu za rok 2018podle údajů od ČSÚ. Z materiálu především vyplývá, že v roce 2018 vzrostla průměrná mzda v působnosti OS o 7,5 % na částku 32.878,- Kč, což je o cca 3,1 % více, než kolik činí průměrná mzda v ČR /31.885,-Kč/. Průměrná mzda v působnosti OS byla rovněž vyšší  než průměrná mzda v průmyslu (ta činila 32.054,- Kč), a to o 2,5 %. Růst průměrné mzdy v odvětvích OS předstihl růst produktivity práce z přidané hodnoty (produktivita práce z přidané hodnoty poklesla meziročně o 0,2 % ), což je změna oproti předchozím obdobím až do roku 2016, kdy růst průměrného výdělku výrazně zaostával za růstem produktivity práce. Bližší údaje o vývoji průměrné mzdy v jednotlivých odvětvích OS jsou obsaženy ve zprávě zveřejněné na těchto www. Pro odbory je jistě dobrou vizitkou, že průměrné mzdy v odvětví skla jsou v působnosti OS o 3,7 vyšší, než ve sklářských firmách, v nichž odbory neexistují. V odvětví porcelán činí tento rozdíl dokonce cca 7,7 %! Tyto rozdíly se ale vlivem zvyšování minimální a zaručené mzdy vládou snižují, o čemž svědčí i vyšší dynamika růstu mezd v odvětví sklo mimo OS (8,8 % oproti odvětví sklo v působnosti OS – pouze 6,4 %) a v odvětví porcelán mimo OS (růst  o 8,1 % oproti porcelánu v působnosti OS-pouze 4 %).

Koordinační výbor se rovněž zabýval stavem vyjednávání podnikových kolektivních smluv v působnosti OS a byla zhodnocena úroveň nové  Kolektivní smlouvy vyššího stupně na léta 2019-2020. Bylo konstatováno, že tarify v kolektivní smlouvě vyššího stupně vzrostly pro rok 2019 o 7 % ( na rok 2018 téměř 8,5 %), což výrazně napomohlo i zvyšování tarifů v podnikových kolektivních smlouvách. Závaznost nové KSVS  bude během několika dní  rozšířena na zaměstnavatele ve sklářském, keramickém průmyslu i na výrobce porcelánu mimo ASKP  opatřením MPSV.

ekonomických otázek se zabýval KV hospodařením odborového svazu v roce 2018, návrhem rozpočtu na rok 2019 a také  inventarizací majetku OS
 k datu 31.12.2018 a ekonomickými výsledky poslední sezóny v lyžařském areálu v Zásadě. Bylo konstatováno, že o areál je náležitě pečováno a že výsledky  poslední sezóny jsou to i díky příznivým klimatickým podmínkám nejlepší od roku 2012. Bylo též projednáno hospodaření dceřinné společnosti odborového svazu – SKBP Crystal v roce 2018 .
Byla též projednána zpráva o účasti zástupců OS na konferenci ETUI
 k problematice evropských podnikových rad (zpráva je zveřejněna na www v rubrice „zahraniční činnost“) a dále též výsledky soutěže o nejlepší ZO v roce 2018. Pořadí na prvních třech místech je následující:

1. místo: O-I Manufacturing CR a.s, závod Dubí – 214 bodů.
2. místo: Crystalex závod Karolínka – 252 bodů,
3. místo:Sklárny Moravia Úsobrno– 233 bodů.

 

Byla rovněž projednána informace o tom, že odborovému svazu byl schválen nový vzdělávací Projekt s celkovou dotací téměř 4,9 milionů Kč. Projekt bude realizován v období  duben  2019 až březen 2022 a předpokládá uskutečnění celkem 27 vzdělávacích akcí, většinou pak společných s příslušným zaměstnavatelským svazem.

Koordinační výbor projednal i další, zejména ekonomické otázky. Bližší informace o zasedání orgánů OS a o jednotlivých projednávaných materiálech naleznete v příslušných rubrikách na těchto www.

Po jednání KV OS se ve dnech 9. a 10. dubna uskutečnil ve dnech 10. a 11. dubna  VI. Sjezd odborového svazu.

 BYLA UZAVŘENA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY VYŠŠÍHO STUPNĚ NA LÉTA 2019-2020.

2019_04-10_051_St Splavy-VI Sjezd odborového svazu.jpg
2019_04-10_063_St Splavy-VI Sjezd odborového svazu.jpg
2019_04-10_089_St Splavy-VI Sjezd odborového svazu.jpg
2019_04-10_055_St Splavy-VI Sjezd odborového svazu.jpg
2019_04-10_081_St Splavy-VI Sjezd odborového svazu.jpg
2019_04-10_111_St Splavy-VI Sjezd odborového svazu.jpg
2019_04-10_057_St Splavy-VI Sjezd odborového svazu.jpg
2019_04-10_059_St Splavy-VI Sjezd odborového svazu.jpg
2019_04-10_073_St Splavy-VI Sjezd odborového svazu.jpg
2019_04-10_076_St Splavy-VI Sjezd odborového svazu.jpg
2019_04-10_077_St Splavy-VI Sjezd odborového svazu.jpg
2019_04-10_083_St Splavy-VI Sjezd odborového svazu.jpg
2019_04-10_096_St Splavy-VI Sjezd odborového svazu.jpg
2019_04-10_105_St Splavy-VI Sjezd odborového svazu.jpg
2019_04-10_106_St Splavy-VI Sjezd odborového svazu.jpg
2019_04-10_122_St Splavy-VI Sjezd odborového svazu.jpg
2019_04-10_129_St Splavy-VI Sjezd odborového svazu.jpg
2019_04-10_130_St Splavy-VI Sjezd odborového svazu.jpg
2019_04-10_132_St Splavy-VI Sjezd odborového svazu.jpg
2019_04-10_144_St Splavy-VI Sjezd odborového svazu.jpg
E-mail
Heslo
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one