2270.jpg
e.jpg
2270.jpg
Byla uzavřena nová KSVS. Bližší podrobnosti ZDE a v mailech zaslaných do ZO OS. Dodatek č. 1 byl rozšířen na obobné zaměstnavatele od 1.5.2018, a to sdělením MPSV č. 54/2018 Sb.

KA 2- Staré Splavy- školení funkcionářů odborového svazu


V rámci KA č.2 se ve dnech  12. a 13. října 2016 uskutečnilo v hotelu Bezděz ve Starých Splavech školení funkcionářů odborového svazu k problematice podnikových kolektivních smluv a kolektivní smlouvy vyššího stupně.
Semináře se zúčastnilo celkem 56 funkcionářů ZO OSN
Na základě vyhodnocení vyplněných 56 dotazníků  lze konstatovat, že posluchači hodnotili akci velice pozitivně. Kladně byl hodnocen obsah školení, především pak v tom smyslu, že korespondoval s potřebami a situací ve většině základních odborových organizacích, kdy je právě v této době věnována největší pozornost přípravě podnikových kolektivních smluv na další období .
Co se týká podrobnějšího  hodnocení přínosu školení pro posluchače, bylo kladně hodnoceno zejména:
* zlepšení informovanosti o podnikové kolektivní smlouvě jako celku                   
* zlepšení informovanosti o kolektivní smlouvě vyššího stupně jako celku
* pochopení správné formulace jednotlivých částí PKS                 
* pochopení správné formulace možných závazků PKS ve vazbě na právní úpravu a na praktické potřeby                  
* zlepšení informovanosti o právech a povinnostech odborů v oblasti uzavírání PKS a KSVS
* zlepšení informovanosti o vzájemných vztazích mezi odbory a zaměstnavateli v procesu kolektivního vyjednávání                                              
* zlepšení schopnosti podílet se samostatně na tvorbě PKS            
Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší, byl seminář hodnocen celkovou průměrnou známkou 1,08
 
 
 
 
 
2016_10-12_032_St Splavy-h Bezděz-školení-projekt.JPG
2016_10-12_025_St Splavy-h Bezděz-školení-projekt.JPG
2016_10-12_024_St Splavy-h Bezděz-školení-projekt.JPG
2016_10-12_023_St Splavy-h Bezděz-školení-projekt.JPG
2016_10-12_020_St Splavy-h Bezděz-školení-projekt.JPG
2016_10-12_012_St Splavy-h Bezděz-školení-projekt.JPG
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one