ODBOROVÝ SVAZ SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU
BeFunky-collagessxxww-2.jpg
htgtr.jpg
cfc15a6fbd4496889f3f0d055b9f8d18.jpg
Byl uzavřená nová KSVS, kterou naleznete ZDE.
Všichni členové OS mají PRÁVNÍ POMOC ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

Co svaz připravuje
 
v BŘEZNU 2019

cc0949.jpg
snowdrops_snow_spring_flowers_stems-1097846.jpg!d.jpg

VI. Sjezd OS - probíhají přípravy

 • VI. Sjezd OS se uskuteční ve dnech 10. -11. 04. 2019 do hotelu Bezděz ve Starých Splavech 
 • Probíhají přípravné práce na přípravě VI. Sjezdu OS. Obsahová, personální i organizační příprava VI. Sjezdu OS probíhá podle schváleného harmonogramu s tím, že příslušné komise se budou až do konání sjezdu zabývat všemi náměty, které budou směřovat k jeho přípravě. 
 • ZO OS budou včas na jednání VI. Sjezdu OS pozvány 
 
Kolektivní smlouva vyššího stupně (KSVS) na léta 2019 - 2020 - platí nová KSVS
 • Dne 22. 01. 2019 byla uzavřena a podepsána nová KSVS na léta 2019 a 2020. 
 • Plné znění KSVS včetně průvodního dopisu předsedy OS (mj. i k zaručené mzdě) bylo zasláno do všech ZO e-mailovou poštou dne 22. 1. 2019
 • Připravuje se rozšíření závaznosti nové KSVS uzavřené na léta 2019 a 2020na zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ-NACE 231, 2341 a 2342 ze strany MPSV. O účinnosti rozšíření KSVS budete včas informováni.
Více informací naleznete ZDE.
 
Podnikové kolektivní smlouvy (PKS) - metodický pokyn na rok 2019
 • Metodický pokyn k uzavírání podnikových kolektivních smluv na rok 2019 jezveřejněn na www.ossklo.comv rubrice „Metodické materiály“ podrubrice „Kolektivní vyjednávání“. (NUTNÉ PŘIHLÁŠENÍ)
 • Pomoc ZO ze strany OS při jednání o PKS (dle individuálních požadavků ZO)
 
Kontroly BOZP - první kontroly u zaměstnavatelů 
 
Laufen CZ s.r.o., provozovna Bechyně         06. - 07. 03. 2019
Ideal Standard s.r.o. Teplice                           20. - 21. 03. 2019 

Termíny a místa konání kontrol BOZP budou zveřejněny po potvrzení termínů ze strany zaměstnavatelů.
 

Lyžařský areál Zásada - probíhá sezóna 
 • Probíhá zimní sezóna v lyžařském areálu Zásada. Areál je díky příznivým klimatickým podmínkám plně v provozu. 
Aktuální stav sledujte ZDE.
 
Školení pro ZO OS v roce 2019 - přijímají se objednávky
 • Dne 31. 01. 2019 byl do všech ZO OS odeslán plán školení pro ZO OS na rok 2019, dále byl také zaslán dopis a formuláře k přihlášení se na konkrétní typ školení s uvedením termínu pro zaslání objednávek na OS.
 • 15. 03. 2019 termín k objednání si školení „Společnost a odbory“,   které se uskuteční 22. - 23. 05. 2019 ve Starých Splavech 
Plán školení je také zveřejněn ZDE.
 
Členské průkazy OS

Členský průkaz člena OS - zaměstnance má podobu SPHERE a platí do 31. 12. 2023 s tím, že uvedená doba platnosti se týká i případů, kdy dojde ke vzniku členství v OS v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023. Úhrada nových členských průkazů byla provedena z prostředků OSrozpočtovaných na rok 2018
 • Další objednávky na nové členské průkazy bude OS přijímat k 30. 6. 2019 - 3. etapa. 
 • Žádáme ZO, aby objednávky na nové členské průkazy zasílaly zhruba týden před stanoveným termínem, pokud možno najednou.
​Více informací na požádání sdělí PhDr. Alena Maliňáková, Telefon: 222 711 123, e-mail: malinakova.alena@ossklo.cz
                
 
Soutěž ZO OS - bylo vyhodnoceno VII. kola soutěže
 • Bylo ukončeno vyhodnocení VII. kola soutěže ZO OS za rok 2018.
 • Výsledky soutěže budou oznámeny na VI. Sjezdu OS konaném ve dnech 10. - 11. 4. 2019 v hotelu Bezděz ve Starých Splavech
 • Probíhá VIII. kolo soutěže ZO na rok 2019. Písemná informace do všech ZO byla zaslána 8. ledna 2019.
Více informací naleznete ZDE.

 
Inventarizace majetku OS SKP za rok 2018
 • Byla dokončena inventarizace majetku OS se stavem k 31.12.2018. Probíhá proúčtování inventárních rozdílů.
 • Výsledky inventarizace budou projednány na jednání KV OS v měsíci dubnu 2019.
 
Zahraniční rekreace Chorvatsko - příprava 
 • Probíhají přípravy na opětovném organizování zahraniční rekreace v Chorvatsku v roce 2019. Předběžně byly vybrány dvě lokality pro organizování letní rekreace v Chorvatsku, a to dependance „B“ Laguna ve městě Gradac na Makarské riviéře a bungalovy Helios ve městě Stari Grad na ostrově Hvar
Více informací na požádání sdělí Zdeněk Zmeškal, tel. 222 711 123, 602 673 983,                                                e-mail: zmeskal.zdenek@ossklo.cz.                     
 
Rekreační středisko Dachova
 • Přijímají se objednávky na letní rekreaci v RS Dachova
Více informací naleznete ZDE.
 
Vzdělávací projekt  - připravuje se nový projekt
 • Závěrečná zpráva orealizaci projektu s názvem “Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí“ realizovaném v období6/2016 - 5/2018 je společně s dílčími dokumenty (výstupy z projektu), zveřejněna ZDE.
 • OS ve spolupráci s ASKP ČR připravuje nový projekt, o jehož realizaci budete včas informováni
 
 Výsledek obrázku pro BŘEZEN
E-mail
Heslo
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one