2270.jpg
e.jpg
2270.jpg
Byla uzavřena nová KSVS. Bližší podrobnosti ZDE a v mailech zaslaných do ZO OS. Dodatek č. 1 byl rozšířen na obobné zaměstnavatele od 1.5.2018, a to sdělením MPSV č. 54/2018 Sb.
VZNIK ČLENCTVÍ:

Kdo se může stát členem OS?

 
  • Každá fyzická osoba po dovršení 15-ti let věku bez rozdílu rasy, národnosti, vyznání, pohlaví, politického smýšlení, pracovního zařazení, která souhlasí se Stanovami a Programem OS SKP a chce se podílet na jejich realizaci. Členem OS nemůže být osoba samostatně výdělečně činná, která je současně zaměstnavatelem
  • Členství v OS SKP vzniká přijetím členské přihlášky po rozhodnutí
  • a) příslušné základní organizace (ZO) u členů v ZO a u zvláštních členů ZO
  • b) Koordinačního výboru OS u členů mimo ZO
  • Členské přihlášky jsou k dispozici na OS SKP a na všech závodních výborech
  • Pokud fyzická osoba nemá možnost být členem některé ZO, může být přijata za člena OS mimo ZO. V takovém případě má OS postavení příslušné ZO a pracuje s členem přímo (tedy bez mezičlánku v podobě ZO).
Přihláška za člena
Přihláška za člena- mimo ZO
Náborový leták
Leták OS SKP  219.65kB
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one