ODBOROVÝ SVAZ SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU
BeFunky-collagessxxww-2.jpg
htgtr.jpg
cfc15a6fbd4496889f3f0d055b9f8d18.jpg

Chcete se stát členem odborů? klikněte ZDE, stáhněte si přihlášku za člena OS, nebo za člena OS mimo ZO, vyplňte ji a pošlete nám ji!

Všichni členové OS mají PRÁVNÍ POMOC ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

 

 

Co svaz připravuje 

v LISTOPADU 2019 
Zahraniční akce
 •  25.-27.11.2019     Zasedání Výkonného výboru industriAll Finsko - Helsinky
   

Kontroly BOZP

 • 01.11.2019                 LAUFEN CZ s.r.o.. provozovna Znojmo

 • 04.11.2019                 Sklárna Janštejn, s.r.o.

 • 06.11.2019                 UNION LESNÍ BRÁNA a.s. Dubí

 • 06.11.2019                 UNIFRAX s.r.o. Dubí

 • 11.11.2019                 MEGATECH Industries Jablonec s.r.o. Jablonec nad Nisou

 • 12.11.2019                 Rudolf Kämpf s.r.o. Loučky

 • 12.11.2019                 Thun 1794 a.s. závod Nová Role

 • 12.11.2019                 Thun 1794 a.s. závod Lesov

 • 13.11.2019                 Moser a.s. Karlovy Vary

 • 14.-15. 2019              PRECIOSA ORNELA, a.s., provozy Desná v Jiz. h. a Zásada

 • 19.11.2019                 O-I Czech Republic, a.s. závod Rudolfova Huť

 • 20.11.2019                 Saint-Gobain ADFORS CZ s.r.o. Hodonice 
                                     (ZO OS Saint-Gobain ADFORS, s.r.o.) 

 • 20.11.2019                 Saint-Gobain ADFORS CZ s.r.o. Hodonice 
                                     (ZO OS Saint-Gobain Adfors CZ, s.r.o.   Závod 3 - CP)

 • 20.11.2019                 Knauf Insulation, spol. s r.o. Krupka

 • 21.11.2019                 Crystalex CZ, s.r.o. závod Nový Bor

 • 22.11.2019                AGC Flat Glass Czech a.s. závod Řetenice

 • Termín bude upřesněn      Crystal BOHEMIA Poděbrady

 • 26.11.2019                AGC Flat Glass Czech a.s. závod Barevka Dubí

 
Termíny a případné další kontroly BOZP u zaměstnavatelů v působnosti OS SKP budou předem
dohodnuty s vedením příslušných společností a ZV OS.
 


Lyžařský areál Zásada - připravuje se sezóna 2019 - 2020

 • Probíhají přípravné práce k zahájení nové zimní sezóny 2019 - 2020 v lyžařském areálu Zásada

 

RS Dachova - ukončení sezóny

 • Byla ukončena rekreační sezóna 2019 v RS Dachova a rekreačního středisko bylo uzavřeno

Více informací také ZDE nebo na tel.: 774 445 546, e-mail: kubincova.ludmila@ossklo.cz
 

Zahraniční rekreace Chorvatsko - závěrečné vyúčtování pobytů

 • Dne 29.9.2019 byl ukončen poslední turnus rekreace Chorvatsko 2019

 • V roce 2019 se některého z pobytů v Chorvatsku zúčastnilo celkem 105 rekreantů OS

 • Probíhá závěrečné vyúčtování zahraniční rekreace Chorvatsko 


Více informací ZDE nebo na tel.: 222 711 123, 602 673 983, e-mail: zmeskal.zdenek@ossklo.cz                     
 
Kolektivní smlouva vyššího stupně (KSVS) na léta 2019 - 2020 - příprava dodatku 2020

 • Platí KSVS uzavřená na léta 2019 a 2020 

 • S účinností od 1.6.2019 byla rozšířena závaznost KSVS i na další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ - NACE s číselným označením 231, 2341 a 2342 

 • Probíhají práce na přípravě dodatku ke KSVS na rok 2020. Návrh dodatku byl projednán a schválen na zasedání KV OS a rovněž na poradě předsedů ZV OS v měsíci říjnu 2019 ve Starých Splavech 

 • Navrhované změny KSVS se týkají především navýšení tarifů v návaznosti na předpokládané zvýšení minimální mzdy od 1.1.2020

 • O průběhu a výsledcích jednání o  dodatku  KSVS  pro rok 2020 budou ZO OS i individuální členové průběžně informováni

Informace také na www.ossklo.com v rubrikách „Aktuality“ a „Kolektivní vyjednávání“, kde je KSVS také zveřejněna
 

Podnikové kolektivní smlouvy (PKS) - byl zveřejněn nový metodický pokyn na r. 2020

 • KV OS schválil na svém červnovém zasedání Metodický pokyn k uzavírání podnikových kolektivních smluv na rok 2020. Metodický pokyn byl dne 3.10.2019 předem zaslán do všech ZO OS a dále byl představen a projednán na říjnové poradě předsedů ZV OS.

 • Metodický pokyn je zveřejněn na www.ossklo.com v rubrice „Metodické materiály OS“ podrubrice „Kolektivní vyjednávání“ (je třeba se na stránky přihlásit heslem)

 • Pomoc ZO ze strany OS při jednání o PKS (dle individuálních požadavků ZO)

 
Členské průkazy OS

V pravidelných půlročních intervalech se od ZO přijímají objednávky na zhotovení nových členských průkazů pro své členy. Členský průkaz člena OS - zaměstnance má podobu SPHERE a platí do 31. 12. 2023 s tím, že uvedená doba platnosti se týká i případů, kdy dojde ke vzniku členství v OS v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023. Úhrada nových členských průkazů byla provedena z prostředků OS rozpočtovaných na rok 2018.

 • Průkazy z 3. etapy byly distribuovány do ZO OS, které si je v termínu do 30. 6. 2019 objednaly

 • Další objednávky na nové členské průkazy bude OS přijímat v termínu do 31. 12.2019 - 4. etapa 

Více informací k výměně průkazů na požádání sdělí paní Bc. Tereza Hrabě, tel.: 774 445 547, email hrabe.tereza@ossklo.cz

 
Soutěž ZO OS

 • Probíhá VIII. kolo soutěže ZO na rok 2019. 

 • Výsledky VII. kola soutěže za rok 2018 byly oznámeny na VI. Sjezdu OS konaném v měsíci dubnu 2019 v hotelu Bezděz ve Starých Splavech

Více informací naleznete ZDE, kde jsou rovněž uvedeny informace o umístění jednotlivých ZO v jednotlivých letech.
 
Plán hlavních akcí OS SKP na rok 2020

 • Připravuje se plán hlavních akcí a obsahové zaměření jednání orgánů OS v roce 2020 

 • Plán bude schválen na jednání KV OS v měsíci prosinci 2019 a následně zveřejněn na www.ossklo.com

 
Inventarizace majetku OS SKP za rok 2019

 • Započaly práce související s inventarizací majetku OS SKP se stavem k 31. 12. 2019 

 • Postupně proběhnou řádné inventury majetku v sídle OS SKP v Praze, v penzionu Lumka v Zásadě, v lyžařském areálu v Zásadě, v rekreačním středisku Rozpité a v rekreačním středisku Dachova

 
 
 
 

E-mail
Heslo
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one