2270.jpg
e.jpg
2270.jpg
Byla uzavřena nová KSVS. Bližší podrobnosti ZDE a v mailech zaslaných do ZO OS. Dodatek č. 1 byl rozšířen na obobné zaměstnavatele od 1.5.2018, a to sdělením MPSV č. 54/2018 Sb.

Vzdělávání členů OS SKP a ASKP - Poděbrady - březen 2017

 

V rámci klíčové aktivity č. 1 - Vzdělávání členů OS SKP a ASKP se ve dnech 9. a 10. března 2017 uskutečnilo v Poděbradech ve firmě Crystal BOHEMIA, a.s.  školení na téma „BOZP v odvětvích sociálních partnerů“. Školení se zúčastnilo celkem 27 posluchačů, z toho 14 funkcionářů ZO OS a 13 zástupců ASKP.

Z 27 vyplněných dotazníků spokojenosti vyplynulo, že posluchači hodnotili školení jako zdařilé s tím, že podalo ucelený přehled o problematice BOZP ve firmách a dále o pravomocech odborů v této oblasti. Kladně byl hodnocen obsah školení, výběr témat, pozitivně byla rovněž hodnocena přiipravenost lektorů, jejich schopnost problematiku přehledně vysvětlit a reagovat na dotazy.   

Celkový přínos školení posluchači hodnotili především z hlediska přínosu školení pro pochopení významu problematiky BOZP ve světle ostatních povinností, z pohledu zlepšení informovanosti o právních předpisech, které se zabývají problematikou pravomocí odborů v oblasti BOZP, z hlediska zlepšení informovanosti o povinnostech zaměstnavatele vůči odborům na úseku BOZP a v neposlední řadě z hlediska přínosu školení pro kolektivní vyjednávání z hlediska formulace závazků z oblasti BOZP.

Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší, školení bylo hodnoceno celkovou průměrnou známkou 1,03.

V průběhu školení vystoupili zástupci některých zaměstnavatelů i zástupci odborů k dané problematice, konkrétně např. k těmto tématům:

1. uznávání pracovních úrazů - snaha firem se zahraniční účastí vykazovat nulovou pracovní úrazovost (ne vždy důvodně)

2. kompetentnost odborových funkcionářů vyjadřovat se k materiálům k BOZP předkládaným odborům zaměstnavateli k projednání

3. spolupráce mezi odbory a OZO (odborně způsobilá osoba) k prevenci rizik

4. diskuze ke způsobu zabezpečování oblasti BOZP (výběr OZO, náplň práce, četnost výkonu práce, ...)

V rámci aktivity se uskutečnila nad rámec školení exkurze ve firmě firma Crystal BOHEMIA, a.s.  Poděbrady.

 

2017_03-09_022_Poděbrady.jpg
2017_03-09_024_Poděbrady.jpg
2017_03-09_034_Poděbrady.jpg
2017_03-09_037_Poděbrady.jpg
2017_03-09_043_Poděbrady.jpg
2017_03-09_048_Poděbrady.jpg
2017_03-09_051_Poděbrady.jpg
2017_03-10_027_Poděbrady.jpg
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one