2270.jpg
e.jpg
2270.jpg
Byla uzavřena nová KSVS. Bližší podrobnosti ZDE a v mailech zaslaných do ZO OS. Dodatek č. 1 byl rozšířen na obobné zaměstnavatele od 1.5.2018, a to sdělením MPSV č. 54/2018 Sb.

Červnové zasedání Koordinačního výboru

 
Ve dnech 13. až 15.6.2018 se uskutečnilo výjezdní zasedání Koordinačního výboru a Revizní komise odborového svazu  v Rožnově pod Radhoštěm.
Součástí výjezdního zasedání byla dne 13.6.2018 i exkurze ve ve společnosti Schott Flat Glass ve Valašském Meziříčí a dne 14.6.2018 návštěva závodu Karolinka ve firmě  Crystalex CZ. Měli jsme možnost shlédnout provozy obou  závodů a pobesedovat s vedením a s členy závodního výboru o aktuální situaci. Vlastní zasedání Koordinačního výboru se zabývalo mimo jiné Vývojem úrazovosti a nemocnosti v odvětvích odborového svazu za rok 2017. V této souvislosti bylo konstatováno, že v celém odborovém svazu a také v jednotlivých odvětvích  došlo v roce 2017 oproti roku 2016 k nárůstu pracovní neschopnosti celkem. Meziročně se sice snížil  počet případů pracovní neschopnosti ( o 7 %), ale zvýšil se (ve všech odvětvích) celkový počet zameškaných pracovních dnů (také o 7 %). Nejvyšší absolutní hodnoty i nadále  vykazuje odvětví keramiky, kde na 100 zaměstnanců připadlo v roce 2017 celkem 84,5 případů pracovních neschopností(meziroční zhoršení o 9 %)  s 6,49 % zameškaných pracovních dnů (zhoršení o 2 %). V oblasti pracovní neschopnosti v důsledku pracovních úrazů došlo naopak v odvětví keramika k poklesu, a to meziročně o 27 %  a  k poklesu % pracovní neschopnosti  pro pracovní úrazy dokonce o 32 %. Nejvyšší hodnoty v této oblasti tak místo odvětví keramiky po dlouhých letech vykazuje odvětví sklo,  kde na 100 zaměstnanců bylo vykázáno 3,24  pracovních  úrazů s následkem pracovní neschopnosti s průměrnou délkou pracovní neschopnosti  45,03 dní. Za rok 2017 bylo zaznamenáno v působnosti OS 6  nemoci z povolání a  další nárůst  rizikové rizikové práce, když více než  každý třetí zaměstnanec (přesně 34,58 %) pracuje na rizikové práci. Nejhorší situace je dlouhodobě v odvětví keramiky, kde pracuje v riziku téměř 54 % všech zaměstnanců! Text celé zprávy je zveřejněn na těchto www. v rubrice BOZP.
Koordinační výbor se dále zabýval přípravou odvětvových porad a školení. Bylo rozhodnuto o konání těchto porad a školení ve dnech 17. až 18. října 2018 v hotelu Bezděz ve Starých Splavech. Bylo projednáno organizační i obsahové zajištění těchto porad. V rámci školení bude věnována pozornost především problematice kolektivního vyjednávání a argumentaci s tím spojené. Lze očekávat, že pro rok 2019 dojde k dalšímu zvýšení minimální mzdy, takže v návaznosti na toto opatření bude pravděpodobně jednáno i o změně stávajících tarifů v  KSVS. Stávající KSVS koncem roku 2018 pozbývá účinnosti, takže je třeba jednat o návrhu nové KSVS. Na jednání do Starých Splavů budou ZO OS pozvány samostatnou pozvánkou. S ohledem na závažnost a aktuálnost problematiky by se této akce měli zúčastnit zástupci co největšího počtu základních odborových organizací.
Koordinační výbor se též zabýval vyhodnocením XXV. Shromáždění zástupců základních odborových organizací a školením ve Starých Splavech, které se uskutečnily v dubnu a květnu 2017. Hodnocení obou akcí vyznělo pozitivně.
Koordinační výbor též projednal a schválil zajištění organizační, personální a obsahové přípravy VI. Sjezdu OS SKP, který se uskuteční ve dnech 10. a 11.4.2019 v hotelu Bezděz ve Starých Splavech. V té souvislosti byly schváleny příslušné komise pro přípravu sjezdu, které začnou intenzivně pracovat počátkem září t.r. V komisích jsou odpovídajícím způsobem zastoupena všechna odvětví OS.
Koordinační výbor dále projednal informaci o aktuálních změnách v oblasti nemocenského pojištění , o účasti delegace OS na X. sjezdu odborového svazu skla a keramiky CGT ve Francii ve dnech 4. až 8.6.2018 v Ramatuelle a informaci  o zasedání Evropské rady zaměstnanců AGC v Belgii ve dnech 4. až 6.6.2018 (všechny tyto informace jsou zveřejněny na těchto www v příslušných rubrikách). Koordinační výbor se též zabýval některými majetkovými a personálními otázkami. V té souvislosti vzal na vědomí i informaci o rozvázání pracovního poměru ke dni 30.6.2018 s JUDr. Renatou Letkovou , výkonnou tajemnicí  OS. Koordinační výbor poděkoval JUDr. Letkové za její dlouholetou práci v aparátu OS a zvolil s účinností od 1.7.2018 novým výkonným tajemníkem pana Mgr. Ondřeje Fedoročka.

Odborový svaz přeje všem svým členům pohodové prožití dovolené na zotavenou.

Pokud se v době dovolených nedovoláte na pevnou linku OS, volejte na některé z mobilních čísel uvedených ZDE.

2018_06-13_015_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-13_023_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-13_025_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-13_045_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-13_071_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-13_078_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-13_079_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-13_081_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-13_083_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-13_087_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-14_010_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-14_029_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-14_036_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-14_039_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-14_053_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-14_076_Valašsko-KV+RK OS.jpg
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one