2270.jpg
e.jpg
2270.jpg
Byla uzavřena nová KSVS. Bližší podrobnosti ZDE a v mailech zaslaných do ZO OS. Dodatek č. 1 byl rozšířen na obobné zaměstnavatele od 1.5.2018, a to sdělením MPSV č. 54/2018 Sb.

KA 5 - Praha - kulatý stůl 

Dne 4. května 2017 se uskutečnil v budově Domu odborových svazů v Praze v rámci klíčové aktivity č. KA 5Tématicky zaměřený kulatý stůl.

Hlavním tématem této aktivity byla problematika ekonomických aspektů kolektivního vyjednávání z různých úhlů pohledu.

Cílem aktivity bylo zajistit členům OS SKP a ASKP ČR sdílení znalostí a zkušeností v oblasti vyjednávání závazků o růstu mezd v rámci kolektivního vyjednávání.

Na akci bylo přítomno celkem 48 účastníků, z toho 26 zástupců OS SKP a 22 zástupců ASKP ČR.

Lze konstatovat, že účastníci hodnotili akci velmi pozitivně. Kladně byl hodnocen výběr a volba témat, která odpovídala potřebám a situaci ve firmách i v základních odborových organizacích. Oblast vyjednávání závazků o růstu mezd v podnikových kolektivních smlouvách patří ke stěžejním oblastem kolektivního vyjednávání vůbec.

Kladně bylo hodnoceno vystoupení moderátora z Vysoké školy ekonomické v Praze, především pak z hlediska vysvětlení mzdové problematiky a její konkretizace až na úroveň firem.

Co se týká celkového hodnocení přínosu kulatého stolu, bylo především kladně hodnoceno zlepšení informovanosti:

* o procesu kolektivního vyjednávání vč. uzavírání podnikových kolektivních smluv         

* o podnikové kolektivní smlouvě jako celku      

* o vzájemných vztazích mezi zaměstnavateli a odbory v procesu kolektivního vyjednávání                         

* o hlavních ekonomických datech či limitech, z nichž se vychází při přípravě kolektivního vyjednávání                   

* a znalostí v oblasti vyjednávání závazků o růstu mezd v rámci kolektivního vyjednávání

 

Z vyhodnocení účastníky vyplněných 48 dotazníků spokojenosti, kdy účastníci hodnotili akci známkami 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší, vyplynulo, že kulatý stůl byl hodnocen celkovou průměrnou známkou 1,18

2017_05-04_009_Pha3-DOS-projekt-kulatý stůl.jpg
2017_05-04_007_Pha3-DOS-projekt-kulatý stůl.jpg
2017_05-04_012_Pha3-DOS-projekt-kulatý stůl.jpg
2017_05-04_015_Pha3-DOS-projekt-kulatý stůl.jpg
2017_05-04_018_Pha3-DOS-projekt-kulatý stůl.jpg
2017_05-04_023_Pha3-DOS-projekt-kulatý stůl.jpg
2017_05-04_031_Pha3-DOS-projekt-kulatý stůl.jpg
2017_05-04_034_Pha3-DOS-projekt-kulatý stůl.jpg
2017_05-04_043_Pha3-DOS-projekt-kulatý stůl.jpg
2017_05-04_044_Pha3-DOS-projekt-kulatý stůl.jpg
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one