2270.jpg
e.jpg
2270.jpg
Byla uzavřena nová KSVS. Bližší podrobnosti ZDE a v mailech zaslaných do ZO OS. Dodatek č. 1 byl rozšířen na obobné zaměstnavatele od 1.5.2018, a to sdělením MPSV č. 54/2018 Sb.

           Zasedal Koordinační výbor   a uskutečnilo se XXV. SZZO         

                    
Poslední zasedání Koordinačního výboru se uskutečnilo ve dnech 10. a 11. dubna 2018 v hotelu Bezděz ve Starých Splavech. Hlavním úkolem tohoto zasedání byla finální příprava dokumentů pro následné zasedání XXV. Shromáždění zástupců základních odborových organizací (dále jen: SZZO), které se konalo ve dnech 11. a 12. dubna na stejném místě. Byla tedy projednána Zpráva o činnosti odborového svazu za období od XXIV. SZZO a návrh usnesení XXV. SZZO, Zpráva o hospodaření OS za rok 2017 a Návrh rozpočtu OS na rok 2018.
Z dalších dokumentů byla projednána informace o stavu a vývoji členské základny odborového svazu (dále jen: OS) za rok 2017. Je potěšitelné, že v rámci OS byla členská základna na konci roku 2017 v podstatě na stejné úrovni jako v roce 2016, když počet členů poklesl jen o 126 členů na 5.606 členů. To souvisí zejména s poklesem členů důchodců, kterých ubylo celkem 138, kdežto počet členů zaměstnanců poklesl pouze o 21 členů. Průměrná odborová organizovanost činí 35 % a v v rámci OS působí 55 základních odborových organizací. Bližší údaje jsou obsaženy v příslušné zprávě.
 Zajímavé údaje jsou rovněž obsaženy v Informaci o vývoji mezd v odvětvích odborového svazu za rok 2017 podle údajů od ČSÚ. Z materiálu především vyplývá, že v roce 2017 vzrostla průměrná mzda v působnosti OS o 9,4 % na částku 29.738,- Kč, což je o cca 0,8 % více, než kolik činí průměrná mzda v ČR /29.504,-Kč/. Poprvé v historii však je průměrná mzda v působnosti OS nižší než průměrná mzda v průmyslu (ta činila 29.842,- Kč), a to o 0,3 %. Nicméně růst průměrné mzdy v odvětvích OS předstihl růst produktivity práce z přidané hodnoty (průměrná mzda vzrostla měsíčně jen o 1,5 % ), což je změna oproti předchozím obdobím, kdy růst průměrného výdělku výrazně zaostával za růstem produktivity práce. Bližší údaje o vývoji průměrné mzdy v jednotlivých odvětvích OS jsou obsaženy ve zprávě zveřejněné na těchto www. Pro odbory je jistě dobrou vizitkou, že průměrné mzdy v odvětví skla jsou v působnosti OS o 3,3 vyšší, než ve sklářských firmách, v nichž odbory neexistují. V odvětví porcelán činí tento rozdíl dokonce cca 9,2 %!
 Koordinační výbor se rovněž zabýval stavem vyjednávání podnikových kolektivních smluv v působnosti OS a byla zhodnocena úroveň Dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně Bylo konstatováno, že tarify v kolektivní smlouvě vyššího stupně vzrostly pro rok 2018 o téměř 8,5 %, což výrazně napomohlo i zvyšování tarifů v podnikových kolektivních smlouvách. Závaznost Dodatku byla rozšířena na zaměstnavatele ve sklářském, keramickém průmyslu i na výrobce porcelánu mimo ASKP  opatřením MPSV ze dne 20.3.2018, uveřejněným ve Sbírce zákonů pod číslem 54/2018, a to s účinností od 1.5.2018.
ekonomických otázek se zabýval KV též inventarizací majetku OS k datu 31.12.2017 a ekonomickými výsledky poslední sezóny v lyžařském areálu v Zásadě. Bylo konstatováno, že o areál je náležitě pečováno a že s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky v poslední době je  třeba ještě investovat do doplnění zasněžovacího systému tak , aby mohl být areál při příznivých podmínkách počasí zasněžen během několika málo dnů. Pořízením chladící pece z prodejní ceny přepravní rolby bude zasněžovací systém kompletní. Bylo též projednáno hospodaření dceřiné společnosti odborového svazu – SKBP Crystal v roce 2017 . Byly také projednány výsledky soutěže o nejlepší ZO v roce 2017.

Pořadí na prvních třech místech je následující:

 

1. místo: AGC Flat Glass Czech a.s., Řetenice – 230 bodů,
2. místo: Crystalex závod Karolínka – 226 bodů,
3. místo: O-I Manufacturing CR a.s, závod Dubí – 214 bodů.

 
Koordinační výbor projednal i další, zejména ekonomické otázky. Bližší informace o zasedání orgánů OS a o jednotlivých projednávaných materiálech naleznete v příslušných rubrikách na těchto www.
Po jednání KV OS se ve dnech 11. a 12. dubna uskutečnilo XXV. Shromáždění zástupců základních organizací.
 

 

Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one