ODBOROVÝ SVAZ SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU
BeFunky-collagessxxww-2.jpg
htgtr.jpg
cfc15a6fbd4496889f3f0d055b9f8d18.jpg

Chcete se stát členem odborů? klikněte ZDE, stáhněte si přihlášku za člena OS, nebo za člena OS mimo ZO, vyplňte ji a pošlete nám ji!

Všichni členové OS mají PRÁVNÍ POMOC ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

 

 

CO ODBOROVÝ SVAZ

ZABEZPEČUJE A ŘEŠÍ V LEDNU 2020

white.jpg
dusty_lilac.png

Počátkem roku 2020 přeje Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu všem svým členům i příznivcům mnoho zdraví, štěstí a osobní i pracovní pohody v celém novém roce.

 
 
Vnitroodborové akce
 • 15. 1. 2020 - jednání regionu Karlovy Vary - Thun 1794 a.s. Nová Role
 • 16. 1. 2020 - jednání regionu Znojmo - Laufen CZ s.r.o Znojmo
 • 22. 1. 2020 - jednání regionu Teplice - Český porcelán a.s.  Dubí
 • 23. 1. 2020- jednání regionu Jablonec nad Nisou - restaurace Klub Ex Jablobec n. N.

Kontroly BOZP
V měsíci lednu 2020 nejsou zatím žádné kontroly svazových inspektorů BOZP OS plánovány
Dopis se zaměřením a stanovenými termíny kontrol na rok 2020 obdrží ZO a zaměstnavatelé do konce ledna 2020


Lyžařský areál Zásada - sezóna 2019 - 2020
 • V prosinci 2019 byla oficiálně zahájena zimní sezóna v lyžařském areálu Zásada, provoz však je odvislý od klimatických podmínek 
 • Areál je v současné době mimo provoz, probíhá zasněžování 
 • O spuštění budeme informovat - aktuální stav sledujt ZDE
 
Zahraniční rekreace Chorvatsko - závěrečné vyúčtování pobytů
 • V roce 2019 se některého z pobytů v Chorvatsku zúčastnilo celkem 105 rekreantů OS
 • Proběhlo závěrečné vyúčtování zahraniční rekreace Chorvatsko - vyúčtování včetně vratek přeplatků bylo koncem prosince zasláno do ZO OS
Rekreační středisko Dachova
 • Připravuje se nabídka pro novou sezónu 2020 k zaslání do ZO
Více informací také ZDE.
 
 
Soutěž ZO OS - vyhodnocení VIII. kola a vyhlášení IX. kola soutěže
 • Bylo ukončeno VIII. kolo soutěže ZO na rok 2019 
 • Postupně začne vyhodnocování VIII. kolo tak, aby výsledky soutěže za rok 2019 byly oznámeny na XXVI. SZZO ve dnech 1. - 2. 4. 2020 ve Starých Splavech
 • Bylo vyhlášeno IX. kolo soutěže ZO na rok 2020, informace do ZO budou zaslány počátkem měsíce ledna 2020
Více informací bude zvěřejněno ZDE.

Inventarizace majetku OS SKP za rok 2019
 • Dokončuje se inventarizace majetku OS se stavem k 31. 12. 2019.
 • Výsledky inventarizace budou projednány na jednání KV OS v měsíci březnu 2020

Plán hlavních akcí OS na rok 2020
 • Na jednání KV OS v měsíci prosinci 2019 byl schválen plán hlavních akcí a obsahové zaměření jednání orgánů OS v roce 2020 
 • Plán byl v prosinci 2019 rozeslán jako příloha kapesních diářů na rok 2020 do všech ZO a bude zveřejněn ZDE.

Plán školení pro ZO OS na rok 2020
 • Na jednání KV OS v měsíci prosinci 2019 byl schválen plán školení pro ZO OS na rok 2020 
 • V měsíci lednu obdrží ZO OS podrobnější informace k plánu školení a objednávkové listy. Plán bude také zveřejněn ZDE.

Mezinárodní činnost
 • Na jednání KV OS v měsíci prosinci 2019 bylo schváleno vyhodnocení zahraničních styků OS v roce 2019 a plán zahraniční styků OS na rok 2020 
Materiál bude zveřejněn ZDE.
 
Členské průkazy OS
V pravidelných půlročních intervalech se od ZO přijímají objednávky na zhotovení nových členských průkazů pro své členy. Členský průkaz člena OS - zaměstnance má podobu SPHERE a platí do 31. 12. 2023 s tím, že uvedená doba platnosti se týká i případů, kdy dojde ke vzniku členství v OS v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023. Úhrada nových členských průkazů byla provedena z prostředků OS rozpočtovaných na rok 2018
 
 • K 31. 12. 2019 byla ukončena 4 etapa příjímání objednávek OS na nové členské průkazy. Průkazy budou dány do výroby a po jejich zhotovení postupně distribuovány do ZO OS.
 • Další objednávky na nové členské průkazy bude OS přijímat v termínu do 30. 6. 2020 -  5. etapa 

Více informací k výměně průkazů na požádání sdělí paní Bc. Tereza Hrabě, tel. 774 445 547, e-mail: hrabe.tereza@ossklo.cz                     
 
Kolektivní smlouva vyššího stupně (KSVS) na léta 2019 - 2020 
 • Platí KSVS uzavřená na léta 2019 a 2020 
 • účinností od 1. 6. 2019 byla rozšířena závaznost KSVS i na další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ - NACE s číselným označením 231, 2341 a 2342 
 • Probíhají práce na přípravě dodatku ke KSVS na rok 2020. 
 • Dne 19. 12. 2019 proběhlo jednání expertních skupin OS SKP a ASKP ČR k dodatku KSVS na rok 2020, kde byla dohodnuta výše tarifů
 • Ještě týž den byl zaslán do všech ZO OS dopis předsedy OS s uvedením výše tarifů vč,  stručného komentářem. Bylo však zdůrazněno, že zasílané tarify ještě nemusí být konečné, protože v rámci ASKP ČR mělo proběhnout ještě vnitřní připomínkové řízení
 • O průběhu a výsledcích dalšího jednání o dodatku  KSVS  pro rok 2020 budou ZO OS i individuální členové průběžně informováni
Informace také na www.ossklo.com v rubrikách „Aktuality“ a „Kolektivní vyjednávání“, kde je KSVS také zveřejněna
 
Podnikové kolektivní smlouvy (PKS) - platí nový metodický pokyn na r. 2020
 • KV OS schválil Metodický pokyn k uzavírání podnikových kolektivních smluv na rok 2020. Metodický pokyn byl představen a projednán na říjnové poradě předsedů ZV OS aby také zaslán do všech ZO OS
 • Metodický pokyn je zveřejněn na www.ossklo.com v rubrice „Metodické materiály OS“ podrubrice „Kolektivní vyjednávání“ (je třeba se na stránky přihlásit heslem)
 • Pomoc ZO ze strany OS při jednání o PKS (dle individuálních požadavků ZO)

Hlášení A
V průběhu měsíce ledna 2020 bude do všech ZO zaslán požadavek o vyplnění formuláře „Hlášení základních statistických informací o ZO - část A“
Termín pro zaslání vyplněného hlášení bude stanoven do 31. 1. 2020
 
 
 
E-mail
Heslo
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one