2270.jpg
e.jpg
2270.jpg
Byla uzavřena nová KSVS. Bližší podrobnosti ZDE a v mailech zaslaných do ZO OS. Dodatek č. 1 byl rozšířen na obobné zaměstnavatele od 1.5.2018, a to sdělením MPSV č. 54/2018 Sb.

Co odborový svaz připravuje

KVĚTNU 2018

  

Co odborový svaz zabezpečuje a řeší v měsíci květnu 2018
 
           
Vzdělávací projekt

 • Postupně se chýlí ke konci vzdělávací projekt OS SKP a ASKP ČR s podporou EU a státního rozpočtu pod názvem Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí“. V měsíci květnu 2018 bude dvouletý projekt ukončen poslední, závěrečnou akcí.
10. 05. 2018 klíčová aktivita č. 9 „Závěrečná konference“
Obsahová náplň konference:
Konference, na níž budou přítomni také zahraniční hosté, bude rozdělena do několika bloků, v nichž budou shrnuty cíle projektu, jeho aktivity a přínos pro cílové skupiny. Prezentovány budou také dosažené výsledky projektu a výstupy z jeho realizace.

Místo konání: Praha - hotel Olšanka, kongresový sál
Pozvánky byly rozeslány do všech ZO, zúčastnit se mohou zástupci všech ZO  na základě předběžného přihlášení.
Více informací včetně harmonogramu aktivit na rok 2018 je zveřejněno ZDE.
 
 
Školení funkcionářů ZO OS
 • Uskuteční se seminář s názvem „Společnost a odbory“, a to ve dnech 23. - 24. 5. 2018 v hotelu Bezděz ve Starých Splavech. Zúčastní se ho zástupci přihlášených ZO OS (odkazujeme na plán školení pro ZO OS   na rok 2018 zaslaný do všech ZO OS      a zveřejněný ZDE.
 
 
Kontroly BOZP
 • 15. - 16. 5. 2018         Crystalex CZ, s.r.o. závod Karolina
 • 17. 5. 2018                 Sklopísek Střeleč, a.s.
 • 22. 5. 2018                 Česká mincovna, a.s. Jablonec nad Nisou
 • 23. 5. 2018                 Egermann s.r.o. Nový Bor
 • 29. 5. 2018                 AGC Flat Glass Czech a.s., závod Řetenice
 • 29. - 30. 5. 2018            Kavalierglass a.s. Sázava
 • 30. 5. 2018                 Ideal Standard s.r.o. Teplice
Termíny stanovených kontrol a případné další kontroly BOZP u zaměstnavatelů v působnosti OS SKP byly předem dohodnuty s vedením příslušných společností a se ZV OS.
 
 
Kolektivní smlouva vyššího stupně (KSVS) - dodatek na rok 2018
 • Platí KSVS na léta 2017 - 2018 uzavřená v lednu 2017. Text KSVS je publikován ZDE.
 • Závaznost KSVS uzavřené na léta 2017 a 2018 byla rozšířena na zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ-NACE 231, 2341 a 2342, a to sdělením MPSV č. 142/2017 Sb., s účinností                   od 1. 6. 2017.
 • V měsíci prosince 2017 byl podepsán Dodatek č. 1 ke KSVS na léta 2017 - 2018 účinný od 1. 1. 2018. Dodatek je zveřejněn ZDE.
 • Závaznost dodatku č. 1 ke KSVS na léta 2017 - 2018 byla rozšířena na zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ-NACE 231, 2341 a 2342, a to sdělením MPSV č. 54/2018 Sb., s účinností od 1. 5. 2018.
                    
Podnikové kolektivní smlouvy (PKS)
 • Pomoc ZO ze strany OS při jednání o PKS na rok 2018 (dle individuálních požadavků ZO).
 
Soutěž ZO OS
 • Probíhá VII. kolo soutěže ZO OS na rok 2018.
 • Bylo vyhodnoceno VI. kolo za rok 2017. Vítězové byli vyhlášeni na XXV. SZZO, které se konalo 11. - 12. 4. 2018 ve Starých Splavech (více informací vč. umístění je  ZDE).
 
Členské průkazy OS - výměna

 
Na jednání Koordinačního výboru OS v měsíci dubnu 2018 bylo rozhodnuto o:
 • výměně členských průkazů ke dni 1. 1. 2019 tak, že členský průkaz člena - zaměstnance bude mít podobu SPHERE CARD a bude platit do 31. 12. 2023 s tím, že uvedená doba platnosti se týká i případů, kdy dojde ke vzniku členství v OS v období                         od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023,
 • úhradě těchto nových členských průkazů z prostředků OS rozpočtovaných  na rok 2018,
 • tom, že zvláštním členům OS (hlavně důchodci) mohou být na základě rozhodnutí ZO vystaveny ze strany ZO členské průkazy individuální (s informací o ZO, OS apod.).
Více informací na požádání sdělí PhDr. Alena Maliňáková, tel. 222 711 123, e-mail: malinakova.alena@ossklo.cz.                     
  
 
Zahraniční rekreace v Chorvatsku
 • Řeší se problémy týkající se organizování letní rekreace v Chorvatsku v roce 2018 vzniklé v návaznosti na rozhodnutí o neposkytnutí dotace na ozdravné pobyty dětí z dětských domovů ze strany Ministerstva financí ČR Majetkové, správní a delimitační unii odborových svazů, s níž náš OS při zajišťování rekreačních pobytů v Chorvatsku léta spolupracuje. Dne 4. 4. 2018 byl v této věci zaslán dopis premiérovi vlády ČR Andreji Babišovi, čeká se na jeho odpověď.
 
Rekreační středisko Dachova
 • Přijímají se objednávky na rekreaci pro letní sezónu 2018 v RS Dachova.
Více informací také ZDE.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one