ODBOROVÝ SVAZ SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU
BeFunky-collagessxxww-2.jpg
htgtr.jpg
cfc15a6fbd4496889f3f0d055b9f8d18.jpg
Byl uzavřená nová KSVS, kterou naleznete ZDE.

Chcete se stát členem odborů? klikněte ZDE, stáhněte si přihlášku za člena OS, nebo za člena OS mimo ZO, vyplňte ji a pošlete nám ji!

Všichni členové OS mají PRÁVNÍ POMOC ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

 

 

DRUHÉ SETKÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI AGC AUTOMOTIVE SE USKUTEČNÍ 29. KVĚTNA VÍCE ZDE.

Co svaz připravuje v KVĚTNU 2019

cc0949.jpg
1-detail-d180313xw7gc_kafe-500x280.jpg

Školení funkcionářů ZO OS
 

 • 22. - 23. 05. 2019       Školení ZO: seminář s názvem „Společnost a odbory“

  Místo konání:hotel Bezděz Staré Splavy
 

Plán školení je zveřejněn ZDE.

Pozvánka na školení přihlášeným ZO bude odeslána počátkem května 2019.
 
Vzdělávací projekt II

 • Probíhá realizace nového tříletého vzdělávacího projektu s názvem „Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí II. - regionální aspekty“.
  Projekt je realizován ve spolupráci s ASKP ČR v termínu od 01. 04. 2019 do 31. 03. 2022

 • V měsíci květnu se uskuteční druhá akce v rámci tohoto projektu,
  a to 28. 05. 2019                    
  ​​
  ​​                                   Vzdělávací seminář v rámci klíčové aktivity č. 1

Téma: tarifní systémy v PKS ve vazbě na zaručenou mzdu vč. shrnutí praxe v odvětvích skla, keramiky a porcelánu

Místo konání: Praha 2 - Prague Gallery Laufen,
                         náměstí I. P. Pavlova 5 

Pozvánky budou rozeslány do všech ZO počátkem května 2019 
Zúčastnit se mohou zástupci všech ZO na základě předběžného přihlášení.

Více informací včetně harmonogramu aktivitna rok 2019
je zveřejněno ZDE.
 
Kontroly BOZP

 • 20. 5. 2019                 AGC Flat Glass Czech a.s., závod Kryry

 • 22. 5. 2019                 Česká mincovna, a.s. Jablonec nad Nisou 

 • 27. 5. 2019                 Sklopísek Střeleč, a.s.

 • 29. 5. 2019                 Sklářské stroje Znojmo s.r.o.
   

Termíny stanovených kontrol a případné další kontroly BOZP u zaměstnavatelů v působnosti OS SKP byly předem dohodnuty s vedením příslušných společností a se ZV OS.
 
 
Kolektivní smlouva vyššího stupně (KSVS) na léta 2019 - 2020

 • Platí nová KSVS uzavřená na léta 2019 a 2020 

 • Plné znění KSVS včetně průvodního dopisu předsedy OS (mj. i k zaručené mzdě) bylo zasláno do všech ZO e-mailovou poštou v měsíci lednu 2019

 • Ze strany MPSV je potvrzeno přijetí žádosti o rozšíření závaznosti KSVS uzavřené na léta 2019 a 2020na zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ-NACE 231, 2341 a 2342 ze strany MPSV. O účinnosti rozšíření KSVS budete včas informováni.

Informace naleznete také ZDE, KSVS je zde zveřejněna.

 
Podnikové kolektivní smlouvy (PKS) - metodický pokyn na rok 2019

 • Metodický pokyn k uzavírání podnikových kolektivních smluv na rok 2019 jezveřejněn na www.ossklo.comv rubrice „Metodické materiály“ podrubrice „Kolektivní vyjednávání“ (SOUKROMÁ ČÁST- NUTNÉ PŘIHLÁŠENÍ)

 • Pomoc ZO ze strany OS při jednání o PKS (dle individuálních požadavků ZO)

 
Soutěž ZO OS

 • Bylo vyhodnoceno VII. kola soutěže ZO OS za rok 2018

 • Výsledky soutěže byly oznámeny na VI. Sjezdu OS konaném ve dnech 10. - 11. 4. 2019 v hotelu Bezděz ve Starých Splavech

 • Probíhá VIII. kolo soutěže ZO na rok 2019. Písemná informace do všech ZO byla zaslána v lednu 2019

Více informací naleznete ZDE, kde jsou rovněž uvedeny informace o umístění jednotlivých ZO v jednotlivých letech.

 
Členské průkazy OS

Členský průkaz člena OS - zaměstnance má podobu SPHERE a platí do 31. 12. 2023 s tím, že uvedená doba platnosti se týká i případů, kdy dojde ke vzniku členství v OS v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023. Úhrada nových členských průkazů byla provedena z prostředků OSrozpočtovaných na rok 2018.

 • Další objednávky na nové členské průkazy OS
  přijímá do 30. 6. 2019 - 3. etapa 

 • Žádáme ZO, aby objednávky na nové členské průkazy zasílaly zhruba týden před stanoveným termínem, pokud možno najednou a na předepsaném formuláři


 Více informací Vám na požádání sdělí Mgr. Ondřej Fedoročko,
 Tel.: 724 506 842, 
email: fedorocko.ondrej@ossklo.cz,


 
Zahraniční rekreace Chorvatsko  

 • Probíhá příprava opětovného organizování zahraniční rekreace v Chorvatsku v roce 2019. Byly vybrány dvě lokality pro organizování letní rekreace v Chorvatsku, a to dependance „B“ Laguna ve městě Gradac na Makarské riviéře a bungalovy Helios ve městě Stari Grad na ostrově Hvar

 • OS stále přijímá objednávky 
   

Více informací na požádání sdělí Zdeněk Zmeškal,
tel. 222 711 123, 602 673 983,
e-mail: zmeskal.zdenek@ossklo.cz.                     

 
 
Rekreační středisko Dachova

 • Přijímají se objednávky na letní rekreaci v RS Dachova v roce 2019

V případě požadavku na rekreaci se obracejte na paní Ludmilu Kubincovou,                                  
tel.: 774 445 546,
e-mail: kubincova.ludmila@ossklo.cz


Informační leták byl zaslán do všech ZO 30. 4. 2019. 
Více informací také naleznete ZDE.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail
Heslo
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one