2270.jpg
e.jpg
2270.jpg
Byla uzavřena nová KSVS. Bližší podrobnosti ZDE a v mailech zaslaných do ZO OS. Dodatek č. 1 byl rozšířen na obobné zaměstnavatele od 1.5.2018, a to sdělením MPSV č. 54/2018 Sb.

KA č. 3 - Vzdělávání členů ASKP 
 

Ve dnech 21. a 22. června 2017 se uskutečnilo ve Starých Splavech v hotelu Bezděz školení v rámci klíčové aktivity KA 3 - Vzdělávání členů ASKP.

Hlavním tématem této aktivity bylo Kolektivní vyjednávání a oblast BOZP.

Plánovaná účast na školení bylo 20 členů ASKP, zúčastnilo se celkem 19 členů.

Dá se konstatovat, že posluchači hodnotili školení kladně. Pozitivně bylo hodnoceno to, že školení mělo kladný vliv na přípravu pro kolektivní vyjednávání pro další období, dále to, že obsah školení odpovídal očekávání a že byl v souladu s potřebami v příslušných firmách. Kladně byla rovněž hodnocena výměna a předání zkušeností v oblasti kolektivního vyjednávání mezi zástupci jednotlivých zúčastněných firem.
 

Z hlediska hodnocení přínosu školení pro posluchače jako celku bylo pozitivně hodnoceno hlavně:

  • zlepšení informovanosti o právech a povinnostech v oblasti kolektivního vyjednávání vč. uzavírání podnikových kolektivních smluv (PKS)                  
  • pochopení správné formulace jednotlivých částí PKS vč. možných závazků PKS ve vazbě na právní úpravu a na praktické potřeby           
  • zlepšení informovanosti o pracovně právní legislativě a legislativě v oblasti BOZP v návaznosti na kolektivní vyjednávání      
  • zlepšení informovanosti o mzdovém vývoji v odvětví skla a keramiky a vývoji mzdových tarifů v rámci kolektivních smluv vyššího stupně (KSVS)                           
  • zlepšení informovanosti o faktorech, které ovlivňují vyjednávání o PKS a KSVS             

Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší, byl seminář hodnocen celkovou průměrnou známkou 1,25

Staré Splavy-projekt KA 3-16-06-01.jpg
Staré Splavy-projekt KA 3-16-06-02.jpg
Staré Splavy-projekt KA 3-16-06-03.jpg
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one