ODBOROVÝ SVAZ SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU
BeFunky-collagessxxww-2.jpg
htgtr.jpg
cfc15a6fbd4496889f3f0d055b9f8d18.jpg

Chcete se stát členem odborů? klikněte ZDE, stáhněte si přihlášku za člena OS, nebo za člena OS mimo ZO, vyplňte ji a pošlete nám ji!

Všichni členové OS mají PRÁVNÍ POMOC ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

Byl podepsán dodatek KSVS na léta 2019-2020, který je účinný od 1.1.2020! Dodatek naleznete ZDE.

Akce na ČERVENEC a SRPEN

 

Co odborový svaz zabezpečuje v měsících červenci a srpnu 2020

 
 

Odborový svaz především přeje všem svým členům a jejich rodinným příslušníkům, ale i všem dalším zaměstnancům z odvětvích skla, keramiky a porcelánu a v neposlední řadě také všem svým dalším příznivcům, krásně prožitou dovolenou, pěkné prázdniny a nabrání nových sil do další práce
 
 

Letní rekreace v RS Dachova
 Probíhá letní tuzemská rekreace v rekreačním středisku OS RS Dachova. 

 • Z důvodu koronavirové pandemie došlo k přesunu původního termínu konání motocyklových závodů „300 zatáček Gustava Havla“ na 15. - 16. 8. 2020.  Dále došlo pro rok 2020 ke zrušení rockového festivalu „The Legends Rock Fest“ a jeho přesunutí na dny 23. - 24. 7. 2021. Prosíme, abyste zaregistrovali tyto změny pro případ, že jste si v našem středisku na tyto akce rezervovali pobyty

Informace o posledních volných místech sdělí na požádání paní Ludmila Kubincová, tel.: 774 445 546, e-mail: kubincova.ludmila@ossklo.cz
 
Více informací také ZDE.

Kolektivní smlouva vyššího stupně (KSVS) na léta 2019 - 2020 + dodatek na rok 2020 
 • V měsíci květnu 2020 byla OS doručena z MPSV informace o tom, že bylo zahájeno řízení o rozšíření závaznosti KSVS i na zaměstnavatele, nečleny ASKP ČR, s převažující činností označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ - NACE s číselným označením 231, 2341 a 2342
 • Vydání sdělení MPSV, kterým se rozšiřuje působnost KSVS, lze očekávat v měsíci červenci

Členské průkazy OS
V pravidelných půlročních intervalech se od ZO přijímají objednávky na zhotovení nových členských průkazů pro své členy. Členský průkaz člena OS - zaměstnance má podobu SPHERE a platí do 31. 12. 2023 s tím, že uvedená doba platnosti se týká i případů, kdy dojde ke vzniku členství v OS v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023. 
 • K 30. 6. 2020 bylo ukončeno další příjímání objednávek OS na nové členské průkazy  
 • Průkazy budou dány do výroby a po jejich zhotovení postupně distribuovány do ZO OS
 • Další objednávky na nové členské průkazy bude OS přijímat v termínu do 31. 12.2020
 • Žádáme ZO, aby objednávky na nové členské průkazy zasílaly zhruba týden před stanoveným termínem, pokud možno najednou

Více informací k výměně průkazů na požádaní sdělí paní Bc. Tereza Hrabě, tel.: 774 445 547, email: hrabe.tereza@ossklo.cz

 
Soutěž ZO OS
 • Bylo vyhodnoceno VIII. kola soutěže ZO OS za rok 2019
 • Výsledky soutěže byly projednány na jednání KV OS konaném v měsíci červnu 2020
 • ZO OS se s za rok 2019 umístily následovně:
1. místo:    O-I Manufacturing CR a.s. (Dubí)                 225 bodů                               
2. místo:    Thun 1794 a.s. (Klášterec nad Ohří)              212 bodů        
3. místo:    Sklárny Moravia Úsobrno                               207 bodů 
 
 
 • Probíhá IX. kolo soutěže ZO na rok 2020, informace do ZO byly zaslány již dříve

Více informací naleznete ZDE, kde jsou rovněž uvedeny informace o umístění jednotlivých ZO v jednotlivých letech
 

Kontroly BOZP
 • V měsíci červenci a srpnu 2020 nejsou plánovány žádné kontroly BOZP. Po přerušení z důvodu koronavirové situace budou kontroly BOZP opět probíhat od měsíce září 2020.
 • Termíny a místa kontrol budou předem dohodnuty s vedením příslušných společností a se ZV OS
 
 
E-mail
Heslo
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one