2270.jpg
e.jpg
2270.jpg
Byla uzavřena nová KSVS. Bližší podrobnosti ZDE a v mailech zaslaných do ZO OS. Dodatek č. 1 byl rozšířen na obobné zaměstnavatele od 1.5.2018, a to sdělením MPSV č. 54/2018 Sb.
61DFrgx5y4L._SX425_.jpg
Co odborový svaz připravuje

PROSINCI 2018
61DFrgx5y4L._SX425_.jpg

Vnitroodborové akce

 • 12. - 13. 12. 2018       ZasedáníKoordinačního výboru OS- Praha - hotel Olšanka   
 • 12. - 13. 12. 2018       Zasedání Revizní komise OS- Praha - hotel Olšanka                
 
Mezinárodní činnost
 • 05. - 07. 12. 2018      Konference Industriall ke kolektivnímu vyjednávání - Slovensko - Bratislava
·     Je připraveno vyhodnocení zahraničních styků OS v roce 2018plán zahraniční styků OS na rok 2019. Materiál bude schválen na jednání KV OS v měsíci prosinci 2018  a následně bude zveřejněn na www.ossklo.com.
 
Kontroly BOZP u zaměstnavatelů
 • 5.12.2018           Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor
 • 11. 12. 2018               Rudolf Kämpf s.r.o. Loučky
Případné další kontroly BOZP u zaměstnavatelů v působnosti OS SKP budou předem dohodnuty s vedením příslušných společností a ZV OS
 
Členské průkazy OS - probíhá výměna průkazů
Probíhá výměna členských průkazů OS 
Členský průkaz člena OS - zaměstnance má podobu SPHERE a platí do 31. 12. 2023 s tím, že uvedená doba platnosti se týká i případů, kdy dojde ke vzniku členství v OS v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023. Úhrada nových členských průkazů byla provedena z prostředků OSrozpočtovaných na rok 2018
 • Zvláštním členům OS(hlavně důchodcům) mohou být na základě rozhodnutí ZO vystaveny ze strany ZO členské průkazy individuální (s informací o ZO, OS apod.), případně ZO mohou požádat OS za úplatu také o vystavení průkazu SPHERE
 • Průkazy z 1. etapy jsou vyrobeny,koncem listopadu a v průběhu měsíce prosince 2018 probíhá distribuce průkazů do ZO
 • U těch ZO, které podklady pro výrobu průkazů v 1. etapě nezaslaly, bude výměna řešena společně s průkazy pro nové členy v další etapě - k 31. 12. 2018 (pololetní intervaly). ZO budou ze strany OS opět vyzvány
Více informací na požádání sdělí PhDr. Alena Maliňáková, tel. 222 711 123, e-mail: malinakova.alena@ossklo.cz                     
 

VI. sjezd OS - probíhají přípravy
 • Byl svolán VI. sjezd OS (XXV. SZZOduben 2018)
 • Termín a místo konání VI. sjezdu - 10. -11. 04. 2019 - hotel Bezděz Staré Splavy 
 • Probíhají přípravné práce na přípravě VI. Sjezdu OS(KV OS schválil v říjnu 2018 první informace pracovních skupin pro přípravu sjezdu o postupu prací na jeho přípravě. Další přípravou se bude zabývat prosincový KV OS
 • 10. 12. 2018 - stanoven termín pro zasílání návrhů kandidátů k volbám do orgánů OS na VI. sjezdu ze strany (viz dopis z 25.10.2018 k volbám orgánů OS  včetně návratky pro návrhy na kandidáty)  
 
Kolektivní smlouva vyššího stupně (KSVS) - probíhá příprava nové KSVS
 • Probíhají jednání s ASKP ČR o nové KSVS na léta 2019 - 2020
 • Stále platí KSVS na léta 2017 - 2018 uzavřená v lednu 2017 a Dodatek č. 1 ke KSVS na léta 2017 - 2018 uzavřený v prosinci 2017 a účinný od 01. 01. 2018.Závaznost této KSVS byla rozšířena na zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ-NACE 231, 2341 a 2342.Text KSVS i Dodatku je publikován ZDE.
 
Podnikové kolektivní smlouvy (PKS) - nový metodický pokyn na rok 2019
 • KV OS schválil na svém zasedání v červnu 2018 Metodický pokyn k uzavírání podnikových kolektivních smluv na rok 2019, který je zveřejněn ZDE v rubrice „Metodické materiály“ podrubrice „Kolektivní vyjednávání“
 • V říjnu 2018 byl do ZO zasílán materiál „Vývoj mzdy a některých dalších ekonomických údajů ve firmě“.Cílem je, aby ZO měly po doplnění tabulek možnost získat meziroční přehled o vývoji mezd a dalších ekonomických ukazatelů u svého konkrétního zaměstnavatele. Získaný přehled by měl následně napomoci při kolektivním vyjednávání 
Materiál s podrobnými informace k vyplnění je také zveřejněn ZDE v rubrice Metodické materiály - podrubrice Mzdy a jiné 
Více informací k tomuto materiálu na požádání sdělí Zdeněk Zmeškal, tel. 222 711 123, 602 673 983, e-mail: zmeskal.zdenek@ossklo.cz                    
 • Pomoc ZO ze strany OS při jednání o PKS (dle individuálních požadavků ZO)
 
Lyžařský areál Zásada - sezóna 2018 - 2019
·      Probíhají přípravné práce k zahájení zimní sezóny 2018 - 2019v lyžařském areálu Zásada
 
Vzdělávací projekt - výstupy
 • Závěrečná zpráva orealizaci projektu s názvem “Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí“ realizovaném v období6/2016 - 5/2018 je společně s dílčími dokumenty (výstupy z projektu), zveřejněna ZDE.
 
Soutěž ZO OS - probíhá VII. kolo 
 • Probíhá VII. kolo soutěže ZO OS na rok 2018 
 • VI. kolo za rok 2017 bylo vyhodnoceno vč. vyhlášení vítězů na XXV. SZZO v dubnu 2018 ve Starých Splavech (více informací vč. umístění je ZDE)
 
Plán hlavních akcí OS SKP na rok 2019
 • Je připraven plán hlavních akcí a obsahové zaměření jednání orgánů OS v roce 2019 
 • Plán bude schválen na jednání KV OS v měsíci prosinci 2018 a následně zveřejněn ZDE. Plán bude také rozeslán jako příloha kapesních diářů na rok 2019 do všech ZO
 
Inventarizace majetku OS SKP za rok 2018
 • Je připravena inventarizace majetku OS SKP se stavem k 31. 12. 2018 
 • Postupně proběhnou řádné inventury majetkuv sídle OS SKP v Praze, v penzionu Lumka Zásada, v LA Zásada, v RS Rozpité a v RS Dachova
 
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one