2270.jpg
e.jpg
2270.jpg
Byla uzavřena nová KSVS. Bližší podrobnosti ZDE a v mailech zaslaných do ZO OS. Dodatek č. 1 byl rozšířen na obobné zaměstnavatele od 1.5.2018, a to sdělením MPSV č. 54/2018 Sb.

Akce na ČERVENEC A SRPEN

Co odborový svaz připravuje

ČERVNCI A SPRNU 2018

 
 Odborový svaz především přeje všem svým členům
a jejich rodinným příslušníkům,
ale i všem dalším zaměstnancům z odvětvích skla, keramiky a porcelánu
 a v neposlední řadě také všem svým dalším příznivcům,
krásně prožitou dovolenou, pěkné prázdniny a nabrání nových sil do další práce
 

 
Členské průkazy OS - výměna 
Započala výměna členských průkazů OS. O výměně bylo rozhodnuto na jednání Koordinačního výboru OS v měsíci dubnu 2018 s tím, že:

 • výměna členských průkazů bude provedena ke dni 1. 1. 2019 tak, že členský průkaz člena - zaměstnance bude mít podobu SPHERE a bude platit do 31. 12. 2023 s tím, že uvedená doba platnosti se týká i případů, kdy dojde ke vzniku členství v OS v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023,
 • úhrada nových členských průkazů bude provedena z prostředků OS rozpočtovaných na rok 2018,
 • zvláštním členům OS (hlavně důchodci) mohou být na základě rozhodnutí ZO vystaveny ze strany ZO členské průkazy individuální (s informací o ZO, OS apod.).
 • Dne 26. 06. 2018 byl do všech ZO OS zaslán dopis s informacemi o výměně členských průkazů OS s požadavkem o zaslání údajů o členech ZO OS potřebných ke zpracování členských průkazů
 • 31. 07. 2018 Termín pro zaslání údajů o členech ZO OS potřebných
ke zpracování členských průkazů
Více informací na požádání sdělí PhDr. Alena Maliňáková, tel. 222 711 123, e-mail: malinakova.alena@ossklo.cz.                    
 
Letní rekreace v RS Dachova
 • Probíhá letní tuzemská rekreace v RS Dachova.
 • Informace o posledních volných místech sdělí Alena Maliňáková, e-mail: malinakova.alena@ossklo.cz, tel. 222 711 123.
Více informací ZDE.
 
Kontroly BOZP
 • 28. - 29. 08. 2018       PRECIOSA ORNELA, a.s. - provoz Desná v Jizerských horách
 • 30. 08. 2018               PRECIOSA ORNELA, a.s. - provoz Zásada
Termíny a případné další kontroly BOZP u zaměstnavatelů v působnosti OS SKP budou předem dohodnuty s vedením příslušných společností a ZV OS.
 
VI. sjezd OS - byly zahájeny přípravy na sjezd
 • V měsíci dubnu 2018 na XXV. SZZO byl svolán VI. sjezd OS.
 • Termín a místo konání VI. sjezdu: 10. - 11. 4. 2019 - hotel Bezděz Staré Splavy.
 • V měsíci červnu 2018 v KV OS byla schválena „Organizační, obsahová a personální příprava VI. sjezdu OS“.
 
Vzdělávací projekt
 • Byl ukončen vzdělávací projekt OS SKP a ASKP ČR s podporou EU a státního rozpočtu pod názvem Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí“. V měsíci květnu 2018 se uskutečnila poslední akce - závěrečná konference.
 • V současné době probíhá kontrola poslední etapy a zpracovává se závěrečná zpráva o realizaci projektu.
Více informací o všech akcích organizovaných v rámci projektu naleznete ZDE.
 
Kolektivní smlouva vyššího stupně (KSVS) - dodatek na rok 2018
 • Platí KSVS na léta 2017 - 2018 uzavřená v lednu 2017. Text KSVS je publikován ZDE.
 • Závaznost KSVS uzavřené na léta 2017 a 2018 byla rozšířena na zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ-NACE 231, 2341 a 2342, a to sdělením MPSV č. 142/2017 Sb., s účinností  od 1. 6. 2017.
 • V měsíci prosince 2017 byl podepsán Dodatek č. 1 ke KSVS na léta 2017 - 2018 účinný  od 1. 1. 2018. Dodatek je zveřejněn ZDE.
 • Závaznost dodatku č. 1 ke KSVS na léta 2017 - 2018 byla rozšířena na zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ-NACE 231, 2341 a 2342, a to sdělením MPSV  č. 54/2018 Sb., s účinností od 1. 5. 2018.
 
Podnikové kolektivní smlouvy (PKS)
 • Pomoc ZO ze strany OS při jednání o PKS na rok 2018 (dle individuálních požadavků ZO).
 
Soutěž ZO OS
 • Probíhá VII. kolo soutěže ZO OS na rok 2018.
 • Bylo vyhodnoceno VI. kolo za rok 2017. Vítězové byli vyhlášeni na XXV. SZZO, které se konalo 11. - 12. 4. 2018 ve Starých Splavech (více informací vč. umístění je ZDE.
 
Zahraniční rekreace Chorvatsko
 • Pro rok 2018 bylo zrušeno organizování letní rekreace v Chorvatsku. Důvodem bylo neposkytnutí dotace na ozdravné pobyty dětí z dětských domovů ze strany Ministerstva financí ČR Majetkové, správní a delimitační unii odborových svazů, s níž náš OS při zajišťování rekreačních pobytů v Chorvatsku léta spolupracuje.
 • V roce 2019 se předpokládá v organizování letní rekreace v Chorvatsku pokračovat.
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one