ODBOROVÝ SVAZ SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU
BeFunky-collagessxxww-2.jpg
htgtr.jpg
cfc15a6fbd4496889f3f0d055b9f8d18.jpg

Chcete se stát členem odborů? klikněte ZDE, stáhněte si přihlášku za člena OS, nebo za člena OS mimo ZO, vyplňte ji a pošlete nám ji!

Všichni členové OS mají PRÁVNÍ POMOC ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

 

 

CO ODBOROVÝ SVAZ

ZABEZPEČUJE A ŘEŠÍ V PROSINCI 2019

White-Background-1024x1024.png
what-is-half-christmas-workaholics.jpg

Rádi bychom Vám popřáli za Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu krásné prožití Vánoc a šťastný Nový rok!

 

Vnitroodborové akce
 • 11. - 12. 12. 2019       Zasedání Koordinačního výboru OS- Harrachov - hotel Šedý vlk   
 • 11. - 12. 12. 2019       Zasedání Revizní komise OS- Harrachov - hotel Šedý vlk   
 
Mezinárodní činnost
 • Je připraveno vyhodnocení zahraničních styků OS v roce 2019plán zahraniční styků OS na rok 2020. Materiál budeschválen na jednání KV OS v měsíci prosinci 2019 a následně bude zveřejněn na www.ossklo.com.
 
Kontroly BOZP u zaměstnavatelů
 • 06. 12. 2019              AGC Flat Glass Czech a.s. závod Barevka Dubí
 • 11. 12. 2019              AGC Flat Glass Czech a.s. závod Oloví
 • 12. 12. 2019               Thun 1794 a.s. závod Nová Role
 • 12. 12. 2019               Thun 1794 a.s. závod Lesov

Případné další kontroly BOZP u zaměstnavatelů v působnosti OS SKP budou předem dohodnuty s vedením příslušných společností a ZV OS
 
Členské průkazy OS

V pravidelných půlročních intervalech se od ZO přijímají objednávky na zhotovení nových členských průkazů pro své členy. Členský průkaz člena OS - zaměstnance má podobu SPHERE a platí do 31. 12. 2023 s tím, že uvedená doba platnosti se týká i případů, kdy dojde ke vzniku členství v OS v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023. Úhrada nových členských průkazů byla provedena z prostředků OS rozpočtovaných na rok 2018
 • OS přijímá další objednávky na nové členské průkazy v termínu do 31. 12. 2019 -  4. etapa 
Více informací na požádání sděli Bc. Hrabě Tereza, email hrabe.tereza@osskl.cz, tel.: 774 445 547 

Kolektivní smlouva vyššího stupně (KSVS) na léta 2019 - 2020 - příprava dodatku 2020
 • Platí KSVS uzavřená na léta 2019 a 2020 
 • S účinností od 1. 6. 2019 byla rozšířena závaznost KSVS i na další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ - NACE s číselným označením 231, 2341 a 2342 
 • Probíhají práce na přípravě dodatkuke KSVS na rok 2020. Návrh dodatku byl projednán a schválen na zasedání KV OS a rovněž na poradě předsedů ZV OS v měsíci říjnu 2019 ve Starých Splavech 
 • Navrhované změny KSVS se týkají především navýšení tarifů v návaznosti na předpokládané zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2020
 • O průběhu a    výsledcích jednání o  dodatku  KSVS  pro rok 2020 budou ZO OS i individuální členové průběžně informováni
Informace také na www.ossklo.com v rubrikách „Aktuality“ a „Kolektivní vyjednávání“, kde je KSVS také zveřejněna
 

Podnikové kolektivní smlouvy (PKS) - platí nový metodický pokyn na r. 2020

 • KV OS schválil Metodický pokyn k uzavírání podnikových kolektivních smluv na rok 2020. Metodický pokyn byl představen a projednán na říjnové poradě předsedů ZV OS aby také zaslán do všech ZO OS.

 • Metodický pokyn je zveřejněn na www.ossklo.comv rubrice „Metodické materiály OS“ podrubrice „Kolektivní vyjednávání“ (je třeba se na stránky přihlásit heslem)

 • Pomoc ZO ze strany OS při jednání o PKS (dle individuálních požadavků ZO)

 
Lyžařský areál Zásada - sezóna 2019 - 2020

 • Probíhají závěrečné přípravné práce k zahájení nové zimní sezóny 2019 - 2020 v lyžařském areálu Zásada. Spuštění areálu je odvislé od klimatických podmínek.

Aktuální stav sledujte ZDE.
 

Zahraniční rekreace Chorvatsko - závěrečné vyúčtování pobytů

 • V roce 2019se některého z pobytů v Chorvatsku zúčastnilo celkem 105 rekreantů OS

 • Proběhlo závěrečné vyúčtování zahraniční rekreace Chorvatsko - vyúčtování včetně vratek přeplatků je počátkem prosince zasíláno do ZO OS

Více informací naleznete ZDE nebo na tel.: 222 711 123, 602 673 983, e-mail: zmeskal.zdenek@ossklo.cz                     
 

Soutěž ZO OS

 • Probíhá VIII. kolo soutěže ZO na rok 2019 

 • Výsledky VII. kola soutěže za rok 2018 byly oznámeny na VI. Sjezdu OS konaném v měsíci dubnu 2019 v hotelu Bezděz ve Starých Splavech

 • Od ledna 2020 se začne postupně vyhodnocovat VIII. kolo soutěže

Více informací naleznete ZDE, kde jsou rovněž uvedeny informace o umístění jednotlivých ZO v jednotlivých letech. 
 

Plán hlavních akcí OS SKP na rok 2020

 • Je připraven plán hlavních akcí a obsahové zaměření jednání orgánů OS v roce 2020 

 • Plán bude schválen na jednání KV OS v měsíci prosinci 2019 a následně zveřejněn ZDE. Plán bude také rozeslán jako příloha kapesních diářů na rok 2020 do všech ZO

 
Inventarizace majetku OS SKP za rok 2019

 • Probíhá inventarizace majetku OS SKP se stavem k 31. 12. 2019 

 • Postupně probíhají řádné inventury majetkuv sídle OS SKP v Praze, v penzionu Lumka Zásada, v LA Zásada, v RS Rozpité a v RS Dachova

 

E-mail
Heslo
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one